Att leva i ögonblicket. Det är det råd man får varje gång man oroar sig för framtiden, eller har svårt att tåla förändringar som sker, när något man tänkt sig inte blir som man har planerat inom sig.

Hur många gånger har man inte försökt övertyga sig själv om att man borde kunna njuta av det man har, istället för att sakna det man inte har. Klart att man bör ha mål och strävan, vad lever man annars för, men genom att inte kunna vara nöjd med det man har uppnått och allting det vackra som finns i och kring en kommer man aldrig att kunna leva i behag med sig själv.

Vilka människor är det då, som vågar leva okontrollerat, och lita på att lyckan kommer till dem? Det är de människorna som slipper bli offer för besvikelser, eftersom de aldrig ritar upp en mall på hur de vill att allting de planerar och vill skall utveckla sig. De är öppna för alla alternativ, och kan till och med upptäcka att en förändring kan vara till det bättre, istället för att genom sin egen inställning se till att den leder till huvudvärk, paranoia och oroskänslor som det utvecklar sig till hos oss som inte vågar släppa kontrollen.

När man lär sig att leva i ögonblicket, utan kontrollerandet, står alla livets vägar öppna för en. Inte enbart den där porten som man så starkt strävat efter, utan även alla dessa andra portar ut i världen, som man missar om endast är fokuserad på ett mål.

Är det inte så att vi dock ändå kontrollerar, genom att försöka kontrollera sättet vi lever på och vår mentala tillfälliga situation. Vart går gränsen mellan att försöka kontrollera framtiden och att försöka kontrollera kontrollerandet av ens inre så att man inte försöker kontrollera framtiden? Man hittar den bara man slappnar av i ögonblicket, och släpper allting. Att fokusera på det man gör för stunden. Det är förväntningarna, såväl de positiva som de negativa som låser oss fast vid ett visst händelseförlopp och utestänger det oväntade och det spontana. Att älta det som varit är att annat påtaligt sätt att hindra sig själv från att njuta av ögonblicket här och nu – frihetens och livsglädjens sanna boning.

När man lär sig att leva mer i ögonblicket och att göra sitt bästa av varje ögonblick, utan kontrollerandet, lär man sig även att lyckan kommer till en, och man hinner uppskatta den, eftersom man inte har ett tjog med andra saker att oroa sig för. Man lär sig att uppleva varje ögonblick fullt ut som de kommer, och att inse att det är kontrollerandet som föder oron, och som gör att man missar mycket av det goda i livet.

Men det räcker inte. Låt mig gå ett steg till: Det värsta är att människor inte förmår leva sina egna liv – inte ens i de sällsynta stunder då de egentligen inte står under någon annans inflytande.

Jag tror att vi människor helt enkelt är rädda för vår egen kraft och förmåga. Därför väljer vi ofta passivitet framför handling. För att rättfärdiga detta flyr vi i tiden. Vi lever våra liv i det förflutna – och ältar det som redan skett och som inte kan ändras i efterhand. Eller också uppfylls vi av framtiden – av oro eller förhoppningar över något som ännu inte har skett och som kanske aldrig kommer att ske.

På så sätt slipper vi leva i ögonblicket. Det innevarande ögonblicket, är nämligen en rätt så jobbig plats i tiden. Det är i ögonblicket och endast i ögonblicket som vi över huvud taget kan göra någonting. Det är bara just nu som vi kan handla. Det är bara just nu som vi kan ställa till rätta sådant som tidigare gått fel. Det är bara just nu som vi kan skapa förutsättningar för att framtiden skall bli sådan som vi vill att den skall bli.

Vill du förbättra relationerna till släkten. Vill du bli rik, då är det bara just nu som du kan arbeta hårt eller göra smarta investeringar. Vill du banta då är det bara just nu som du kan välja att tacka nej till ännu en bit tårta. Det är bara just nu som du kan handla. Allt annat är bara förhoppningar, minnen, drömmar, oro och hjärnspöken.

Nuets, det innevarande ögonblickets oerhörda kraft kan verka skrämmande. Vi har alla, just nu, möjligheten att göra skillnaden mellan framgång och misslyckande, liv och död, glädje och sorg, njutning och lidande. Allt som krävs är handling. Och det är just därför så många avstår från att handla.

Vi har fått lära oss att andra vet bäst och att andra skall bestämma. Visst låter det bekvämt och bra? På så sätt slipper vi anstränga oss för att handla och ta ansvar för våra handlingar. Men, tyvärr detta är en illusion. De flesta regler som styr våra liv kommer till av en händelse. Religiösa samfund, fackföreningar och allehanda särintressen har inte ditt bästa utan sitt eget bästa för ögonen.

De flesta företag är inte mer välorganiserade än barndomens frimärksklubb. Alla de som, på olika sätt, styr våra liv är själva osäkra, svaga, fega, lättmanipulerade, korrupta, förvirrade, felinformerade, förvirrade människor.

Tro mig du vill inte lägga ditt liv och din framtid i deras händer! Det finns nämligen ingen smart plan! Den enda människa du kan lita på och som kommer att handla i ditt intresse det är du själv. Det kräver i sin tur att du tar dig samman, funderar över vad du verkligen vill åstadkomma och vad du behöver göra för att ta dig dit.

Om du för ett ögonblick tänker efter och inser vilken oerhörd kraft du äger, att i detta nu skapa något då kan det hända att paniken och latheten börjar ge vika för en annan känsla. Du kan göra nästan vad som helst. Just nu. Och ofta är det inget annat än dina egna tankar och föreställningar som hindrar dig. Dessa kan du förändra och hantera på egen hand.

Gör du det, då kan du visserligen inte skylla på någon annan än dig själv om saker och ting inte blir som du tänkt dig. Men du är, å andra sidan, inte heller beroende av någon annans välvilja, åsikter, nycker, fördomar och godkännande för att skapa ditt liv som du själv vill ha det.

Det handlar för övrigt inte bara om att skapa sig ett bra liv. Det handlar om att njuta och uppskatta allt som är gott, vackert, skönt, fantastiskt och svindlande. Det kan du bara göra i ögonblicket.

Att inse ögonblicket storhet, möjligheter och glädje det är en rusch, en kick som inget annat kan ge oss. Att fokusera på det innevarande ögonblicket ger oss insikter och en styrka som hela vårt samhälle nog helst skulle vilja förbjuda om de kunde.