VAD VILL DU ?
Livsmål, personliga mål, yrkesmål.

För att få reda på vad du vill så handlar det om att ta reda på vad det är som du verkligen vill här i livet. Alla har vi kanske inte ordentligt funderat på vad vi vill få ut av vårt jordeliv. ”Vi bara lever det”. ”Alla dagar är nästan lika. Hur vill du må den dagen det är dags att säga adjö för gott? Hur vill du att dina tankar ska se ut när du ser tillbaka på ditt liv ?

Jag tar för givet att vi alla vill vara nöjda med våra liv att känna att det är meningsfullt att leva att göra varje dag meningsfull. Men vad innebär det att vara nöjd med sitt liv ? Vad är lycka? Vad är tillfredsställelse ?

Innehållet i lyckan och tillfredsställelsen och meningsfulla dagar varierar säkert oerhört mellan olika personer. Det viktiga är att ta reda på vad lycka, meningsfulla dagar och tillfredställelse innebär för just dig. Om du inte vet det, om du bara har en suddig bild av vad lycka kan vara, hur ska du då kunna styra din energi ? Hur ska du kunna sträva efter att uppnå lycka, tillfredsställelse och mening med ditt liv ?

När du har definierat vad som är viktigt i ditt liv, vad du vill uppnå, hur du vill må, hur du vill vara, då har du möjlighet att börja navigera efter din karta.

Med andra ord handlar det om att ta reda på vilka livsmål, vilka personliga mål och vilka yrkesmål du har. Ge dig själv minst en halv dag, kanske längre tid, att fundera på och att formulera och att skriva ner dina olika mål, som du har här i livet. Det är möjligt att detta kan vara det mest betydelsefulla du gjort i livet.

Vad är egentligen ett mål, ett mål är en mental föreställning om vad du konkret vill uppnå inom en given tidsram .Att börja med slutet i sikte bygger på principen att allt skapas två gånger. Det skapas först i fantasin som bilder i vårt inre och sedan i vår verklighet. Börja med livsmålen. Försök att lägga dina personliga mål och dina yrkesmål åt sidan så länge. Ibland kanske du tycker att de olika målen går i varandra. Det gör de. Låt dig inte oroas av det utan fortsätt bara att formulera dig så gott du kan.

 

Övning Livsmål.

Vilka livsmål har du ? Fundera en stund och tillåt tankarna att vandra utan att försöka styra dem. Vilka egenskaper / färdigheter uppskattar du mest hos andra människor ? Ärlighet ? Spontanitet ? Envishet ? Glädje ? Ekonomiskt sinne ? Öppenhet ? Noggrannhet ? Humor ? ”Jävlar anamma”? Värme ? Att kunna lyssna ? Att kunna formulera sig ? Fighting spirit ? Tuffhet ? Mjukhet ? Rakhet Egenskaperna / färdigheterna i ovanstående stycke är naturligtvis endast exempel. Det finns ofantligt många fler. Lista dem som du tycker är viktiga. En del kanske du tar från mina exempel och en del hittar du säkerligen själv.

När du är klar med din lista ber jag dig läsa igenom den. Stryk under de egenskaper / färdigheter som du tycker är viktigast. Har du själv dessa färdigheter. Skulle du vilja ha dem ? En del har du antagligen redan och
en del vill du tillägna dig.

Ta god tid på dig och fundera kring begreppet egenskaper / färdigheter.

Vilka egna livsmål har du när det gäller egenskaper och färdigheter ? Allt eftersom de viktiga egenskaperna som du själv vill ha dyker upp, skriver du ner dem i en särskild lista. När den listan är klar ber jag dig att rangordna egenskaperna. Vilka är viktigast för dig ? Numrera dem. Nu är du klar med dina livsmål när det gäller egenskaper. Var medveten om att den här listan kan förändras under årens lopp. En gång om året kan det vara lämpligt att gå igenom sina mål. Varför inte låta nyårsafton få den traditionen.

Fundera nu kring vad du vill med ditt liv i stort !

Vad är viktigast för dig ? Att gifta dig ? Att bilda familj ? Att resa ? Att starta ett företag ? Att få ett speciellt yrke ? Att ha ett yrke, oviktigt vilket ? Att odla jorden ? Att vara självförsörjande ? Att kunna göra rätt för dig ? Att betala räkningar i tid ? Att vara som alla andra ? Att vara annorlunda än alla andra ? Att vara rik ? Att äga en massa saker ? Att musicera ? Att rita ? Att utbilda dig ?

Listan kan bli oändligt lång. Exemplen ovan är endast tänkta som hjälp för dig att komma igång med dina egna tankar och uppfattningar om vad som är viktigast för dig. Skriv ner vad som känns viktigt för dig i ditt liv ! Ta dig tid att fundera. Om du aldrig har funderat i dessa banor kan det kännas ovant och kanske till och med svårt. Försök ändå att formulera och skriva ner vad som är viktigast för dig i ditt liv. När din lista är klar ber jag dig att rangordna den. Numrera vad som är viktigast och vad som kommer därefter.

Nu har du en lista med viktiga mål och en lista med viktiga egenskaper. Hur stämmer dessa listor med varandra ? Matcha dem mot varandra, jämför dem med varandra. Har du de egenskaper nerskrivna som behövs för att uppnå det som är viktigt i ditt liv ? Behöver du komplettera din egenskapslista ?

Justera de båda listorna så att de stämmer överens med varandra. Stryk, lägg till och förändra så att de passar dig och vad som är viktigast för dig. Detta kan ta lång tid och mycket tankearbete i anspråk. Många blir hjälpa av att pratat med någon om sina listor. Dock är det viktigt att först fundera själv, i lugn och ro. Därefter kan det vara givande att testa sina tankar mot någon annan.

När du har skrivit ner dina livsmål och dina viktiga egenskaper har du klarat av det största och antagligen svåraste jobbet med att formulera dina mål. Grattis !

Nu kan du gå vidare med dina personliga mål.

Övning Personliga mål.

När du arbetar med den här övningen ber jag dig att du fokuserar dina tankar kring din ”privata person”. Lämna yrkesrollen därhän för en stund. Vad vill du ut av ditt liv som ”privatperson” ? Vad är viktigt för dig i ditt privata liv ?

Att vara gift ? Att ha barn ? Många barn eller få barn eller inga barn ? Att bo i hus ? Att bo i lägenhet ? Att äta gott ? Att spendera mycket pengar på kläder ? Att vara ute i nöjeslivet ? Att gå mycket på bio ? Opera ? Teater ? Att läsa ? Att lyssna på musik ? Att få ägna dig åt en hobby ? Att ha många vänner ? Att ha djupa relationer ? Att gå på fest ofta ? Att samla på något ? Att resa utomlands ?

Alla sådana här listor kan bli hur långa som helst. Det viktiga är att du funderar på vad som är betydelsefullt för just dig och vad du vill få ut av ditt liv som ”privatperson”.

Skriv en lista på det som är betydelsefullt för dig. Till att börja med struntar du i rangordningen. Skriv bara ner vad som är viktigt för dig, stort som smått.

När din lista är klar läser du igenom den och rangordnar dina punkter. Säkerligen kommer du att upptäcka att den bitvis stämmer med dina livsmål och att den bitvis är helt annorlunda. Låt den vara tills vidare. Fortsätt nu istället med dina yrkesmål.

 

Övning Yrkesmål.

I den här övningen fokuserar du dina tankar kring din yrkesperson. Lägg ditt privata liv, just nu, helt åt sidan. Jag vet att du i grunden är samma person och att det kan kännas svårt att separera de två delarna av ens liv så hårt. Men i den här övningen ber jag dig i alla fall att göra det. Längre fram återkommer jag till varför jag vill att du ska göra det.

Nu handlar det alltså om ditt yrkesliv. Vilka arbetsuppgifter vill du ägna dig åt ? Vilka mål har du, när det gäller ditt yrke ? Spelar det ingen roll vad du jobbar med ? Är det viktigt att du tjänar mycket pengar ? Är det huvudsaken att du tjänar så att du klarar dig ? Vill du arbeta så lite som möjligt ? Vill du arbeta med dina händer ? Vill du arbeta tillsammans med andra människor ? Vill du arbeta självständigt ? Vill du bestämma i din yrkesroll ? Vill du att andra ska bestämma åt dig ? Vill du arbeta på kontor ? Vill du arbeta ute i det fria ? Vill du arbeta med ekonomi ? Vill du arbeta med mat ? Vill du arbeta med bilar ? Vill du vara chef ? Vill du vara egen företagare ? Vill du arbeta med kultur av något slag ? Vill du ha ansvar i ditt yrke ?

Frågorna är många, bra många fler än de som jag har räknat upp, och det är endast du som har svaren när det gäller dig och ditt yrkesliv.

 

Vilka mål har du ? Skriv ner dem på en lista.

För en del personer blir denna lista oerhört lång och för andra kan den vara mycket kort. Det finns inget som är rätt eller fel. Det finns bara olika listor. Det viktiga med din lista är att den är genomtänkt och att den handlar om just dig.

När din lista är klar gör du precis som du gjorde med dina tidigare listor. Läs igenom vad du skrivit och rangordna punkterna. Du har nu tre listor. Du har dina livsmål, dina personliga mål och dina yrkesmål. Lägg listorna bredvid varandra.

Du har redan matchat dina egenskaper / färdigheter mot dina livsmål och du har justerat de två listorna. Nu ska du ta dina personliga mål och dina yrkesmål och matcha dem mot varandra. Strävar innehållet i dessa listor åt samma hål eller finns det punkter som kolliderar med varandra ?

När punkterna strävar åt samma hål är allt frid och fröjd. Värre är det när du upptäcker, vilket är mycket vanligt, att dina personliga mål och dina yrkesmål är på kollisionskurs. Om du strävar åt ett håll i ditt privata liv och åt ett annat i ditt yrkesliv är risken uppenbar att resultatet blir stillastående. Det händer ingenting i ditt privata liv och det händer lika lite i ditt yrkesliv. Du bränner en mängd energi, och ingenting händer! Livet består av en mängd val. Du måste prioritera.

 

Övning Matcha listor

Matcha listorna med personliga mål och yrkesmål mot varandra och bestäm dig för vad som är viktigast just nu. Var ska du sätta din energi ? Det är ett val och valet är ditt.

När du har valt, plockar du fram listan med egenskaper och färdigheter. Har du de egenskaper och färdigheter som behövs för att uppnå dina mål ? komplettera och justera eventuellt din lista med egenskaper och färdigheter.

Om du utfört övningarna, precis som de är skrivna, och inte bara läst om dem och tänkt att det där kanske jag ska göra nån gång, har du redan startat din resa som chaufför på din livsresa. Nu är det du som styr. Jag vill ge dig ytterligare några tips om hur du kan uppnå dina mål. Se detta som tips och ett förslag på hur du kan gå vidare. Självklart har du säkert också egna strategier för att uppnå dina mål.

Jag är övertygad om att du, med hjälp av de tips och förslag som finns i den här och den kunskap som du har samt din egen fantasi och uppfinningsrikedom, så kan du uppnå dina mål. Det är bara att sätta igång.

Du vet nu vad du vill. Du vet åt vilket håll du ska styra. Du har målet klart för dig. Denna vetskap i sig gör att din energi börjar dra åt det hållet. För att underlätta för dig att uppnå dina mål, och för att veta hur du ska bära dig åt för att nå dem, behöver du skaffa dig så mycket information och kunskap som möjligt. Hur har andra burit sig åt för att nå det mål som du eftersträvar ? Jag antar att du inte är ensam om att vilja nå ett specifikt mål. Jag antar att det finns personer som redan nått det mål som du strävar efter. Hur har de burit sig åt ?

Vilken information har du om hur de gjorde ? Finns det någon i din bekantskaps krets som är vid det mål som du vill uppnå och som du kan fråga ? Känner du till någon annan som har nått målet ? Kontakta vederbörande och fråga hur han eller hon gick till väga ? Finns det litteratur som kan ge dig kunskap och information om just ditt mål ? Gå till ett välsorterat bibliotek och fråga. Skaffa den litteraturen och läs den. Finns det information på internet ? Sök reda på den och läs. Finns det utbildningar som kan hjälpa dig att nå dina mål ? Vilka ? Var ? Vilken Längd har dom ? Har du behörighet att söka ? Måste du först skaffa dig behörighet ? Hur kan du gå tillväga ? Läsa på halvfart ? Läsa på heltid ? Läsa korta kurser ? Samla information.

Finns det fler personer i din omgivning som har samma eller likartade mål ? Kan ni hjälpa varandra ? Bilda nätverk ?Innebär ditt mål en ekonomisk chanstagning ? Vilka risker är du beredd att ta ? Vilka möjligheter till lån eller bidrag finns ? Samla så mycket information du har möjlighet till. Utifrån all information och kunskap som du skaffar dig, har du större möjlighet att lägga upp din personliga strategi för hur just du ska bära dig åt för att uppnå dina mål.

Ju mindre du vet, desto mer famlar du i mörker. Ju mer du vet, desto klarare ser du vilka olika vägar som du kan välja. Ta tillvara andra personers erfarenheter och kunskaper. Det är så onödigt att göra samma misstag som andra har gjort.

Samla information om vilka egenskaper som krävs och vilka faktakunskaper som krävs för att uppnå dina mål. Hur kan du plocka fram och skaffa dig dessa egenskaper och kunskaper som du eventuellt inte redan besitter ?

Det innebär en risk, eller en chans, eller en möjlighet, med att samla information om dina mål och hur du kan nå dessa. Du kanske upptäcker att målen du strävar efter inte alls var det du trodde att det skulle vara! Det du trodde skulle vara guld visade sig vara gråsten! Vid närmare undersökning visade sig dina mål , kanske blott vara en chimär! Vad som i din fantasi var så eftersträvansvärt visade sig vara ingenting.

Om du kommer fram till den slutsatsen råder jag dig att återigen arbeta med dina mål. Har du flera mål som egentligen är innehållslösa och saknar verklig substans ? Det är endast du som kan avgöra vad som är värt att satsa på för just dig.

Naturligtvis kan du också uppleva att de mål som du strävar efter är mer fantastiskt än du kunde ana. Kanske finns det effekter med dina mål, som du var totalt ovetande om, och som du inser kommer att berika ditt liv på ett avgörande sätt.

Information och kunskap sprider ljus. Samla all information som är tillgänglig och gör det kontinuerligt. Att samla information är ingenting som du gör under en kort period, det är en sysselsättning som du ständigt kommer att vara engagerad i. Under förutsättning att du vill uppnå dina mål förstås.

Sätta upp olika mål för allt det du vill uppnå samt olika mål för att du ska bli den du vill bli samt mål för det du vill göra i ditt liv, det är som ett pussel för att lyckas så handlar det om att få alla bitar på plats. Vill du utvecklas till den människa du har möjlighet, förutsättningar samt kapacitet att vara samt göra det omöjliga möjligt och uppnå dina drömmar, visioner, livsmål, personliga mål samt yrkesmål, ta reda på ditt nuläge samt gör en planering (en ritning) med konkreta åtgärder dvs. delmål som blir en väg till dina huvudmål, planeringen (ritningen) blir din huvudväg att följa genom ditt sätt att vara och agera. Dina mål och delmål på denna väg ska vara självvalda, specifika, mätbara, tidsbestämda, utmanande, positiva, för annars kommer du att köra vilse på vägen till dina livsmål, personliga mål samt yrkesmål.

Det får inte vara för höga mål, utan mål efter din kapacitet, sedan bör du göra en konsekvensanalys så att du verkligen blir medveten om vad som krävs, om du inte vill satsa så mycket som krävs så måste du sänka dina mål, sedan är det bara och handla efter planen och försöka att hela tiden hitta nya vägar för att uppnå dessa mål. Men utvärdera varje dag det som du gjort om det har fört dig närmare dina mål, om inte så måste du förbättra till nästa dag detta gäller varje aktivitet samt att du måste fokusera på varje steg som för dig mot dina mål.

”Om du inte vet vart du ska så är risken
stor att du hamnar någon annanstans. Peters