PLANER & RITNINGAR & NULÄGE

Vad de flesta av oss vill i livet är egentligen ganska enkelt. Vi vill hålla på med de saker som vi tycker om att göra och uppnå det vi vill uppnå samt bli vad vi har förmåga till, bidra med något meningsfullt och tillföra våra liv glädje och spänning.

Vad vill du egentligen uppleva i dina relationer, karriär och i ditt liv ? Har du någon dröm och om vart du vill ? Har du någon plan för att komma dit ? Du måste först ha en dröm innan du kan skapa en ny verklighet. Fundera på vad du verkligen vill göra och vart du vill komma, annars kommer du antagligen inte dit. Förbered dig på att göra det du vill göra och att vara på det sätt du vill vara och fokusera därefter på de små steg som ger dig förutsättningar att göra det.

Allt värdefullt du gör börjar med en positiv dröm som du går helt upp i och strävar efter att förverkliga. Först målar du upp en bild i ditt inre och skapar idéer om vart du vill nå. Sedan föreställer du dig olika vägar för att ta dig dit. Slutligen tar du dig ur drömmen och in i verkligheten precis som en fjäril som på lätta vingar flyger ut ur sin puppa. Positiva drömmar och en målmedveten satsning visar dig vägen, ger dig energi och inspirerar dig på din väg mot mål utan gränser.

Om du ännu inte är en fullfjädrad artist i din fantasi, kan du bli det genom träning. Träningen består av att om och om igen måla upp positiva inre bilder och försöka framkalla de känslor som är av störst nytta i sammanhanget. Inre drömmar ger bäst effekt om du lägger ihop det bästa av vad du har varit och det bästa av vad du kan bli, väver in det i din fantasi och sedan för ut drömmen i verkligheten.

Att prestera på topp med högsta möjliga kvalitet är en kombination av stora drömmar och små steg. När du kombinerar stora drömmar med små, målmedvetna steg, då börjar du ta till vara din verkliga förmåga. Stora drömmar får dig att fundera på hur långt du kan komma och tänja dina gränser. Små steg är mindre drömmar , det du gör varje dag för att avancera mot dina stora drömmar. Specifika små mål får dig att steg för steg ta dig dit och inspirera dig till att ta ett steg och sedan nästa och nästa.

Kombinationen av stora meningsfulla drömmar och små, små steg får dig att uppnå meningsfulla mål antingen det gäller att höja din prestationsnivå, förbättra din hälsa eller berika ditt liv. Dagens drömmar är morgondagens verklighet.

Vad är egentligen ett mål ? Ett mål är en mental föreställning om vad du konkret vill uppnå inom en given tidsram .Att börja med slutet i sikte bygger på principen att allt skapas två gånger. Det skapas först i fantasin som bilder i vårt inre och sedan i vår verklighet.

Vill du utvecklas till den människa du har möjlighet, förutsättningar samt kapacitet att vara samt göra det omöjliga möjligt och uppnå dina drömmar och livsmål, måste du ta reda på ditt nuläge samt göra en planering (en ritning) med konkreta åtgärder dvs. delmål som blir en väg till dina drömmar. Planeringen (ritningen) blir din huvudväg att följa genom ditt sätt att vara och agera. Dina mål och delmål på denna väg måste vara självvalda, specifika, mätbara, tidsbestämda, utmanande, positiva, för annars kommer du att köra vilse på vägen till dina livsdrömmar och till din framgång.

Det får inte vara för höga mål, utan mål efter din kapacitet, sedan när du gjort detta bör du göra en konsekvensanalys så att du verkligen blir medveten om vad som krävs, om du inte vill satsa så mycket som krävs så måste du sänka dina mål, sedan är det bara och handla efter planen och försöka att hela tiden hitta nya vägar för att uppnå dessa mål.

Du måste sätta upp olika mål för allt det du vill uppnå samt olika mål för att du ska bli den du vill bli, samt mål för det du vill göra i ditt liv. Det är som ett pussel för att lyckas måste alla bitar falla på plats.

Dina mål och delmål på denna väg måste vara självvalda, specifika, mätbara, tidsbestämda, utmanande, positiva, för annars kommer du att köra vilse på vägen till dina livsdrömmar och till din framgång som människa. När du satt upp drömmål, livsmål samt gjort din egen vision, ska du sätta upp ett årets mål, månadens mål, veckans mål, dagens mål samt dina fokuseringsmål för dagen. När det är gjort så är det bara och följa din planering.

Du måste också skilja mellan medvetna och omedvetna mål. Ett medvetet mål har du antingen formulerat själv eller det har satts upp av någon annan. Ett medvetet mål är det därför att du tror att du arbetar mot det. Ett omedvetet är det din hjärna och hjärta tror på, eller mer korrekt, det mål ditt omedvetna känner är det riktiga. Problemet är att det omedvetna målet helt saknar koppling till det medvetna målet. Det kan t.o.m. vara så illa att det råder konflikt mellan det medvetna och omedvetna målet. Då kan du vara relativt säker på att det är det omedvetna målet som blir styrande. Om målen inte är förankrade och accepterade av ditt hjärta och det omedvetna hjälper det därför inte att ha höga medvetna mål.

Dessa motståndsreaktioner måste betraktas som blockeringar och innan de är nedbrutna i det omedvetna och hjärtat hjälper det föga med höga medvetna mål. Utmaningen är att få det omedvetna att acceptera dem. Detta är en synnerligen viktig punkt. Om inte målen är till fullo, intellektuellt, känslomässigt, medvetet och omedvetet accepterade är risken stor för protestreaktioner.

Målet måste även stå i nivå med din självkänsla. Annars kan det bli något du ska försvara dig mot, eller något som minskar din självkänsla ytterligare. Att sätta upp mål som inte är förankrade i din självkänsla är i stort sett negativ. Du kommer inte att acceptera målet och prestationen blir därefter dålig. Det största hindret mellan dig och dina mål är du själv. Du måste inse att du kan lyckas med dig själv varje dag. Du kommer i förhållande till dina motståndare att oftare vara vinstrik om du ständigt vinner «den inre tävlingen, tävlingen med dig själv.» I den stund du lärt dig att kontrollera dig själv kommer tävlingen mot alla andra motstånd och motståndare att bli lätt. Erfarenheten har visat att för att prestera som bäst ska du bara fokusera dig på det du kan kontrollera inget annat.

Du måste sätta upp ett realistiskt mål som grundar sig på var du står nu och på din motivation att gå vidare. Vad är det bästa du realistiskt sett kan uppnå om du verkligen går in för att göra det ? Gör en bedömning av vad du för närvarande klarar av, bestäm dig sedan att göra någonting som du verkligen kan uppnå i år. Hur helhjärtat tänker du satsa för att höja din prestationsnivå och uppnå jämnare resultat? Du måste även ha målsättningen att acceptera dig själv. Bestäm dig för att helhjärtat sträva mot dina mål, men också för att acceptera dig själv och ditt fulla värde som människa, oavsett om du når dina mål eller inte. Även om du sätter upp realistiska mål och jobbar stenhårt för att nå dem, kommer du att uppnå en del men kanske inte andra. Om du misslyckas att förverkliga ett viktigt mål, måste du ändå kunna acceptera dig själv som en värdefull person (även om du kanske är missnöjd med resultatet). Jag har aldrig träffat på någon som har gått ut och medvetet försökt att prestera dåligt, att göra bort sig.

Tänk på detta när du irriterar dig på mål som du inte levt upp till. Att gräva ner sig tjänar ingenting till. Tillräckligt med andra människor kommer att reagera negativt. Sälla dig inte till dem. Om det finns något att lära av erfarenheten ta till dig det och gå vidare. Det verkliga måttet på ditt totala värde är hur du är och försöker bli som människa, inte vad du uppnår. Det är ditt sätt att resa och du måste inte nödvändigtvis komma fram till ett specifikt mål.

När du i förväg bestämmer dig för att acceptera dig själv, även om prestationen eller samspelet går dåligt, minimerar du onödigt lidande och ytterligare bakslag. Du får mer positiv energi över till att fokusera på det som är bra och att lära dig av erfarenheterna. Du tillåts vara den du är. Att acceptera sig själv oavsett resultatet kan ibland vara svårt, men i det långa loppet är det den bästa inställningen.

Det befriar dig från ständig oro och ger dig glädjen tillbaka. En förlust betyder inte att du är en usel, värdelös människa, som inte har något att leva för. Det finns ett liv efter en förlust. Om det inte hade varit så, hade det inte funnits några människor kvar på jorden, eftersom vi alla råkar ut för bakslag, misslyckanden och förluster.  Det viktiga är att du accepterar dig själv efter en förlust, att du lär dig något av den eller går stärkt ur den och på nytt öppnar dig för alla positiva utmaningar du har framför dig.

För det första, föreställ dig vad som är möjligt om du accepterar att obegränsade möjligheter är möjliga. Hur kompetent skulle du kunna bli ? Hur glad skulle du kunna bli ? Hur värdefulla skulle dina insatser kunna bli ? Sätt upp några drömmål och livsmål som hjälper dig att vidga dina vyer, tänja dina gränser och komma upp i din verkliga förmåga. Även om du aldrig helt förverkligar dessa drömmar, så kommer du om du kan acceptera att i drömmarna ryms din utökade potential, att riva ett par barriärer som nu begränsar dina möjligheter. 

ETT MÅL FUNGERAR SOM EN KOMPASS DET ANGER

ETT SYFTE OCH GER DIG EN RIKTNING OCH SKAPAR

Hängivelse, passion, Engagemang, Entusiasm, Inlevelse,

Motivation, Inspiration, Glädje, Inre mening, Mod,

Energi, Beslutsamhet, Aktiva Val & Handlingar, Eget

Ansvar, Riktning, Styrka, Uthållighet, Drivkraft,

Styrförmåga, Hög insats, Inre Vilja, Tro på vad jag gör,

Insikt, Nyfiken, Tankar, Aktiv Intuition, Harmoni, Kreativitet,

Fantasi, Närvaro i Nuet, Målinriktning,

Vinnarinstinkt, Fokusering, Gränssprängning,

Utmaning, Positiv: Attityd, Känslor, Beteende,

Inställning, Självkänsla, Självförtroende, Självtillit.

Drömmål ska fungera som isbrytare, de ska tränga igenom omedvetna spärrmekanismer och blockeringar, det som vi trott är omöjligt. Till drömmål ska du knyta känslor av frihet, glädje och möjligheter. Om man inte når ett drömmål får man aldrig känna det som ett nederlag och reagera med besvikelse. Huvudfunktionen med drömmål är att förbereda det omedvetna att man nu vill nå så långt som man överhuvudtaget har resurser att nå.

Den fysiska gränsen ligger alltid mycket längre bort än den mentala och emotionella och givetvis vore det mycket enklare att sätta upp mål om man exakt visste var den fysiska gränsen går. Tänk bara på att kvinnorna redan 1988 åkte skridskor fortare på 3000 m än fantastiske Ard Scenk gjorde 1971. Så långt ifrån sin fysiska gräns var kvinnorna. Om vi 1971 haft tränare och kvinnliga åkare som arbetat med drömmål hade kvinnorna redan då åkt fortare än de bästa männen ? En barriärbrytande tanke, eller hur ?

Till drömmål måste du lära dig att inte knyta krav och förväntningar. Du måste se på dem som något långsiktigt. I den mentala träningen kan du skapa bilder av dig själv, där du går in i olika situationer och uppnår dina drömmål. Du kommer då att tycka att detta känns trevligt, en smula främmande, lite komiskt, kanske spänt. Känslorna är yttryck för spärrmekanismer i ditt omedvetna. Du bör lägga in tankar och känslor som inte innehåller rädsla, utan avspänning, trygghet, glädje, frihet och stark självkänsla. Det är dock en avgörande skillnad mellan att arbeta med drömmål och att sätta upp för höga, realistiska mål. Många arbetar med för höga realistiska mål, vilket ger negativa sidoeffekter, framför allt när inte målen nås. Bland annat sämre självkänsla. Huvudpoängen igen är att aldrig, aldrig knyta krav och förväntningar till drömmål. Det ger bara prestationsångest och blockeringar.

 

MÅLUPPFYLLELSE

VET VAD DU VILL

BESLUTA DIG FÖR HANDLING

TRO PÅ VAD DU GÖR

VÅGA VÄLJA VÄG

TA EGET ANSVAR

FOKUSERA PÅ VARJE STEG

UTVÄRDERA

FÖRBÄTTRA

UTHÅLLIGHET

 

Följande 10 kriterier bör vara uppfyllda

Då du specificerar dina mål. 

1. Sätt så specifika och mätbara mål som möjligt.

2. Sätt positiva, utmanande men realistiska mål.

3. Sätt upp både fokuseringsmål, dagsmål, veckomål,

månadsmål och årsmål.

4. Lägg tonvikten på färdighetsmål och fokuseringsmål

hellre än resultatmål.

5. Sätt upp självvalda mål.

6. Bestäm konkreta datum för när målen skall ha uppnåtts.

7. Gör en planering för att nå målen.

8. För dagbok och notera efterhand som du uppfyller

målen.

9. Utvärderingar och förbättringar är avgörande för om

man lyckas.

10. Dessutom tillkommer ett tionde bud och det är att

lägga in ett säkerhetsmål. Det betyder att man bestämmer

ett mål som ligger lägre än vad man bedömer som

realistiskt, men som man ändå tycker är acceptabelt.

 

SKRIV UPP DINA DRÖMMÅL, VISIONER, DELMÅL.

Fundera på det du verkligen vill göra? Vilka är dina drömmar och dina mål? Skriv ner dem. Varför vill du göra detta? Skriv ner varför du vill ta just den vägen? Utgå från de svar du kom fram till i frågorna Vad, Vem, Varför, Hur, När, och Vem. Formulera nu nedanstående mål utifrån dina svar på dessa. När det gäller dina Resultatmål, Färdighetsmål samt Mentala mål. För att få ut så mycket som möjligt bör du göra den här övningen med jämna mellanrum, kanske en eller två gånger per år. Dina mål leder dig på rätt spår.

1.Långsiktigt slutmål. Vilket Drömmål, Vision, Livsmål är möjligt för dig att uppnå på lång sikt med tanke på var du befinner dig nu? Vilka är dina inneboende resurser i det långa loppet, om du accepterar att det obegränsade är möjligt? Dina möjligheter till framsteg och hur gärna du vill komma dit? Vad är möjligt om allt det omöjliga inträffar om det omöjliga blir möjligt!

2.Årets Mål. Månadens Mål. Veckans Mål. Vilket mål är möjligt för dig att uppnå det här veckan, månaden eller året med tanke på var du befinner dig nu, dina möjligheter till framsteg och hur gärna du vill komma dit? Vad är möjligt om du verkligen öppnar dörrarna till ditt inre och får allt att falla på plats.

3.Dagliga mål. Kan du sätta upp ett mål för varje dag som tar dig ett litet steg närmare dit du vill komma? Skriv ner en eller två saker du vill åstadkomma just idag och jobba för att nå ditt mål.

4. Mål för fokuseringen. Kan du lova dig själv att helhjärtat engagera dig i allt viktigt du gör varje dag som för dig i riktning mot dina uppsatta mål.

5.Säkerhetsmål. Vilket mål är möjligt för dig att uppnå om inte alla bitar faller på plats eller fungerar den här veckan, månaden eller i år med tanke på var du befinner dig nu.

6.Målet att acceptera dig själv. Kan du lova att acceptera dig själv som en värdefull person och lära dig av erfarenheten, även om du inte skulle nå dina mål den här dagen, veckan, månaden eller i år.

7.Mål för sinnestämningen. Kan du sätta upp ett specifikt mål för dig att uppnå den här dagen, veckan, månaden eller i år som inbegriper ditt sinnestillstånd, attityder, tankar, känslor, självkänsla, självförtroende.

 

PLANERING

När du satsar på att göra ditt bästa – planera för det – annars sviker du både dig själv och dina drömmar och livsmål. För att kunna planera för en personlig utveckling måste du tänka igenom dina mål, dina drömmar, dina starka sidor och dina fördelar. Tänk igenom varför du håller på med det du gör. Tänk tillbaka på dina bästa upplevelser, det bästa du åstadkommit eller de bästa delarna av dina mest lyckade prestationer.

Om du vill utvecklas och leva med hög kvalitet, och i synnerhet om du vill hålla dig kvar på den nivån, måste du ägna en hel del tid åt utveckling och planering. Klok planering styr in din fokusering och ditt agerande på positiva vägar som får dig att genomgående prestera maximalt. Målet med planering är att du ska lyckas och dessutom ha roligt i din strävan att nå framgång. Vägen dit ligger i att i detalj tänka

 • Gör upp en plan med konkreta positiva åtgärder, som hjälper dig att göra det du vill, känna det du vill och uppnå det du vill.
 • Handla efter planen.
 • Utvärdera det du hittills gjort. Vad fungerade bra ?
 • Vad behöver förbättras eller justeras ?
 • Justera planen. Förbättra din förmåga att både förbli positiv och genomföra en ändrad plan.
 • Fortsätt envist med att – om och om igen – jobba på det du vet kommer att ge resultat.
 • Utvärdera kontinuerligt resultaten, justera planeringen och handla efter den reviderade planen. ut vad du vill göra, att veta varför du vill göra det och sedan utföra det med hög kvalitet.

En individuell utvecklingsplan är unik och alla tillvägagångssätt går inte att tillämpa på alla människor. Att följa mycket detaljerade, minutiösa planer passar visa människor och får dem att prestera bättre. Andra känner sig bundna av för mycket detaljer och presterar bäst när de ställt in sig på en positiv våglängd inför uppgiften (i stället för en detaljerad plan).

Somliga gör upp detaljerade planer för hur de ska gå tillväga och kan sedan göra som de planerat, praktiskt taget utan några medvetna tankar under själva genomförandet. När du utarbetar dina egna planer, gör det med ett flexibelt sinne. Använd det som du tror kan vara till störst nytta, när du försöker uppnå det som är viktigt för dig. Anpassa åtgärderna så att de passar dig och dina behov. Experimentera med olika möjligheter för att se vad som fungerar bäst.

Gå från positiva funderingar till positiva handlingar. Det räcker inte att tänka. Bara handling räknas. Handla utifrån planen och gör fortlöpande justeringar så att den leder dig till dina mål och för dig mot dina drömmar. När du tar kontroll över dina drömmar och handlar positivt efter dem, tar du också befälet över ditt eget öde. För det första måste du ha en dröm, eller ett positivt mål. Det gör det lättare för dig att veta vart du vill komma, om du verkligen vill komma dit. Det gäller allt i livet: personlig utveckling, relationer, karriär. För att kunna skapa positiva visioner, måste du ha meningsfulla mål.

För att mentalt förbereda dig på en uppgift, måste du veta vad du vill göra och ha en plan för hur du skall göra. Detta gör dig väl förberedd och sedan är det bara att sätta igång. Bestäm dig för vilka attityder, tankar, känslor och vilken fokusering du skulle vilja ha och handla sedan utifrån detta.

Att ställa upp särskilda mål för varje dag och sedan helhjärtat ta dig an dem är två mycket viktiga faktorer som bidrar till prestationer av hög klass. En ständig strävan efter kunskap, plus mental förberedelse inför dagens utmaningar, gör dig redo för större prestationer och viktiga uppdrag. Tillsammans utgör de kärnan i all utveckling.

Fokusera på att sätta din plan i verket steg för steg och dag för dag även om du råkar ut för hinder och bakslag. Håll dig till det som du vet eller känner fungerar bäst för dig, oavsett om du känner dig pigg eller nere, energisk eller trött, lycklig eller frustrerad eftersom din plan är den bästa stimulansen för att du ska göra ditt bästa.

Du måste ha en positiv plan, som steg för steg, dag för dag, vecka för vecka, månad för månad och år för år, leder dig dit du vill. När du har en positiv plan för hur du ska ta dig dit, är det mycket mer sannolikt att du verkligen får uppleva dina drömmer eller komma fram till ditt mål.

Du måste ständigt handla positivt. Bara om du dag för dag, agerar som du planerat och förfinar din planering under resans gång, kommer du att ha roligt på resan och en realistisk chans att uppnå dina mål. Om du ska kunna hålla dig kvar på ett positivt spår, måste du respektera dina egna kunskaper, lära av andra, växa genom erfarenhet och förfina vägen, när du väl gett dig ut på resan.

Varje gång du känner en speciell inlevelse eller gör en enastående prestation, ge dig tid att fundera en stund vad det var som gjorde att det blev så. Upptäck vilken sinnestämning, vilken fokusering på prestationen och vilken attityd samt vilka tankar som verkligen fungerar bäst för dig. Lägg sedan upp en plan för hur du ska göra för att fortlöpande kunna plocka fram dessa känslor och bilder.

Dina tankar, känslor och dina attityder påverkar direkt både nivån och jämnheten i allt du gör. Låt därför dina tankar, känslor, din attityd och din fokusering arbeta för dig inte mot dig. Att lära sig hur allt det här hänger ihop är nyckeln till lyckosam framgång.

Samtidigt som du förbereder dig inför de fantastiska möjligheter och spännande utmaningar som väntar på dig, kan du börja tänka hur du vill känna dig, hur du vill vara, hur du vill fokusera och hur du vill genomföra dina uppgifter.

Gör en bedömning av vad som får dig att må som allra bäst och att göra ditt allra bästa. Tänk noga igenom det tillstånd du vill uppnå, definiera det med ord och tänk sedan ut en plan för att nå det. Alla framgångsrika människor som mår bra använder sig av en process som innebär självreflektion, planering och ständiga förbättringar. De kan tillämpa den för att trivas bättre, göra mer betydelsefulla insatser eller få en jämnare prestationskurva.

Att göra dina planer till användbara redskap är något du bara kan göra genom att agera som planerat. När du väl sätter planerna i verket kommer du att upptäcka vad som fungerar bäst och vad som behöver förbättras. Använd dina dagliga erfarenheter för att höja förmågan att fokusera helt och fullt och använd påminnelser av olika slag för att återfå förmågan att fokusera när du börjar irra bort dig. Försök att få in den skärpa och inlevelseförmåga som hjälper dig mest. Jobba på att finjustera ditt sätt att se och fokusera på uppgiften. Försök förfina ditt synsätt och din fokuseringsförmåga. Träna dig på att försätta dig i ditt bästa sinnestillstånd så ofta att det blir naturligt i det dagliga livet och i dina relationer med andra, liksom när du ska genomföra viktiga uppgifter.

Som ett resultat av att du ständigt genomför och förbättrar din plan, kommer du att kunna ta dig an situationer med ett större självförtroende och säga: « Jag har en genomarbetad plan för att lära mig leva mig in i det jag gör och planen fungerar redan», eller « Jag har en genomarbetad plan för att lära mig leva mig in i det jag gör och den förbättrar jag hela tiden». Följ din intuition under den här utvecklings och förbättringsprocessen.

 • Hur kan jag få mig själv att göra exakt det som kommer att hjälpa mig att uppnå mina mål i den här aktiviteten?
 • Hur kan jag få mig själv att mer konsekvent göra det jag vill göra?
 • Hur kan jag bli mer positiv mot mig själv?
 • Vilka påminnelser tror jag kommer att fungera bäst för mig?
 • Hur gör jag för att helt kunna fokusera på uppgiften?
 • Vad skulle du verkligen vilja åstadkomma?
 • Vad får dig att må som bäst eller att göra ditt bästa?
 • Vad gör du för att helt kunna fokusera på uppgiften?
 • Varför kan du uppnå dina mål och dina drömmar?
 • Hur kan du uppnå dina mål och drömmar?
 • Vad kan du göra för att bli mer positiv och fokuserad?
 • Hur ska du göra för att prestera som allra bäst nästa gång?

 

PÅMINNELSER

Ibland behöver du ständiga påminnelser för att klara av att hålla dig till din planering. Påminn dig själv om vad du vill göra och vad du skall fokusera dig på både inför och under varje uppgift som för dig på vägen mot din mål. Ett sätt att påminna dig själv är att skriva ner en planering med enkla ord, med teckningar eller bilder, eller att skriva ner varje åtgärd eller påminnelse på ett kort. Dessa kort kan du ha i väskan, på skrivbordet, vid telefonen eller tejpa upp dem där du ofta tittar. Du kan skriva ett kom – ihåg -ord på en bit tejp och fästa den på agendan, eller på spegeln i badrummet.

«Fokusera!», «Slappna av!», «Andas!», «Jag kan!», «Positiv!» eller «Gör det!» – du kan använda enkla, positiva påminnelser som dessa och välja det som passar dig i olika situationer. Är du uthållig, kommer de positiva orden till slut att bli en naturlig del av dig, men i början hjälper det om du fäster dem på någonting du använder eller ser varje dag i studierna eller på fritiden.

Bestäm dig för att verkligen göra det som står på kom ihåg listan. Skärp dina sinnen och ställ in dig på rätt våglängd i alla situationer som är viktiga för dig. Var positiv mot dig själv.

 • Hur kan jag få mig själv att göra exakt det som kommer att hjälpa mig att uppnå mina mål i den här aktiviteten?
 • Hur kan jag få mig själv att mer konsekvent göra det jag vill göra?
 • Hur kan jag bli mer positiv mot mig själv?
 • Vilka påminnelser tror jag kommer att fungera bäst för mig?
 • Hur gör jag för att helt kunna fokusera på uppgiften?
 • Vad skulle du verkligen åstadkomma i ditt liv?
 • Vad skulle du verkligen vilja åstadkomma i din karriär?
 • Vad får dig att må som bäst eller att göra ditt bästa?
 • Vad gör du för att helt kunna fokusera på uppgiften?
 • Varför kan du uppnå dina mål och dina drömmar?
 • Hur kan du uppnå dina mål och drömmar?
 • Vad kan du göra för att bli mer positiv och fokuserad?
 • Hur ska du göra för att prestera som allra bäst nästa gång? 

Bestäm dig för att verkligen göra det som står på kom ihåg listan. Skärp dina sinnen och ställ in dig på rätt våglängd i alla situationer som är viktiga för dig. Var positiv mot dig själv. Var alltid flexibel. Leta efter möjligheterna. Skapa chanser. Fokusera på din uppgift och gå framåt utan att ångra något. Bestäm dig, innan aktiviteten börjar, för att du skall vara helt fokuserad, istället för att efteråt önska att du skulle varit mer fokuserad på uppgiften. Fundera på hur du skall få dig själv till att göra det du vill.

Ditt viktigaste mål varje dag är att fokusera till hundra procent på vad du än gör på varje form av samspel, varje övning, varje förändring, varje ögonblick. Detta mål kommer alltid att stimulera dig, eftersom det kräver att du fokuserar dig på det som är bäst för dig. Detta i sin tur leder till att du utvecklas som idrottare och gör att du kan bli den du har möjlighet att bli. Därför måste du jobba på att förbättra bilden av det du ska fokusera dig på för att lyckas och lära dig hålla fast vid den så länge upplevelsen eller händelsen varar.

Många upplever att arbetet redan är gjort när målen är uppsatta och definierade samt när vägen till dessa mål är planerad, men den viktigaste fasen är utvärderingen och uppföljningen av målen. Om användandet av målstyrning skall ha någon effekt, måste konsekvensen vara att målen bildar utgångspunkt för vidare förberedelser och att de måste användas aktivt i det dagliga livet. På det sättet sker en löpande utvärdering och bedömning av huruvida de mål som man har bestämt sig för är ändamålsenliga eller ej.

Det händer ofta saker som gör att förutsättningarna för att uppnå ett mål förändras. Då är det viktigt att man så tidigt som möjligt bedömer om det är nödvändigt att justera målsättningen eller att förändra arbetssättet för att uppnå dem. Lösningen för att du ska uppnå det du vill uppnå är du måste efter varje dag utvärdera det som du gjort om det har fört dig närmare dina mål, om inte så måste du förbättra till nästa dag detta gäller varje aktivitet samt att du måste fokusera på varje steg som för dig mot dina mål.

De mest framstående människorna och de som ständigt utvecklas, har lärt sig att ta ett personligt ansvar för sina egna öden. Om de inte får ut vad de vill ha av en människa eller situation, finner de detta någon annanstans. De skyller inte omständigheterna på andra. De kommer inte med bortförklaringar för sina liv eller vad de gör. De lär sig av varje erfarenhet genom att ta till sig de lärdomar och insikter som gör dem bättre förberedda nästa gång de står inför svåra situationer. De drar sina lärdomar direkt, utan att vänta på att andra skall komma med dem. De vet att det enda säkra sättet att lära sig något och sedan dra nytta av lärdomarna, är att ta ansvaret för att göra det själv. Och de gör det. Deras framgång och utveckling grundar sig på att de känner sig själva, tror på sig själva och har modet att respektera det som är bäst för deras verksamhet och liv.

Framstående personer och de människor som utvecklas har blivit mycket duktiga på att ständigt ta till sig kunskap. Den här processen börjar med att du accepterar att det är du som ansvarar för dina förberedelser och prestationer och att du fortsätter att lära av erfarenheterna. Det viktigaste med självinlärning är att du blir duktig på att utvärdera dig själv, dra igång förbättringar och sedan fortlöpande förbättra kvaliteten i dina prestationer och i ditt liv. Ju duktigare du blir på att ta till dig kunskap, desto närmare kan du komma din verkliga förmåga. Framgångsrika människor planerar, genomför och utvärderar varje dag i sitt liv. Och de förbättrar det som inte var bra till nästa dag. De planerar sina mål, planerar kvaliteten i utförandet och planerar för noggrann, insiktsfull utvärdering. Detta håller dem kvar på den islagna positiva vägen och gör att de ständigt lär sig nya saker och utvecklas under resans gång. Det hjälper dem att fokusera på de små stegen som är så viktiga på vägen mot målen.

Personlig utveckling är till stor del beroende av att du genomgående utvärderar och justerar din planering och dina prestationer. Sättet du utför en uppgift på, är i sig det enda verkliga testet på hur effektiv planeringen är. Varje aktivitet är ett utmärkt tillfälle till utvärdering och personlig utveckling.

Ställ frågor till dig själv på morgonen och på kvällen, det är ett mycket effektivt sätt att uppmärksamma dig på det du ska göra under dagen samt ett sätt att utvärdera om det jag gjorde förde mig närmare mina uppsatta mål om inte sätta upp nya mål till nästa dag. Se ärligt på dig själv efter varje dag och ställ dig dessa frågor:

Regelbundna utvärderingar ger dig positiva riktlinjer för ständig utveckling. Utvärdera dig själv med sikte på att bli så bra som det bara går. Försök att upptäcka både vad som får dig att prestera på topp och vad som hindrar dig från att göra det. Din mentala inställning, din fokuseringsförmåga, vila, kost, din fysik eller ditt dagliga liv. Lär av de erfarenheter du gör och använd dina nya kunskaper vid nästa liknande tillfälle eller i någon annan situation. Förbättra din planering, så att du hela tiden blir jämnare och känner större självförtroende. Ha tilltro till din unika förmåga.

 • Förberedde jag mig för att kunna göra mitt bästa under aktiviteten?
 • Följde jag min upplagda planering?
 • Hade jag roligt medan jag gjorde det jag gjorde?
 • Vilka delar av aktiviteten gick verkligen bra? Varför?
 • Vilka delar av aktiviteten kan förbättras? Hur?
 • Hur kan jag förbereda mig bättre för att verkligen kunna göra mitt bästa eller att tänja mina gränser inför nästa uppgift?

 

ÖVNING:

Plocka ut fem morgonfrågor och fem kvällsfrågor frågor varje dag och ställ dom till dig på morgonen och på kvällen, om du vill kan du välja nya varje dag eller använda samma frågor hela tiden som övningen pågår.

 

PÅSTÅENDEN PÅ MORGONEN

 • Du har alla förutsättningar!
 • Varje dag är en möjlighet!
 • Varje erfarenhet är någonting du kan lära av!
 • När du är positiv och fokuserad är allt möjligt!
 • Gå in i din egen speciella värld!
 • Fokusera bara på dig själv, ditt samspel, din uppgift!
 • Du är avslappnad och har kontroll!
 • Du är oslagbar och har självförtroende!
 • Du är som en gepard på jakt!
 • Fokusera bara på dina mål!
 • Du har alla förutsättningar!
 • Varje situation är en ny möjlighet!
 • När du är positiv och fokuserad är allt möjligt!
 • Lev i nuet!
 • Bara du kan göra din dröm möjlig! 

 

ÖVNING:

MORGONFRÅGOR

 • Vad vill jag med den här dagen idag?
 • Hur ska jag bibehålla ett positivt synsätt idag?
 • Hur skall jag göra på bästa sätt idag?
 • Kommer jag att leva mig in i det jag gör idag?
 • Vilken är min inställning när jag presterar som bäst?
 • Vilka är mina tankar när jag presterar som bäst?
 • Vilka är mina känslor när jag presterar som bäst?
 • Vad har jag att vara glad för idag?
 • Hur känns det att uppleva glädje i idag?
 • Vad kan jag påverka idag?
 • Vad vill jag förbättra mig mest på under den här dagen?
 • Kan jag själv påverka mina uppsatta mål idag?
 • Om jag var min egen Coach, vad skulle jag säga till mig själv just nu?
 • Hur kan jag få mig själv att göra exakt det som kommer att hjälpa mig att uppnå mina uppsatta mål?
 • Hur kan jag få mig själv att mer konsekvent göra det jag vill göra idag?
 • Hur kan jag bli mer positiv mot mig själv idag?
 • Vad vill jag förbättra mig mest på idag?
 • Vad händer om jag agerar som jag tänkt idag?
 • Vad skull det innebära om jag kände att jag hade kontroll över mig själv idag?
 • Vad händer om jag agerar som jag tänkt idag?
 • Vad skull det innebära om jag kände att jag hade kontroll över mig själv idag?

 

ÖVNING:

KVÄLLSFRÅGOR

 • Vad fungerade bra idag?
 • Vad kan bli bättre?
 • Hur ska jag göra det bättre?
 • Vad var bra idag?
 • Vad kan bli bättre?
 • Hur ska jag göra det bättre?
 • Vem kan hjälpa mig? När?
 • Vad har jag lärt mig idag?
 • Hur väl fattade jag mina beslut idag?
 • Hur bra genomförde jag mina beslut idag?
 • Vad är ännu inte perfekt?
 • Bibehöll jag mitt positiva synsätt i dag?
 • Fokuserade jag på uppgiften idag?
 • Levde jag mig hela tiden in i det jag gjorde?
 • Förberedde jag mig för att kunna göra mitt bästa idag?
 • Hade jag roligt?
 • Hur mycket glädje kände jag idag?
 • Följde jag min planering idag?
 • Hur var min attityd idag?
 • Hur var mina tankar idag?
 • Hur var mina känslor idag?
 • Fokuserade jag på det positiva idag?
 • Vilken erfarenhet fick du med dig idag?
 • Kände du dig avslappnad och hade kontroll idag?
 • Hur var mina val och handlingar idag?
 • Var mina beslut riktiga idag? 

Den här mentala träningsdagboken kan du fylla i under en vecka då och då för att du ska se hur din mentala kapacitet är just nu så att du kan åtgärda det som felar. 

NÄR DU ÄR PÅ VÄG FRAMÅT MOT DINA MÅL OCH

VILL KÖRA SÄKERT TITTA HELA TIDEN FRAMÅT

OCH BARA LITE I BACKSPEGELN ALLT EFTER STORLEKEN

PÅ VINDRUTAN OCH BACKSPEGELN I BILEN.

ÄR DU EN PASSAGERARE ELLER CHAUFFÖR PÅ

DIN RESA GENOM LIVET, JAG FÅR HOPPAS ATT

DU ÄR EN CHAUFFÖR PÅ DIN RESA SÅ ATT DU

INTE ÄR PASSAGERARE OCH LÅTER NÅGON ANNAN

BESTÄMMA DIN FÄRD GENOM LIVET.