KÄRLEK ÄR VIKTIGARE ÄN ALLT ANNAT!

I vårt vardagliga liv kan det uppstå problem i samvaron mellan människor. Tänk bara hur det kan vara för två människor som kanske levt ensamma länge på varsitt håll men som bestämt sig för att leva tillsammans. Kanske redan första dagen uppstår problem: «Klockan är sju, och du har inte vaknat än!» Och så fortsätter det dag efter dag tills tålamodet brister: «Ska det vara så svårt att vakna klockan sju?»

I ilsken ton. Det blir skrik och oväsen och de skiljs kanske redan efter en vecka.

Hur skulle de ha löst problemet? Att anklaga varandra är bara en form av egots krav på utrymme. De två hade kanske kommit bättre överens med tålamod mot varandra och om de accepterat varandras olikheter. Det handlar om att förstå att människor befinner sig på olika nivåer. Våra medmänskliga problem bottnar i att vi inte ger kärleken tillräckligt utrymme. Kärlek minskar vårt hat, vår girighet, våra negativiteter och vårt behov att hävda vårt ego. Vi bör sträva efter att utveckla goda egenskaper.

Vi ska praktisera allomfattande kärlek, uppskattande glädje och tålamod. Vi ska öka vår medkänsla och vårt medlidande. När vi utvecklar dessa egenskaper skapar vi ett bättre liv både för oss själva och våra medmänniskor. Alla problem beror på våra egoistiska tankar. För att bli fria är det viktigt att veta hur vår egoism byggs upp. Egoismen skapar mer och mer girighet = begär,. Begären uppmuntrar och vidmakthåller egoismen och egot, och gör det allt starkare. På så sätt får vi också fler och fler illusioner. Därför måste vi vakta på våra begär innan de växer sig för starka.

Om vi är medvetna om dem, bryts deras makt. Detta gör vi i mental stillhet. I mental stillhet är vi medvetna om kroppen, känslor, sinnet och tankar. I mental stillhet känner vi igen både det negativa och det positiva och när vi kan avstå från dem, upphör vi att vara slavar under dem och vi blir friska och fria.