Varje människa vill i någon mening vara fri. Ingen människa vill egentligen vara förtryckt, ingen vill vara fången, ingen vill vara bunden. Genom historien, och även i vår tid, finns ett oräkneligt antal exempel på mänskliga frihetssträvanden. Både kollektiva frihets strävanden för en grupp människor, ett folk, en nation från främmande makters förtryck och fångenskap och enskilda individers frihetssträvanden från andra individers förtryck och förnedring. Historien har sett frihetskämpar som för alltid har skrivit in sig i historieböckerna, som Nelson Mandela, Martin Luther King, Jean d´ Arc och många, många fler. Och historien har sett minst lika många frihetskämpar som ingen historiebok nämner om. Dessa hjältar, välkända eller anonyma, träder fram därför att människor under förtryck söker frihet och människor i fångenskap längtar efter frihetens dag.

Alltid finns inte kraften eller förmågan att förverkliga ens längtan och strävan. Förtrycket kan vara övermäktigt och fångenskapen kan vara alltför hopplös att ens tänka sig en befrielse från. Skulle ändå befrielsen komma, kan man inte alltför sällan notera att befrielse från en främmande makt, lätt leder till fångenskap under en annan. Och man kan med all rätt ställa sig frågan om den verkligt fria människan, finns hon?!

Och vad är egentligen frihet? De flesta av oss skulle svara: «frihet är att vara ekonomiskt och socialt oberoende» eller «frihet är att inte behöva vara styrd av vad andra tycker och tänker» eller «frihet är att få sätta sig i bilen och bara köra».

Människans syn på frihet ter sig ibland en smula egendomlig. Vi får ibland för oss att frihet är lika med avsaknad av gränser, att vara fri är lika med att inte behöva rätta sig efter någon annans uppfattning, påbud eller förbud.

En del tycker att frihet i sin allra friaste form är att enbart få göra det som faller mig själv in, det som jag själv vill och det jag själv beslutar mig för. Oberoende av andras uppfattning och oberoende av konsekvensen för andra gör jag som jag själv vill för jag är en fri individ! Jag är mig själv nog och behöver ingen eller inget utanför mig själv! Ära vare mig! Och ära vare den frihet det innebär att jag inte behöver nedlåta mig till att ta hänsyn till någon annan!

Frihet stavas oberoende. Men då glömmer vi en viktig sak, börjar jag att leva ett liv i frihet utifrån att lyssna på mig själv mitt sanna jag, då lever jag ett liv i kärlek, för jag anser att lever vi efter vårt sanna jag då är vi kärlek dvs vi hyser omtanke om allt och alla på vår jord.

Så jag tror att den sanna friheten är att finna sin plats. Att finna den enda plats där jag är förbunden med min själ som gör att livet kan pulsera i mig. Frihet är egentligen att förverkliga sig själv sitt sanna jag, och att gå sina egna vägar. Vi ska till slut nu knyta tillbaka till texterna vi läste i inledningen, vi tror att vi i det här samhället är fria men istället är vi bundna av vårt samhälles livslögner och våra egna samt allehanda idéer, föreställningar och tankar. Vi är bundna av fruktan, av ångest, av mindervärde, av miss mod och av förkastelse. Vi är bundna av högmod och av självgodhet. Vi är slavar under alkohol, sex och prylar. Vi är bundna av misstänksamhet, oärlighet och förljugenhet. Men nu är det dags att vi slåss för vår frihet.

Vi väljer våra liv. Oavsett omständigheterna har vi ändå friheten att välja, enligt min filosofi. Vi är till och med dömda Frihet är egentligen att förverkliga sig själv, sitt sanna jag. till frihet och tvingade att välja. Dessutom är vi ensamma ansvariga för hur våra liv gestaltas, vill vi leva ett liv med ångest och skuld som ständiga följeslagare så kan vi göra det men vill vi leva ett liv i frihet så finns inte dessa två faktorer med oss, utan dom lämnar vi bakom oss.

Om en person väljer att vara ansvarig för sitt liv och dess innehåll så är det är tecken på att hon är medveten om sin frihet. Varje människa får sig en värld till skänks när hon föds. Men hon väljer själv om hon ska ta hand om den fritt, ansvarigt och reflekterande, eller ofritt, oansvarigt och oreflekterat. Att leva i sina livslögner innebär att vi skapar ett tvångsmässigt problem åt oss själva, och vår bild av det Goda livet, som antingen är förljugen, eller ett sätt att undvika ett levande liv.

Vi ljuger i syfte att få andras bekräftelse på att vi är ett offer för världens ondska. Vi vill få oss att tro att myndigheterna är orsaken till våra lidanden, till vårt deprimerande tillstånd. Vi har blivit fråntagna våra initiativ och egenmakt, samt förnekats den hjälp vi anser oss vara berättigad till. Vi har utsatts för ouppnåeliga krav som tagit ifrån oss själv respekten. Så uppfattar vi det i alla fall. Jantelagens själsdödande förtryck har vi fått känna på för egen del i sådan omfattning att vi själv finner det naturligt att döma andra för deras drömmar om ett annat liv.

Oavsett orsaken till denna livsinställning, finns dock i varje ögonblick möjligheten att välja ett annat sätt att leva. Vi måste bara sluta skylla vårt lidande på andra än oss själv och ensam axla ansvaret fullt ut för det egna livets gestaltning. Friheten är alltid potentiellt närvarande i varje ögonblick.

Men friheten definieras dock av de villkor omständigheterna Vi måste bara sluta skylla vårt lidande på andra än oss själv och ensam axla ansvaret fullt ut för det egna livets gestaltning. ställer. Att frihet skulle innebära frånvaron av gränser är att vara omedveten. En flod definieras av sina bräddar. Det är gränserna som avgör vad som är en flod. En flod utan bräddar är i själva verket ett träsk. Det saknar både riktning och avgränsning. Friheten finns endast inom ett angivet område som vi med hjälp av reflektion och medvetenhet blir varse om.

Träsket överfört till livsstil motsvaras av bristen på självreflektion och kritiskt tänkande. Där kan finnas en bristande förmåga att prioritera en långsiktig och meningsskapande utveck- ling, bort från det kortsiktiga behovet att undvika lidande i nuet. (Ex: Du vill utbilda dig, skaffa ett jobb etc, men ångesten och rädslan för det nya, bristande självförtroende etc, prioriteras högre än mening.)

Detta känner nog de flesta igen. Hur som helst är det omöjligt att bygga upp något bestående, inom ramen för denna konflikt. Vi måste göra vårt yttersta här, som i alla kritiska utvecklingsfaser. Det duger inte med att låtsas som om det regnar eller att rumstera om lite på ytan. Insikt är detsamma som att se in i sig själv för att utifrån upptäckterna kring sitt sanna jag, fatta sanna beslut och handla efter dem. Vem sa att verklig utveckling skulle vara fri från lidande? Ingen, men lidandet är i alla fall meningsfullt. Den fege, eller den omedvetne lider också men det lidandet är helt meningslöst eftersom det inte baseras på en strävan mot utveckling och självförverkligande.

Mitt sätt att tänka kan tyckas vara en sträng filosofi men det förhåller sig inte alls på det viset. Istället syftar det till att få människor att inse några få, men ovillkorliga omständigheter som gäller för alla i vårt samhälle. Så här kan de se ut: Människan är fundamentalt fri och måste handla på egen risk. Hon är ensam ansvarig för sitt liv.

Människan är fundamentalt fri och måste handla på egen risk. Hon är ensam ansvarig för sitt liv. Hon är i grunden ensam därför att hon utgör det enda subjekt i världen av just den hon är, och som är viss om sin existens. Den existentiella ensamheten har hon gemensam med alla andra, varför hon samtidigt är förenad med dem. Hon är därför unik och lik alla andra på samma gång.

Hon kan inte förlita sig på en gudomlig nåds ingrip ande, en absolut godhet som kommer till räddning när olyckan drar ned henne. Den enda visshet som finns är att hon lever just nu och att hon ska dö. Hur tänker jag leva mitt liv? är frågan hon måste besvara genom att själv skapa och leva sitt svar!

Frihet är en inre känsla. Det är förmågan att välja det du vill. Frihet innebär att veta att du äger ditt eget liv och att du själv ansvarar för det. Frihet är väsentligt för glädjen, för du kan inte uppleva glädje, när du känner dig fångad eller känner att dina rättigheter har tagits ifrån dig. Frihet är viktigt om du vill bli medveten om ljuset från din själ. Den frihet du bör söka är friheten att vara dig själv, att uttrycka dig själv, att vara nöjd med dig själv, att använda ditt eget sinne och kropp, att leva det liv du vill leva, ditt riktiga jag är som ett litet barn, du känner det när du lever i nuet. Vill du bli fri att vara den du egentligen och verkligen innerst inne är, att säga, känna, tänka, tycka, göra, uttrycka allt vad du egentligen och verkligen innerst inne vill. Detta som innebär själslig och andlig styrka och frihet

Använd din inre känsla och fantasi för att leva det liv du vill leva, då är du fri att göra om ditt liv som du verkligen vill ha det. Du kan, tycka, tänka, känna, göra och säga precis vad du vill, inget hindrar dig, du kan älska dig själv precis som du är, du är perfekt som du är. När du lever på detta sätt, då har själen funnit frid. 

Frihet är det falska jagets död, det måste försvinna för

att lämna plats åt det sanna jaget att födas, vilket innebär

äkthet och helhet i livet.

Ett liv med frihet leder till utveckling, mognad, inre trygghet och harmoni självkännedom samt självtillit som i sin tur innebär att du blir kärleksfull och öppen mot andra och hela världen När du lever ett liv med frihet då vet vem du är och då lever du utifrån vad ditt sanna jag tycker, tänker och känner. Du lever efter att vara «självrefererande» som betyder att din inre referenspunkt är ditt eget sanna jag. Ditt sanna jag som är din ande och själ är fullständigt fritt från sådant. Ditt sanna själv är orädd för varje utmaning samt ödmjuk inför allt och alla.

För att leva ett liv i frihet och växa till den du är då handlar det om att du vågar hitta tillbaks till de förmågor som du hade som ett litet barn, de finns där du måste bara hitta dom.

 

DE FEM FRIHETERNA 

Friheten att se och höra det som finns här och nu, istället

för det som borde finnas, fanns eller kommer att finnas

Friheten att säga vad jag känner och tänker

Istället för det jag borde säga och tänka.

Friheten att känna vad jag känner

istället för det jag borde känna.

Friheten att begära vad jag behöver

istället för att alltid vänta på tillåtelse.

Friheten att ta risker för egen del

istället för att välja att vara trygg

och aldrig sätta båten i gungning.

Okänd

Du ingen annan bestämmer över ditt liv! Du måste tro på din unika förmåga! Tänk vilka möjligheter som finns inuti dej bara du tar fram dom! Det är bara du som avgör om du vill utvecklas eller inte! Men då krävs det en insikt om att det är jag själv som avgör och en medvetenhet om vilka möjligheter som finns inuti dej. Det enda som begränsar dej är du själv då du satt upp både omedvetna och medvetna gränser för vad du klarar av och inte klarar av. Att släppa taget om vissheten och tryggheten innebär utveckling, då kommer allt att lösa sig på bästa sätt.

Det handlar om att våga leva i ovisshet och otrygg het för det är i ovissheten och otryggheten du finner friheten att skapa vad du än önskar. Ovisshet och otrygghet innebär kreativitet och frihet att ta steget in i det okända i varje ögonblick av ditt liv. Det okända är öppet för alla möjligheter, evigt fräscht och evigt nytt, alltid öppet för att skapa och göra nya saker. Utan ovisshet och det okända är livet bara en avslagen upprepning av utslitna minnen. Du blir ett offer för det förflutna och framtiden du plågas av gamla krav på dig själv från igår och i morgon.

Släpp taget om det kända och ta steget in i det okända, där hittar du alla dina möjligheter, det betyder att i varje ögonblick av ditt liv kommer du att uppleva spänning, mystik, äventyr samt magi. Varje dag kan du med spänning se fram mot vad som ska hända. Har du en fulltecknad agenda på vad du ska göra utestänger du alla dina möjligheter. 

Lita på ovissheten i ditt liv,

den kommer att ge dig säkerhet.

Acceptera ovissheten i ditt liv,

då kommer allt att lösa sig på bästa sätt.

Vill du uppnå någonting så handlar det om att släppa ditt beroendeförhållande till det. I det ögonblick som du släpper ditt beroende av resultatet kommer du att få det du önskar. Vad du än önskar kan uppnås genom oberoende eftersom du litar på ditt sanna jag, det är källan till att må bra eller vad som helst uppfylls genom att lita på ditt sanna jag. Oberoende skapar förmågan att få allt vad du vill, när du vill med minsta ansträngning. Oberoende innebär att du tror på ovisshetens visdom. Det är i ovissheten du finner friheten att skapa vad du än önskar. Börja med att ge dig själv och din omgivning friheten att vara som de är samt delta i allting med ett öppet och oberoende sinne. Att växa som människa är en process som fortgår hela tiden i livet om du är öppen för alla intryck och förändringar. Att växa som människa innebär att växa inifrån. Var du befinner dig om en månad, ett år eller 10 år, beror bara på dig själv, att du tar ett 100 % ansvar för din livsresa.

Att växa är en process hela livet om du öppnar dina sinnen inför de människor och situationer som du möter. Att växa som människa är att hela tiden utveckla nya färdigheter, få nya insikter, att upptäcka mer av sig själv för att bli hel som människa.

Livets största utmaning är att omvandla det du vet till det du gör och att utnyttja förmågan att agera efter din kunskap. Du ser inte alla chanser i livet, varje dag så dyker det upp olika chanser i ditt liv, men du ser dom inte då du har dina inre skygglappar på dig. Du är som en fotbollsmålvakt som vänder ryggen till och gör allt som står i din makt för att inte att ta bollarna.

När du tvingar fram lösningar på problem skapar du bara nya problem, lägg din uppmärksamhet på ovissheten och otryggheten istället medan du avvaktar en lösning. Du kan se på varje problem som du har i ditt liv som ett tillfälle att skapa något bättre, håll dig öppen genom att vara i ovisshetens och otrygghetens visdom, då kommer lösningen spontant att visa sig. Alla kriser och alla problem är välsignelser som finns där för att du ska få chansen att vakna upp och flyta med livsströmmen, istället för att desperat simma mot den.

 

SLÄPP GREPPET OM LIVET OCH FÖLJ MED SÅ 

Blir du

Gör du

Får du

Mer än du någonsin kunnat drömma om.

När du släpper din desperata kamp om dina trygghets symboler och står fri med öppna sinnen. 

Så finner du ett obegränsat liv och allt du

Ser

Hör

Känner

Blir till en ny verklighet.

Om du ser lärdomar i allt, att allt kan vara din lärare, då öppnas ditt sinne för ett obegränsat liv.

 

LIVETS KÄLLA

Vi vet alla innerst inne vad vi söker om vi bara

lyssnar och litar till oss själva. Om vi, om du

bara kunde slappna av för ett ögonblick i livet självt,

slappna av och bara känna , slappna av och bara

vara för en stund utan några måsten och krav.

Om vi alla kunde göra detta, om än bara för en

stund, för en minut, en sekund så skulle vi alla

nå en helt ny insikt, en helt ny övertygelse.

En helt ny övertygelse om vad livet egentligen kan

erbjuda oss, vad livet egentligen kan erbjuda dig.

Om vi alla gjorde detta en endaste gång skulle

minnet av detta underbara få oss att vilja

göra det om och om igen.

Livet, miraklen, ja, allt du söker följer dig

vart du går, för miraklens, undrens och

kärlekens boning, det är det som är du…