30-stunning-photo-manipulations-from-deviantart Det finns ingen annan som du i hela världen. Inte bara dina fingeravtryck och DNA skiljer sig från alla andras, ditt sinne, och hur du tänker och fungerar, är också helt ditt eget. Du får vara den du egentligen är och du får skapa det liv du vill leva.

Med Ljus och kärlek
Kjell Haglund