RÄDSLOR OCH FÖRSVAR VID SJÄLVFÖRVERKLIGANDE

Som jag nämnde i inledningen är rädsla ett av de största hindren vid personligt och andligt växande. Det är därför viktigt att förstå vad som händer när livet inte längre tillfredsställer våra djupare behov och vi förnimmer en allt större oro. Redan tidigt skadades relationen med vårt sanna jag.

Processen att åter läka denna relation innebär ett livslångt arbete. Denna process benämns inom psykosyntesen för självförverkligande. I självförverkligandet utvecklas oftast en ökad öppenhet till glädjen och smärtan i livet, till livets högre aspekter. Vad som egentligen händer är att vi expanderar vårt medvetande och skapar därmed en möjlighet att läka splittringen mellan vårt sanna jag och vårt medvetna jag. Självförverkligandet utgör inte en enstaka händelse, ett dramatiskt genombrott, eller ett specifikt medvetande tillstånd, utan är en livslång resa. Det handlar om att återknyta till vår egen källa, vårt sanna jag och att vara villig att följa vår inre röst av djupaste sanning, oavsett vad som framöver väntar oss. Beslutet att kontakta och ledas av vårt sanna jag kommer oundvikligen att leda oss in på många nya vägar och äventyr. Vi kommer erfara olika situationer under olika tidpunkter i livet som exempelvis:

  • djup traumatisk smärta
  • höjder av andliga insikter
  • obearbetade barndomsproblem och minnen
  • förnekanden av våra beroenden och tvångshandlingar
  • syner av arketypiska bilder och paranormala upplevelser
  • familjesystemets dynamik
  • en kamp med livets värderingar, moraliska aspekter och beslut
  • sociala och politiska åtaganden
  • läkande av våra relationer med andra och med världen

Självförverkligandet kan föra oss vart som helst! Vi kan inte veta om det tar oss uppåt eller i någon annan riktning. Snarare vandrar vi troligtvis i en uppåtgående spiral. Det finns inga garantier att livet kommer att bli en behaglig och harmonisk plats. Vår väg kommer att kantas av både smärta, lidande och rädslor. Därför är självförverkligandet en utmaning. En riskfylld färd in i det okända utan vare sig förutbestämt mål eller innehåll. Men resan leder oss närmare vårt ursprung till våra unika uppsättningar av förmågor, talanger och kvaliteter. Med dessa dolda potentialer kan vi uppnå våra högre syften och visioner och därigenom bidra till en bättre värld.