HUR VILL DU LEVA ? VAD VILL DU ?

Vilka är dina syften och drömmar i livet, utan detta så blir livet bara en upprepning vi blir levande döda och vi bara existerar. Vi vill alla vara nöjda med våra liv, att känna att det är meningsfullt att leva, vi vill känna att varje dag och aktivitet känns meningsfull.

Vill du utvecklas till den människa du har möjlighet, förutsättning samt kapacitet att vara. Det vi vill göra i livet är enkelt vi vill hålla på med saker som vi tycker om att göra, bli vad vi har förmåga till, göra något meningsfullt, tillföra våra liv glädje och spänning, vara den vi vill vara, uppnå det vi vill uppnå, ha bra relationer, känna att vi finns till, må bra, veta vem vi är och att känna att vi lever det liv vi vill leva och göra det omöjliga möjligt samt skapa en egen verklighet av din dröm. Hur vill du leva, vara och agera ? Om du funderar en stund kommer du fram till att det är mycket som du vill, Vad vill du få ut av livet ? lycka kärlek att må bra, sova, motionera, resa, ett arbete du trivs med, att vara en bra förälder, vara ute i naturen, meditera, ärlig, spontan, noggrann, öppen, god lyssnare, tuff, ödmjuk, känna glädje, öppet sinne, må bra känslor, rätt inställning, rätt agerande, slopa alla måsten, bör och ska samt flyta med livet och inte simma motströms att vara den jag är varken mer eller mindre o.s.v., stort som smått, kortsiktigt, långsiktigt, sådant som du vill och inte vill allt i en salig röra.

Dina syften finns där men de behöver bara sorteras samt definieras för att sedan föras in i vardagen, när du har definierat vad som är viktigt i ditt liv och vad du vill uppnå, göra samt hur du vill vara och agera, då har du möjlighet att börja navigera efter din karta. Vad är ett mål ? En mental föreställning om vad du konkret vill uppnå inom en given tidsram, att börja med slutet innebär att allt skapas två gånger först i fantasin sedan i vår verklighet.

Vad vill du ? Vilka drömmar och syften har du i ditt liv ? Fundera vad det är som du verkligen vill uppnå samt varför du vill uppnå detta ? Det du vill bör vara både vara ett medvetet och ett omedvetet val dvs. det måste kännas rätt i ditt hjärta. Vill du uppleva att du är den du vill vara och göra det du vill göra, stå för det du vill stå för och vill du ha uppnått det du vill uppnå. Allt handlar bara om en sak att komma till en insikt vad du vill och inte vill göra, vad du vill uppnå och inte uppnå, vem du vill vara och bli och inte vara och bli.

Du måste känna med hela ditt inre jag vad det verkligen är som du vill, om du hittar den känslan är ingenting omöjligt då blir din strävan enkelriktad. Det är det enda som du vill uppnå, då hittar du hela tiden nya vägar som för dig dit, ditt beslut är orubbligt, du vill ingenting annat, allt handlar bara om att ta sig dit.

Mål = Vad jag vill.
Syften =Vad mitt hjärta säger
=
Meningsfullt

Allt vi ÄR & GÖR ska ha ett syfte annars är det inte meningsfullt

MÅL OCH SYFTEN SKAPAR

Passion, lidelse, hängivelse, engagemang, entusiasm, beslutsamhet, aktiva val och handlingar, inspiration, riktning, tro på vad jag gör, styrka, uthållighet, glädje, energi, drivkraft, inre vilja, styrförmåga, mening åt livet.

Enbart mål utan syfte innebär beroende av resultatet, detta leder inte till fullbordan. Syftet är den verkliga kraften bakom målen eftersom den arbetar utan beroende av resultatet. Detta baseras på att det i kvantfältsnivån inte finns något annat än energi och information. Kvantfältet innebär rent medvetande och ren energi. Detta kan påverkas genom dina syften och mål

En blomma, regnbåge, ett träd, grässtrå eller en mänsklig kropp, när de bryts ner i beståndsdelar såsom molekyler och atomer är de alla energi och information. Hela universum är i grunden energi och information i rörelse, den enda skillnaden mellan en människa och ett träd är innehållet i energin och informationen. På den materiella nivån är både människan och trädet uppbyggda av kol, väte, syre samt kväve. Den enda skillnaden mellan trädet och människan är innehållet i energin och informationen. I naturen är vi människor privilegierade då vi har ett nervsystem, detta har förmågan att bli medveten om den energi och information som finns i kvantfältet.

Vi upplever detta fält subjektivt genom våra tankar, känslor, sinnen, minnen, trossystem samt övertygelser, genom samma fält upplever vi objektivt den fysiska kroppen samt genom kroppen upplever vi detta fält som världen.Men allt är egentligen samma saker. Din kropp är inte åtskild från hela universums kropp, för på kvantnivån finns inga gränser. Jag är det, du är det, allt det här är det, det är allt som är.

Det mänskliga nervsystemet är inte bara medvetet om energin och informationen som finns i kvantfältet, utan vi kan också medvetet förändra energin och informationsinnehållet till vår kropp, vår omgivning samt hela vår värld till att få saker att bli förverkligade, den medvetna förändringen sker genom två egenskaper som vi har uppmärksamhet och avsikt.

Uppmärksamhet ger energi. Syfte förändrar.

Syfte sätter igång en omvandling av energin, den har förmågan att organisera ett fullbordande. Kraften i syftet sätter igång en oändlig mängd händelser i tid och rum samtidigt, för att åstadkomma det resultat som avses. Detta ser vi i naturen genom t.ex. flyttfåglar, djur i ide osv. En cell utför sex biljoner saker / sekund och den vet vad de andra cellerna gör samtidigt. Det mänskliga nervsystemet kan styra all sin organiserade kraft genom ett medvetet syfte. Syftet är inte bestämd eller låst i något stelt nätverk för energi och information den har en oändlig flexibilitet. Du kan när du vill sätta igång den kosmiska datorn med sin oändliga kraft att arbeta för dig, du kan kontakta den mest grundläggande nivån i skapelsen och föra in ett syfte. Genom att föra in ett syfte aktiverar du fältet för oändliga samband. Syftet lägger grunden till att den rena energin ska flöda ansträngningslöst, spontant och friktionsfritt och göra dina avsikter verkliga.

Vad du än riktar din uppmärksamhet mot så växer det starkare i ditt liv. Vad du än tar bort din uppmärksamhet ifrån så tynar det bort upplöses och försvinner. Ditt syfte är för framtiden och din uppmärksamhet är i nuet. När din uppmärksamhet är i nuet kommer ditt syfte för framtiden att förverkligas eftersom framtiden skapas i nuet.

Framtiden är något du alltid kan skapa genom ett syfte som inte binds till resultatet. Det förflutna är minnen och framtiden är förväntningar, nuet är det som är. Det är bara nuet som är verkligt och evigt, det är möjligheten för tid, rum och energi, det är fullt av möjligheter att skapa vad du än önskar.

Om du är närvarande i nuet så kommer 90 % av alla inbillade hinder att försvinna resterande 10 % av de hinder som du upplever kan omformas till möjligheter genom uppmärksamhet. Alla hinder försvinner helt och fullt ur ditt liv, du får en kraft att hålla kvar en orubblig klarhet.

Lär dig att använda syftets, uppmärksamhetens samt målets kraft, då kan du skapa precis vad du vill. Men du måste vara i ett självrefererande tillstånd som innebär att du är förankrad i ditt sanna jag, din förbindelse med ren energi, vilket innebär att du inte ska se på dig själv genom omvärldens ögon eller att låta dig påverkas av andras krav och förväntningar. Släpp dina förväntningar och ditt beroende av ett speciellt resultat, lev med en tro på ovissheten, låt dig glädjas åt varje ögonblick på livets resa även om du inte vet vart den leder.

Då är grunden att du ställer dig frågorna och kan besvara dem:

VAD
VARFÖR
HUR
NÄR
VEM

Ju mer tid du lägger på frågorna VAD och VARFÖR ju lättare blir det sedan att svara på frågorna HUR, NÄR och VEM. Det är i frågorna VAD och VARFÖR som du skapar din inre glöd och din hängivenhet till att vilja utvecklas och prestera. Den inre glöden den brinnande lågan, är navet i hjulet för att nå framgång. Jag hävdar bestämt att inre glöd och hängivenhet är den viktigaste byggstenen i ett arbete för att nå framgång och att utvecklas. Det är när du besvarat dessa frågeställningar inifrån ditt hjärta som du brinner i själen för att vilja vara den du vill vara och uppnå det du vill uppnå.

Fyll i nedanstående VAD, VARFÖR, HUR, NÄR och AV VEM frågor för att komma till en insikt och som en vägledning om vad du är på väg och vad det är som du egentligen vill uppnå som människa, dessa svar kan du sedan använda dig av när du sätter upp din målsättning och ledstjärnor. När du väl har besvarat alla frågor mot bakgrund av dina egna erfarenheter, skriv ner en plan steg för steg som du kan börja att sätta i verket. Förvandla dina tankar om vad du vill göra till en handlingsplan.

VAD & VEM ?

 1. Innebär det för mig att leva ?
 2. Vill jag vara / bli ?
 3. Vill jag göra / uppnå ?
 4. Har jag för livsmål / drömmar ?
 5. Värderar jag högst i mitt i liv ?
 6. Är viktigt i mitt liv ?
 7. Vill jag få ut av mitt liv ?
 8. Vill jag åstadkomma i mitt liv ?
 9. Vill jag uppleva i livet ?
 10. Känns verkligt meningsfullt för mig ?
 11. Känner jag verklig lust till ?
 12. Längtar jag efter att göra ?
 13. Är min uppgift i livet ?
 14. Innebär att leva för mig ?
 15. Vill jag få ut av livet ?
 16. Bör mitt liv bestå av ?
 17. Mår jag bra av ?
 18. Brinner jag för ?
 19. Är roligt i mitt liv ?

VARFÖR ?

 1. Innebär det detta för mig ?
 2. Vill jag vara / bli detta ?
 3. Vill jag göra / uppnå detta ?
 4. Har jag dessa livsmål / drömmar ?
 5. Värderar jag detta högst ?
 6. Är detta viktigt i mitt liv ?
 7. Vill jag få ut detta av mitt liv ?
 8. Vill jag åstadkomma detta ?
 9. Vill jag uppleva detta ?
 10. Känns detta verkligt meningsfullt ?
 11. Känner jag verklig lust till detta ?
 12. Längtar jag efter att göra detta ?
 13. Är detta min uppgift ?
 14. Innebär detta att leva för mig ?
 15. Vill jag få ut detta av livet ?
 16. Bör mitt liv bestå av detta ?
 17. Mår jag bra av detta ?
 18. Brinner jag för detta ?
 19. Är detta roligt i mitt liv  

Sedan tar du reda på vad du står NU vilket som är din utgångspunkt,. fundera sedan vad som krävs i tid, arbete och energi, gör sedan en konsekvens analys, är jag beredd att lägga ner det arbete som krävs av mig, om inte så sätt upp nya lite lägre mål som stämmer med den tid, arbete och energi som du vill lägga ner.

HUR

Gör sedan en planering (ritning) med konkreta åtgärder (delmål) som blir en väg till dina drömmar, Planeringen (ritningen) blir din huvudväg att följa genom ditt sätt att vara och agera, fokusera sedan på varje litet steg som för dig mot dina mål. Varje dag ska ha ett syfte som innebär ett steg närmare dina mål och syften.

När du besvarat dessa frågeställningar, skriver du ner dem på ett papper, sedan läser du svaren morgon och kväll samt innan du går in i mental stillhet och ut i naturen, bär med dig din lista vart du än går, titta på den då och då varje dag. Detta innebär att för in medvetet syfte och målsättning i hela din livstillvaro. På så sätt blir alla dina livsdrömmar förankrade i mig själv och i mitt liv, släpp sedan tankarna på listan och var närvarande i varje ögonblick i allt du gör.

 

NÄR

För att utvärdera om du är på rätt spår i livet och hur din dag har varit och för att fundera över hur nästa dag kommer att bli så kan du ställa dig morgonfrågor samt kvällsfrågor.

MORGONFRÅGOR

· Vad vill jag uppnå idag ?
· Vad kan jag påverka idag ?
· Vad vill jag förbättra idag ?
· Vad har jag att vara glad och lycklig för idag ?
· Hur fattar jag aktiva val och handlingar idag ?
· Hur kan jag lyssna mer på mitt hjärta idag ?

KVÄLLSFRÅGOR

· Vad var bra idag ?
· Vad kan bli bättre ?
· Hur ska jag göra det bättre ?
· Hur väl lyssnade jag på mitt hjärta idag ?
· Hur väl fattade jag mina val och handlingar idag ?
· Hur genomförde jag mina val och handlingar idag ?
· Vad har jag lärt mig idag ?

Var sedan närvarande hela tiden på varje litet steg som leder dig mot dina syften och mål, det är det enda du kan påverka och därmed skapa det liv som du vill ha. Ibland hamnar du på fel spår, men om din hängivelse är riktigt stark så tar du dig upp på den rätta vägen igen.

En grund för personlig hängivelse ligger i ditt sätt att förhålla dig till en uppgift eller handling, den är din bara din, då tar du ett 100 % ansvar tills den är slutförd, genom att du finner en utmaning i varje uppgift, får uppgiften en mening för dig. Att visa hängivenhet i det du gör innebär att leva i den här världen inte att vara. Då uppgifterna utförs med denna inställning växer din stolthet och aktning för din egen person.

Hängivenhet vår innersta längtan att uppnå våra mål och drömmar.

Inre glöd är när vi gör det vi älskar och älskar det vi gör.

Jag anser att hängivelsen och den inre glöden är grunden för att komma till insikt och är den faktor som jag anser har den största betydelsen om vi ska vara den vi är och vi vill vara och göra det vi vill göra samt lyckas uppnå det vi vill uppnå och utvecklas såsom vi vill utvecklas som människa.

Allt handlar egentligen bara om en sak, det handlar om att du ska komma till en insikt. Du måste känna med hela ditt inre jag, vad det verkligen är som du vill. Om du hittar den känslan är ingenting omöjligt, för då blir din strävan enkelriktad, då är det, det enda som du vill uppnå, du hittar hela tiden nya vägar som för dig dit. Ditt beslut är orubbligt du vill ingenting annat, allt bara handlar om att ta dig dit, ibland händer det att du hamnar på fel spår, men om din hängivelse och inre glöd då är stark så tar du dig upp på den rätta vägen igen.

En grund för personlig hängivelse och inre glöd ligger i ditt sätt att förhålla dig till en uppgift eller handling du ska utföra. Då du väl åtagit dig att utföra en uppgift gäller det att göra den till din egen, att ta ansvaret för den på ett helhjärtat sätt ända tills den är slutförd. Genom att du finner en utmaning i varje uppgift får uppgiften också en mening för dig. Att visa hängivenhet i det du gör innebär inte endast att vara, utan också att leva i världen. Då uppgifterna utförs med denna inställning växer stoltheten över det du står för eller har presterat och därmed också aktningen för din egen person.

Ett annat sätt att stärka och höja din hängivelse och inre glöd är att arbeta med dina syften och mål. Hängivelsen och inre glöden hör också samman med nivån på dina mål. Ju mer utmanande målen är desto mer hängivelse och inre glöd krävs. Hängivelsen visar sig i viljan att prioritera mer, vara beslutsam, och tro på vad du gör samt att du dagligen gör aktiva val och handlingar som för dig mot dina mål och sist men inte minst att du fokuserar på nästa ögonblick, nuet, nästa steg, tankar och känslor som gynnar dig. Eftersträvansvärda mål har sin upprinnelse i positiva visioner.

Sådana mål drivs av inre glöd och hängivenhet och de kretsar kring att göra sådant som är meningsfullt för oss själva. Om du vill bidra med något positivt eller göra någonting bra under en längre period, måste du både gilla det och tycka det är roligt. För att leva ett rikt och meningsfullt liv, så handlar det om att se något positivt i vardagens händelser. Mål som är värda att sträva efter gör själva vägen dit spännande och rolig.

De bästa idrottarna, musikerna, kirurgerna, konstnärerna, vetenskapsmännen älskar vad de gör. De kan ge så mycket av sig själva, eftersom de betraktar sina personliga mål som värdefulla. Alltså kan de ge med inre glöd och skörda med glädje. Det är nu du lägger grunden för din strategi. Du gör upp med dig själv att detta är vad du verkligen vill göra. Du låter din målsättning ”vandra” från läpparna till din innersta del av hjärtat. Du försöker skapa en helhet av alla pusselbitar, familj, vänner, alla blir delaktiga i din strävan att nå dina mål. Du får acceptans från din omgivning att satsa. Din satsning kommer nu inifrån.

Det handlar väldigt mycket om att du blir medveten om vad som komma skall och att acceptera detta som något positivt för ditt handlande för att uppnå tänkt resultat När du väl har accepterat vad du behöver göra för att uppnå dina mål är det ”bara” att utveckla eller förändra din mentala inställning. Det är i detta skede du bygger vidare på din strategi genom att med din inställning till ”vägen för att uppnå målen” skapar attityder, tankar och känslor som påverkar din förmåga att prestera och utvecklas.

En hängiven människa är nyfiken, söker nya möjligheter att lösa uppgiften på, lyssnar både på andra, diskuterar och ifrågasätter olika lösningar samt tar tillvara andras små guldkorn och skapar sin egen profil med sina egenheter. En hängiven människa tycker att varje viktig sak känns som en utmaning, en utmaning som man med glädje går in för att lösa. En hängiven människa har en stark vilja, tror på sig själv är positiv och offensiv i sitt handlande.

Med hängivelse menas att du har en stark önskan att uppnå det du vill uppnå och bli den du vill bli, du är beslutsam, tar aktiva val och handlingar samt utvärderar och förbättrar varje dag. Du riktar din uppmärksamhet på positiva tankar, känslor och attityder. men framför allt du riktar all din uppmärksamhet på nästa steg som för dig mot din dröm, du gör det i första hand med ditt hjärta och att du har en stark inre motivation.

En inre glöd uppstår när du gör det du älskar och älskar det du gör, när du lever upp till dina drömmar, berikar ditt liv med enkla glädjeämnen. Det handlar om att förbli dina drömmar trogen annars riskerar du att förlora den inre glöden, för det du strävar efter och kärleken till livet. Rannsaka dig själv för att avgöra om det du valt att ägna dig åt verkligen ger dig något. När du älskar det du gör och vet att målet är värt att sträva efter, då är vad som helst möjligt.

De människor som har förmågan att mycket snabbt svara på frågan ”Vad” och Varför ” dessa människor har mycket lättare att sätta upp mål, planera sin väg för att nå sina mål och de har innehållet i sin livssituation mycket klart för sig ”Varför ? därför att…Skapar en målmedvetenhet hos varje människa. Visionen om att uppnå sina mål frigör kraft hos människan så att denne kan motivera sig.

VAD VILL DU ?
Livsmål, personliga mål, yrkesmål.

För att få reda på vad du vill så handlar det om att ta reda på vad det är som du verkligen vill här i livet. Alla har vi kanske inte ordentligt funderat på vad vi vill få ut av vårt jordeliv. ”Vi bara lever det”. ”Alla dagar är nästan lika. Hur vill du må den dagen det är dags att säga adjö för gott? Hur vill du att dina tankar ska se ut när du ser tillbaka på ditt liv ?

Jag tar för givet att vi alla vill vara nöjda med våra liv att känna att det är meningsfullt att leva att göra varje dag meningsfull. Men vad innebär det att vara nöjd med sitt liv ? Vad är lycka? Vad är tillfredsställelse ?

Innehållet i lyckan och tillfredsställelsen och meningsfulla dagar varierar säkert oerhört mellan olika personer. Det viktiga är att ta reda på vad lycka, meningsfulla dagar och tillfredställelse innebär för just dig. Om du inte vet det, om du bara har en suddig bild av vad lycka kan vara, hur ska du då kunna styra din energi ? Hur ska du kunna sträva efter att uppnå lycka, tillfredsställelse och mening med ditt liv ?

När du har definierat vad som är viktigt i ditt liv, vad du vill uppnå, hur du vill må, hur du vill vara, då har du möjlighet att börja navigera efter din karta.

Med andra ord handlar det om att ta reda på vilka livsmål, vilka personliga mål och vilka yrkesmål du har. Ge dig själv minst en halv dag, kanske längre tid, att fundera på och att formulera och att skriva ner dina olika mål, som du har här i livet. Det är möjligt att detta kan vara det mest betydelsefulla du gjort i livet.

Vad är egentligen ett mål, ett mål är en mental föreställning om vad du konkret vill uppnå inom en given tidsram .Att börja med slutet i sikte bygger på principen att allt skapas två gånger. Det skapas först i fantasin som bilder i vårt inre och sedan i vår verklighet. Börja med livsmålen. Försök att lägga dina personliga mål och dina yrkesmål åt sidan så länge. Ibland kanske du tycker att de olika målen går i varandra. Det gör de. Låt dig inte oroas av det utan fortsätt bara att formulera dig så gott du kan.

 

Övning Livsmål.

Vilka livsmål har du ? Fundera en stund och tillåt tankarna att vandra utan att försöka styra dem. Vilka egenskaper / färdigheter uppskattar du mest hos andra människor ? Ärlighet ? Spontanitet ? Envishet ? Glädje ? Ekonomiskt sinne ? Öppenhet ? Noggrannhet ? Humor ? ”Jävlar anamma”? Värme ? Att kunna lyssna ? Att kunna formulera sig ? Fighting spirit ? Tuffhet ? Mjukhet ? Rakhet Egenskaperna / färdigheterna i ovanstående stycke är naturligtvis endast exempel. Det finns ofantligt många fler. Lista dem som du tycker är viktiga. En del kanske du tar från mina exempel och en del hittar du säkerligen själv.

När du är klar med din lista ber jag dig läsa igenom den. Stryk under de egenskaper / färdigheter som du tycker är viktigast. Har du själv dessa färdigheter. Skulle du vilja ha dem ? En del har du antagligen redan och
en del vill du tillägna dig. 

Ta god tid på dig och fundera kring begreppet egenskaper / färdigheter.

Vilka egna livsmål har du när det gäller egenskaper och färdigheter ? Allt eftersom de viktiga egenskaperna som du själv vill ha dyker upp, skriver du ner dem i en särskild lista. När den listan är klar ber jag dig att rangordna egenskaperna. Vilka är viktigast för dig ? Numrera dem. Nu är du klar med dina livsmål när det gäller egenskaper. Var medveten om att den här listan kan förändras under årens lopp. En gång om året kan det vara lämpligt att gå igenom sina mål. Varför inte låta nyårsafton få den traditionen.

Fundera nu kring vad du vill med ditt liv i stort !

Vad är viktigast för dig ? Att gifta dig ? Att bilda familj ? Att resa ? Att starta ett företag ? Att få ett speciellt yrke ? Att ha ett yrke, oviktigt vilket ? Att odla jorden ? Att vara självförsörjande ? Att kunna göra rätt för dig ? Att betala räkningar i tid ? Att vara som alla andra ? Att vara annorlunda än alla andra ? Att vara rik ? Att äga en massa saker ? Att musicera ? Att rita ? Att utbilda dig ?

Listan kan bli oändligt lång. Exemplen ovan är endast tänkta som hjälp för dig att komma igång med dina egna tankar och uppfattningar om vad som är viktigast för dig. Skriv ner vad som känns viktigt för dig i ditt liv ! Ta dig tid att fundera. Om du aldrig har funderat i dessa banor kan det kännas ovant och kanske till och med svårt. Försök ändå att formulera och skriva ner vad som är viktigast för dig i ditt liv. När din lista är klar ber jag dig att rangordna den. Numrera vad som är viktigast och vad som kommer därefter.

Nu har du en lista med viktiga mål och en lista med viktiga egenskaper. Hur stämmer dessa listor med varandra ? Matcha dem mot varandra, jämför dem med varandra. Har du de egenskaper nerskrivna som behövs för att uppnå det som är viktigt i ditt liv ? Behöver du komplettera din egenskapslista ?

Justera de båda listorna så att de stämmer överens med varandra. Stryk, lägg till och förändra så att de passar dig och vad som är viktigast för dig. Detta kan ta lång tid och mycket tankearbete i anspråk. Många blir hjälpa av att pratat med någon om sina listor. Dock är det viktigt att först fundera själv, i lugn och ro. Därefter kan det vara givande att testa sina tankar mot någon annan.

När du har skrivit ner dina livsmål och dina viktiga egenskaper har du klarat av det största och antagligen svåraste jobbet med att formulera dina mål. Grattis !

Nu kan du gå vidare med dina personliga mål.

Övning Personliga mål.

När du arbetar med den här övningen ber jag dig att du fokuserar dina tankar kring din ”privata person”. Lämna yrkesrollen därhän för en stund. Vad vill du ut av ditt liv som ”privatperson” ? Vad är viktigt för dig i ditt privata liv ?

Att vara gift ? Att ha barn ? Många barn eller få barn eller inga barn ? Att bo i hus ? Att bo i lägenhet ? Att äta gott ? Att spendera mycket pengar på kläder ? Att vara ute i nöjeslivet ? Att gå mycket på bio ? Opera ? Teater ? Att läsa ? Att lyssna på musik ? Att få ägna dig åt en hobby ? Att ha många vänner ? Att ha djupa relationer ? Att gå på fest ofta ? Att samla på något ? Att resa utomlands ?

Alla sådana här listor kan bli hur långa som helst. Det viktiga är att du funderar på vad som är betydelsefullt för just dig och vad du vill få ut av ditt liv som ”privatperson”.

Skriv en lista på det som är betydelsefullt för dig. Till att börja med struntar du i rangordningen. Skriv bara ner vad som är viktigt för dig, stort som smått.

När din lista är klar läser du igenom den och rangordnar dina punkter. Säkerligen kommer du att upptäcka att den bitvis stämmer med dina livsmål och att den bitvis är helt annorlunda. Låt den vara tills vidare. Fortsätt nu istället med dina yrkesmål.

Övning Yrkesmål.

I den här övningen fokuserar du dina tankar kring din yrkesperson. Lägg ditt privata liv, just nu, helt åt sidan. Jag vet att du i grunden är samma person och att det kan kännas svårt att separera de två delarna av ens liv så hårt. Men i den här övningen ber jag dig i alla fall att göra det. Längre fram återkommer jag till varför jag vill att du ska göra det.

Nu handlar det alltså om ditt yrkesliv. Vilka arbetsuppgifter vill du ägna dig åt ? Vilka mål har du, när det gäller ditt yrke ? Spelar det ingen roll vad du jobbar med ? Är det viktigt att du tjänar mycket pengar ? Är det huvudsaken att du tjänar så att du klarar dig ? Vill du arbeta så lite som möjligt ? Vill du arbeta med dina händer ? Vill du arbeta tillsammans med andra människor ? Vill du arbeta självständigt ? Vill du bestämma i din yrkesroll ? Vill du att andra ska bestämma åt dig ? Vill du arbeta på kontor ? Vill du arbeta ute i det fria ? Vill du arbeta med ekonomi ? Vill du arbeta med mat ? Vill du arbeta med bilar ? Vill du vara chef ? Vill du vara egen företagare ? Vill du arbeta med kultur av något slag ? Vill du ha ansvar i ditt yrke ?

Frågorna är många, bra många fler än de som jag har räknat upp, och det är endast du som har svaren när det gäller dig och ditt yrkesliv.

Vilka mål har du ? Skriv ner dem på en lista.

För en del personer blir denna lista oerhört lång och för andra kan den vara mycket kort. Det finns inget som är rätt eller fel. Det finns bara olika listor. Det viktiga med din lista är att den är genomtänkt och att den handlar om just dig.

När din lista är klar gör du precis som du gjorde med dina tidigare listor. Läs igenom vad du skrivit och rangordna punkterna. Du har nu tre listor. Du har dina livsmål, dina personliga mål och dina yrkesmål. Lägg listorna bredvid varandra.

Du har redan matchat dina egenskaper / färdigheter mot dina livsmål och du har justerat de två listorna. Nu ska du ta dina personliga mål och dina yrkesmål och matcha dem mot varandra. Strävar innehållet i dessa listor åt samma hål eller finns det punkter som kolliderar med varandra ?

När punkterna strävar åt samma hål är allt frid och fröjd. Värre är det när du upptäcker, vilket är mycket vanligt, att dina personliga mål och dina yrkesmål är på kollisionskurs. Om du strävar åt ett håll i ditt privata liv och åt ett annat i ditt yrkesliv är risken uppenbar att resultatet blir stillastående. Det händer ingenting i ditt privata liv och det händer lika lite i ditt yrkesliv. Du bränner en mängd energi, och ingenting händer! Livet består av en mängd val. Du måste prioritera.

Övning Matcha listor

Matcha listorna med personliga mål och yrkesmål mot varandra och bestäm dig för vad som är viktigast just nu. Var ska du sätta din energi ? Det är ett val och valet är ditt.

När du har valt, plockar du fram listan med egenskaper och färdigheter. Har du de egenskaper och färdigheter som behövs för att uppnå dina mål ? komplettera och justera eventuellt din lista med egenskaper och färdigheter.

Om du utfört övningarna, precis som de är skrivna, och inte bara läst om dem och tänkt att det där kanske jag ska göra nån gång, har du redan startat din resa som chaufför på din livsresa. Nu är det du som styr. Jag vill ge dig ytterligare några tips om hur du kan uppnå dina mål. Se detta som tips och ett förslag på hur du kan gå vidare. Självklart har du säkert också egna strategier för att uppnå dina mål.

Jag är övertygad om att du, med hjälp av de tips och förslag som finns i den här och den kunskap som du har samt din egen fantasi och uppfinningsrikedom, så kan du uppnå dina mål. Det är bara att sätta igång.

Du vet nu vad du vill. Du vet åt vilket håll du ska styra. Du har målet klart för dig. Denna vetskap i sig gör att din energi börjar dra åt det hållet. För att underlätta för dig att uppnå dina mål, och för att veta hur du ska bära dig åt för att nå dem, behöver du skaffa dig så mycket information och kunskap som möjligt. Hur har andra burit sig åt för att nå det mål som du eftersträvar ? Jag antar att du inte är ensam om att vilja nå ett specifikt mål. Jag antar att det finns personer som redan nått det mål som du strävar efter. Hur har de burit sig åt ?

Vilken information har du om hur de gjorde ? Finns det någon i din bekantskaps krets som är vid det mål som du vill uppnå och som du kan fråga ? Känner du till någon annan som har nått målet ? Kontakta vederbörande och fråga hur han eller hon gick till väga ? Finns det litteratur som kan ge dig kunskap och information om just ditt mål ? Gå till ett välsorterat bibliotek och fråga. Skaffa den litteraturen och läs den. Finns det information på internet ? Sök reda på den och läs. Finns det utbildningar som kan hjälpa dig att nå dina mål ? Vilka ? Var ? Vilken Längd har dom ? Har du behörighet att söka ? Måste du först skaffa dig behörighet ? Hur kan du gå tillväga ? Läsa på halvfart ? Läsa på heltid ? Läsa korta kurser ? Samla information.

Finns det fler personer i din omgivning som har samma eller likartade mål ? Kan ni hjälpa varandra ? Bilda nätverk ?Innebär ditt mål en ekonomisk chanstagning ? Vilka risker är du beredd att ta ? Vilka möjligheter till lån eller bidrag finns ? Samla så mycket information du har möjlighet till. Utifrån all information och kunskap som du skaffar dig, har du större möjlighet att lägga upp din personliga strategi för hur just du ska bära dig åt för att uppnå dina mål.

Ju mindre du vet, desto mer famlar du i mörker. Ju mer du vet, desto klarare ser du vilka olika vägar som du kan välja. Ta tillvara andra personers erfarenheter och kunskaper. Det är så onödigt att göra samma misstag som andra har gjort.

Samla information om vilka egenskaper som krävs och vilka faktakunskaper som krävs för att uppnå dina mål. Hur kan du plocka fram och skaffa dig dessa egenskaper och kunskaper som du eventuellt inte redan besitter ?

Det innebär en risk, eller en chans, eller en möjlighet, med att samla information om dina mål och hur du kan nå dessa. Du kanske upptäcker att målen du strävar efter inte alls var det du trodde att det skulle vara! Det du trodde skulle vara guld visade sig vara gråsten! Vid närmare undersökning visade sig dina mål , kanske blott vara en chimär! Vad som i din fantasi var så eftersträvansvärt visade sig vara ingenting.

Om du kommer fram till den slutsatsen råder jag dig att återigen arbeta med dina mål. Har du flera mål som egentligen är innehållslösa och saknar verklig substans ? Det är endast du som kan avgöra vad som är värt att satsa på för just dig.

Naturligtvis kan du också uppleva att de mål som du strävar efter är mer fantastiskt än du kunde ana. Kanske finns det effekter med dina mål, som du var totalt ovetande om, och som du inser kommer att berika ditt liv på ett avgörande sätt.

Information och kunskap sprider ljus. Samla all information som är tillgänglig och gör det kontinuerligt. Att samla information är ingenting som du gör under en kort period, det är en sysselsättning som du ständigt kommer att vara engagerad i. Under förutsättning att du vill uppnå dina mål förstås.

Sätta upp olika mål för allt det du vill uppnå samt olika mål för att du ska bli den du vill bli samt mål för det du vill göra i ditt liv, det är som ett pussel för att lyckas så handlar det om att få alla bitar på plats. Vill du utvecklas till den människa du har möjlighet, förutsättningar samt kapacitet att vara samt göra det omöjliga möjligt och uppnå dina drömmar, visioner, livsmål, personliga mål samt yrkesmål, ta reda på ditt nuläge samt gör en planering (en ritning) med konkreta åtgärder dvs. delmål som blir en väg till dina huvudmål, planeringen (ritningen) blir din huvudväg att följa genom ditt sätt att vara och agera. Dina mål och delmål på denna väg ska vara självvalda, specifika, mätbara, tidsbestämda, utmanande, positiva, för annars kommer du att köra vilse på vägen till dina livsmål, personliga mål samt yrkesmål.

Det får inte vara för höga mål, utan mål efter din kapacitet, sedan bör du göra en konsekvensanalys så att du verkligen blir medveten om vad som krävs, om du inte vill satsa så mycket som krävs så måste du sänka dina mål, sedan är det bara och handla efter planen och försöka att hela tiden hitta nya vägar för att uppnå dessa mål. Men utvärdera varje dag det som du gjort om det har fört dig närmare dina mål, om inte så måste du förbättra till nästa dag detta gäller varje aktivitet samt att du måste fokusera på varje steg som för dig mot dina mål.

”Om du inte vet vart du ska så är risken
stor att du hamnar någon annanstans. Peters