Din inre sanning är din inre lärare och vägledare i livet. Ordet inre sanning betyder att veta från inuti dig själv. Att följa ditt sanna jag handlar om att lära dig att lyssna till och förstå det existentiella språket. Det existentiella språket är att lära dig att lyssna till ditt sanna jag.

Den grundläggande vokabulären i det existentiella språket är en inre kvalitet av kärlek, glädje, tillit, stillhet, sanning och visdom. Att lära dig att lyssna på ditt sanna jag är att lära dig att vara i kontakt med den inre källa av kärlek, sanning och visdom, som alltid finns som en kontinuerligt närvarande källa inuti dig själv. Att lyssna på ditt sanna jag handlar om att lära dig att lyssna till livets och existensens källa inuti dig själv.

Din inre sanning är en grundläggande en kapacitet hos ditt sanna jag. Ditt sanna jag är dörren till hur mycket du kan tillåta livet och existensen att vägleda dig, i stället för att vara styrd av dina fixa idéer och föreställningar om hur saker ska vara. Att följa ditt sanna jag handlar om att gå ur vägen för dig själv och din egen känsla av «jag» och bara vara med det som är. Det är att vara med den levande verkligheten i ögonblicket.

Alltsedan Aristoteles dagar har vi blivit lärda att logiken är den enda vägen för att nå en lösning. Men medan logiken arbetar i en linjär steg för steg process, så tar vårt sanna jag helt enkelt ett kvantumsprång till en lösning utan mellanliggande steg. Egot är ett utmärkt instrument för att förstå den yttre världen, men det är ett alltför grovt instrument för att förstå den inre världen och livets djupare mysterier. Vårt sanna jag är ögonblickets konstart. Vårt sanna jag är alltid i ögonblicket, i här och nu. Medan egot hela tiden pendlar som en klockas pendel mellan minnena av det förflutna och drömmarna och fantasierna om framtiden, så vårt sanna jag är alltid i ögonblicket, alltid här och nu.

Att se livet utifrån vårt sanna jags perspektiv är att ha en vision och att se livet ur helhetens perspektiv. Det är att förstå att livets grundläggande är ett och att vi är en del av livet. Medan egot enbart ser detaljerna, så ser vårt sanna jag helheten.

Att se livet ur det sanna jagets perspektiv är som att blicka ut över livet med perspektivet från bergets topp, medan att se livet enbart utifrån intellektets begränsade perspektiv är som att titta på livet från bergets fot. Genom att lära oss lyssna till vårt sanna jag så lär vi oss att vara i kontakt med helheten.

Vi har alla samma kapacitet, för att utveckla kontakten med vårt sanna jag. Mental stillhet, närvaro i nuet och kärlek är den grundläggande näringen, för att utveckla kontakten med vårt sanna jag. Människor med en kvalitet av hjärta och sensitivitet är oftast sanna. Ju mer vi utvecklar vårt inre varande, vår inre källa till kärlek och sanning, den inre kvaliteten av att vara här och nu, ju mer har vi också tillgång till vårt sanna jag.

Det handlar om att utveckla en tillit oss själva och till den stilla rösten i vårt eget inre och varande. Genom att lära oss att ha tillit till vårt sanna jag, så kan vi få en känsla av att vara kärleksfullt och varsamt vägledda i livet. När vi har utvecklat en tillit till vårt sanna jag, så är det inte bara enstaka spridda impulser längre. Den blir en konstant tillgänglig inre källa av kärlek, sanning och visdom.

Vi behöver bara sluta ögonen, gå inåt, och alltid få den rätta väg- ledningen. När vi har erkänt vårt inre sanna jag och högre kraft upp- står den själv klara frågan. Hur kan vi kontakta eller få tillgång till den? Om det finns en högre visdom eller djupare kunskap än vi normalt upplever, borde vi genom att kontakta den kunna motta värdefull vägledning om hur vi ska leva i den här förvirrande världen. Detta gick upp för mig för några år sedan när jag påbörjade min resa mot ljuset. Sedan dess har jag upptäckt att den kunskap som finns inom oss kan nås genom det som vi brukar kalla intuition. Om vi lär oss att kontakta samt lyssna till och följa intuitionen. Kan vi ta direkt kontakt med vårt sanna jag och högre kraft och låta den bli vår vägledare.