Licscoachakademin/Kjell Haglund vill erbjuda dig/er

Föreläsningar, seminarier och workshopar som levererar inspiration, motivation och coaching för individer och företag som  har modet att låta extraordinära resultat uppstå
genom förändring och personlig utveckling.

Kjell är en flitigt anlitad talare, han är pedagogisk, lättlyssnad, engagerad, konkret och inspirerande.

Kjell försöker även att överraska med att vända upp och ner på deltagarnas vardagsbegrepp och ta in dessa på nya tankegångar som de många gånger aldrig har haft. Han försöker att med påståenden, olika frågeställningar samt övningar, försöka väcka deltagarna för att de ska börja reflektera och komma till lite olika insikter i sina liv. Kjell är känd för att kunna förändra en människas syn på sig själv och sin egen potential.

Men framför allt vill han motivera deltagarna att se sina liv och sin omgivning genom nya glasögon att våra liv egentligen är en stor möjlighet och inte en plikt att leva. Vi har en kropp och ett liv här på jorden. Det handlar om att ta vara på de möjligheter som finns runt omkring oss. Vara aktiv i ditt liv, njuta av stunden som vi lever i!

Kjell får människor i alla åldrar och yrkesgrupper att inspireras av hans entusiasm, kunskap och intuition. Han får människor att tända till och lyckas med att bli den de alltid eller aldrig vågat drömma om. Det är möjligt tack vare hans unika sätt att se svagheter som styrkor, och hans förmåga att få andra människor att agera.

Publiken beskriver Kjell som en talangfull och entusiasmerande samt inspirerande talare. De kopplas omedelbart till hans kraftfulla energi och spontanitet. Med humor och kvickhet engagerar Kjell publiken till handling.

 

Personlig utveckling & Motivation & Drivkrafter 

Ämne

 • Du är den viktigaste personen i Ditt Liv. Lär dig att Älska dig själv & ditt Liv!
 • Vad är meningen med ditt Liv? Varför lever Du?
 • Vem är du? Vems liv lever du? Vill du hitta din rätta livsväg?
 • Ditt liv skapas i varje ögonblick! Lär dig att bli en aktiv skapare!
 • Lär dig att hitta och leva din Självkänsla! Bli en 100 poängare

 

Kärlek & Passion

Ämne

 • Lev ditt liv i Sanning, Kärlek och Meningsfulhet
 • Hitta din Passion som är vägen till ett liv i Frihet!
 • Börja lev ett Lyckligt må bra & meningsfullt liv!
 • Kom loss och börja lev i Kärlek och Passion!
 • Låt Kärleken och Passionen expandera i ditt liv!
 • Stress & Utbrändhet & Livskvalitet

Ämnen

 • Bota dig Själsliga Anorexi (Utbrändhet)!
 • Hitta din Inre och Yttre Balans i Livet!
 • Lär dig att leva Här och Nu i Mindfulness.
 • Ditt Liv Dina Val och Handlingar! Skapa dig ett nytt Liv!
 • Hitta Harmoni i ditt Livs Pussel.

———————————————–

Jag kommer gärna till er och håller i en Föreläsning, Workshop eller Seminarium över hela Sverige

Allt från 1 tim – Heldag. Kvällar el. Helger.

Kostnad: kommer vi överens om

Bokning och Kontakt

Kjell Haglund 0707-777 567

Mail: krigare.kjellhaglund@hotmail.com

www.kjellhaglund.com
www.kjellhaglund.se
www.livscoachakademin.se
www.sjalenskrigare.se