Kärlek är näringen i universum. Det är den viktigaste beståndsdelen i livet. Barn söker kärlek, de växer och lyckas genom kärlek och skulle dö utan den. Kärlek är energi, som i är i en oavbruten rörelse i världen och det finns inte en aspekt av ditt liv som inte innefattar kärlek. Även de mörkaste stunderna har ett inslag av kärlek eller behov av den, brist på den eller en önskan att skapa mer. Kärlek är en känsla i kroppen och i själen

Kärlek är inte vänliga handlingar eller gåvor, inslagna med en rosett överst fast kärlek kan få dej att göra sådana saker. Kärlek är att rasera hindren och gränsmarkeringarna mellan ditt hjärtas känslor och en annan människa. Kärlek är helt enkelt en känsla av samhörighet och öppenhet i ditt hjärta.

När du verkligen älskar någon betyder det att han eller hon sätter dej i förbindelse med en del av dej som du älskar hos dej själv. Omvänt, lägg märke till när du stöter bort någon så gör han eller hon vad du starkast skulle avvisa hos dej själv! Världen är din spegel.

Kärlek är en känsla av närhet, värme, enhet, förståelse, samhörighet, helhet. Kärlek är inte en fråga om vad som händer i livet. Det är en fråga om vad som händer i ditt hjärta. De flesta är inte särskilt duktiga på att känna kärlek. De skapar svårigheter när det gäller att älska sej själva eller andra. De tror att om de älskar någon så måste de gilla allting som den personen gör eller säger. De tror att det betyder att de är tvungna att göra någonting. De tror att kärlek innebär att man inte kan säga «nej» till någon man älskar.

Den som är duktig på att vara kärleksfull kan säga till sej själv och även till andra. Huruvida jag tycker om vad du gör eller säger har inget att göra med om jag älskar dej eller inte. Jag behöver inte älska dina handlingar, det är dig jag älskar. Om du på något som helst sätt har satt fjättrar på din kärlek, älskar du inte riktigt. Med andra ord, poängen är att «älska alla ovillkorligt inklusive dig själv».

Kom alltid ihåg att kärlek kommer från hjärtat det är inte vad du säger eller gör fast din kärlek kommer givetvis att ha inflytande på många av dina handlingar. När allt kommer omkring. Du älskar en person därför att han eller hon finns. Det är enda orsaken. Du älskar inte människor på grund av att de desperat söker din kärlek. Du älskar inte människor på grund av att de behöver det. Du älskar inte människor för att de förtjänar det. Du älskar inte människor på grund av att du vill att de ska älska dig. Somliga skulle inte tillåta sig att älska dig. Du bara älskar dem för att de finns! Tänk på att kärlek inte är någon bytesvara. «Jag ska älska dig om du älskar mig» har i regel ingen effekt. Här kommer det som fungerar perfekt för att öka din lycka: «Jag älskar dig vad du än säger eller gör» «Jag kommer alltid att älska dig» «Inga fjättrar» «Ingen bytesvara» «Ingen bokföring» «Min kärlek finns bara för att vi finns.»

Jag kanske inte vill vara med dig ibland för jag tycker inte om de roller du spelar alla gånger. «Men jag kommer alltid att älska dej». «Jag kommer alltid att känna den där hjärta mot hjärta känslan som jag skapar inom mig när jag tänker på dej». 

Hur ökar du din känsla av kärlek till människor?

Krama dem oftare eller se dem djupare in i ögonen det hjälper dig att öppna dig och uppleva människan framför dig det är att försöka med större eller mindre framgång att få dennes liv att fungera bättre. Dela med andra dina mest hemliga tankar. Upplev allting som var och en gör eller säger som du hade gjort eller sagt det. Hjälp dem genom att bry dig om. För att kunna älska högre ska du öppna dina ögon och uppskatta skönheten i ditt eget liv.

Bli mer medveten om (kanske genom att räkna upp dem) de ting som är värda att tycka om hos dig och i din värld. Det kommer att automatiskt leda till att du kan uppleva skönheten och det älskansvärda hos människorna i din omgivning. När du öppnar ditt hjärta, kommer du snart att märka att människorna svarar genom att öppna sina hjärtan för dig.

Innan du vet ordet av kommer din kärlek att öka, inte med ord eller nya «måsten» utan som en livgivande känsla som du skapar i ditt hjärta. Sätt dig i hans eller hennes ställe så att du kan förstå med både ditt förnuft och ditt hjärta. Att förstå med ditt hjärta ger dig känslomässig kontakt med en annan människa. Att förstå med ditt förnuft betyder att respektera och acceptera värdet i de lärdomar livet erbjuder den andra människan.

Vishet är en medkännande blandning av både hjärta och förnuft. För att verkligen älska på rätt sätt måste du kunna hålla ditt hjärta öppet för en annan människa vad som än händer. Du kan kasta ut någon ur ditt liv. Men kasta inte ut honom eller henne ur ditt hjärta.

Vad du kan lära dig om du vill bli lycklig är att öka din kärlek även om du inte får som du vill! Du måste öva detta. Det går inte lätt utom när det gäller hundar. Har du lagt märke till hur ofta en hund viftar på svansen och fortsätter att älska dig även om du inte tar med honom överallt eller ger honom mat i tid? En hund undanhåller inte sin kärlek för att styra dig. Om du kan träna dej att älska ovillkorligt som de flesta hundar gör, har du klarat det!

Detta är något du egentligen vet men glömmer bort. Jesus sade: «Älska varandra». Kärlek är det centrala temat i varje religion. Våra liv börjar med att ge oss en rejäl start med en stor dos ovillkorlig moderskärlek när vi föds till världen.

Ditt liv kan vara framgångsrikt, rikt på ägodelar, prestige och inflytande. Men det räcker inte. Du kan inte uppnå din lyckopotential om du inte hyser massor med kärlek till dig själv och till andra människor. Kärleken är mäktigare än alla bomber på jorden tillsammans. Kärlek kan skapa fred det kan inte bomber. Människan kan göra saker av fri vilja, utifrån den kärlek hon bär i sitt hjärta, som hon aldrig skulle göra utan kärlek, hur mycket hon än mutas eller hotas. Alla människor är antingen nära eller avlägsna släktingar till varandra. Vår människa till människa kärlek som uppfattar alla som «vi» är den enda möjliga vägen att skapa fred, harmoni, samarbetsvilja och glädje i livet för de fem miljarderna människor på jorden.

Vi skulle inte ha några krig, varken på det personliga eller internationella planet, om vi hade mera kärlek i våra hjärtan. Det är lätt att älska dem som älskar dig. Men har du förmågan att behålla kärleken i ditt hjärta även när du tycker att andra hatar dig, hånar dig, förnedrar dig, vänder sej ifrån dig eller gör annat som sårar dig. Om du är mycket duktig i att behålla kärleken levande (även om du inte får vad du vill ha), kan du låta välja in dig i de älskandes klubb! Bry dig inte om ifall folk älskar dig eller inte. Det är deras problem. När du ökar din förmåga att leva lycklig så är ditt enda bekymmer hur mycket du älskar andra.

Du kan alltid skapa din egen livserfarenhet av skönhet och behag om du håller kvar kärleken inom dig oavsett vad andra säjer eller gör. Så låt oss gå utanför oss själva. Vi kan lära oss från de oförenliga skilda identiteter vi så tappert försvarar. Vi kan befria oss från den vi tror vi är så att de sköna varelser vi bär djupt inom oss kan komma ut och leka med de andra sköna varelserna omkring oss. Vi måste övertyga våra jag och våra sinnen om att vi vill leva lyckligare liv.

Insikter leder till sanning, vilket är kärlek i aktion.

Kärleken är som vatten. Om den inte flödar stagnerar den.

Kärleken finns överallt, men på vissa ställen blockeras den av rädsla.

Skär hål på alla dina illusioner, och du ska upptäcka att du är enbart kärlek.