Du får även lära dig under din uppväxt att bli anpassningsbar efter din sociala omgivnings krav och förväntningar, detta innebär att du blir en kopia av din sociala omgivning och alla dina naturliga anlag försvinner. Detta börjar vid 3-4 års ålder, innan denna ålder är du dig själv, vilket innebär att du är ditt sanna jag.

Under din anpassningsprocess så lär du dig att inte visa dina känslor samt visa vad du tycker och tänker utan du ska vara snäll, lydig, glad, nöjd osv. Du får inte vara arg, ledsen, rädd, bråkig, levande, bedrövad, orolig osv.

Du får lära dig på samma sätt som ett husdjur genom ogillande, bestraffning, belöning, utpressning samt annan påverkan, det fungerar tack vare att du som barn ville få bekräftelse samt bli älskad och uppmärksammad för att få detta och för att synas börjar du att tränga undan ditt spontana äkta sanna jag, du börjar att spela olika roller du låtsas vara någon annan än den du är, för att inte bli bortstött och hamna utanför din sociala gemenskap.

Detta innebär att du inte vågar visa dig som den du verkligen är, om du gjorde det så skulle din sociala omgivning kanske inte tycka om dig, för du vet att om du visar dig som du inte är, tycker de om dig, men om du visar dig som den du egentligen är så kommer de kanske inte att tycka om dig.

Denna process innebär att din själ ditt sanna jag försvinner. Därför har du mycket svårt att visa ditt rätta spontana äkta sanna jag och veta vad du egentligen tycker, tänker samt känner i olika situationer eftersom du fruktar att ingen kan tycka om och älska dig som du verkligen är. Därför håller du medvetet tillbaka det som är ditt sanna jag det som både du själv och din omgivning skulle må bra av att du visade. 

Jag är inte den du tror jag är.

Jag är inte den jag tror att jag är.

Jag är den jag tror att du tror att jag är.