Tillfrågad om grundprincipen för den andliga upplysningen svarar enligt en legend den gamle zenmästaren lakoniskt: ”Uppmärksamhet, uppmärksamhet, uppmärksamhet”! Den frustrerade eleven frågar då: ”Vad är uppmärksamhet”? Mästaren svarar: ”Uppmärksamhet är uppmärksamhet”! Betydelsen av uppmärksamhet för att kunna vakna och uppleva nuet som det verkligen är framgår mycket tydligt i bl.a. österländska religioner och filosofier. Den i England uppfostrade, indisk födde filosofen J. Krishnamurti, som senare i livet inte tillhörde någon organiserad religion eller sekt, tillbringade c:a 60 år av sitt liv med att i föreläsningar världen runt tala om detta tema. Många andra västerländska s k vishetslärare och läror har återkommit och återkommer också ständigt till samma sak, Gurdjieff, Ouspensky, Steiner och i nyare tid Tony Packer, Ambres, med A Course in Miracles samt många flera.

Det finns många nivåer och grader av uppmärksamhet. Från det minimala när vi till exempel går i våra tankar på en väg och endast ser det av omgivningen som behövs för att inte gå vilse eller snubbla. Vi är då helt enkelt knappt närvarande. Våra tankar är på ett helt annat ställe. Till den totala uppmärksamhet som de flesta människor upplevt åtminstone någon gång i sitt liv. Det kan t ex hända i samband med en fantastisk skönhetsupplevelse (”jag blev alldeles stum”), en uppenbar dödsfara eller helt enkelt vid ett ”perfekt” utförande av en mycket väl inövad färdighet av något slag. I detta sinnestillstånd sker inget medvetet val mellan olika alternativ eller tankar om hur en handling skall utföras. Den i vardagslivet vanliga orsaks/verkans följden är ”observation, val, handling” denna bryts och ersätts med observation/ handling i ett enda steg., egot som är ett tankemönster är gjort av olika inprogrammerade program dvs. våra livslögner och trosuppfattningar vid full uppmärksamhet existerar inte i detta tillstånd, det är absolut tyst; vi har gått bortom egot och fått ”kontakt” med själen vårt sanna jag.

De stunder som förunnats mig av denna kontakt kan just bäst beskrivas som varande (tidlöshet), klarhet och sällhet. Kan vi vara uppmärksamma (och alltså vara vakna) hela tiden ? Om vi kan vara vakna under några sekunder av vårt liv borde dessa kunna utsträckas till att omfatta hela livet om vi kan lära oss inse hur vår tankeapparat fungerar. Vi bör då först bli fullständigt medvetna om att egot verkligen är ett tankemönster med ett inarbetat program och att vi därför inte i egentlig mening har någon fri vilja. Sedan börjar det verkligt spännande nämligen att identifiera dessa program och vilka orsaker som ligger bakom. Detta kan ske genom en uppmärksam observation av de tankar som ständigt pågår och av våra reaktioner i våra relationer; en observation utan negativa eller positiva kommentarer.

Att lära sig observera sina tankar är inte lätt. När man lärt sig detta ser man hur tankarna försvinner av sig själva, när de inte behövs för praktiska ändamål. När allt har varit frid och tyst noterar man emellertid med ett ”hoppsan” efter en stund eller först långt senare att man varit ouppmärksam igen och att uppmärksamheten varit fångad i tanken och så börjar hela processen från början. När uppmärksamheten är helt fångad i tanken är identifieringen med denna total. Man är helt omedveten om att denna tankeverksamhet pågår. Man är helt enkelt tanken.

För att inse detta måste vi vara beredda att själva arbeta med det. Krishnamurti säger bl. a: ”Vi kan inte lära oss att vara uppmärksamma men vi kan notera när vi är ouppmärksamma då är vi uppmärksamma”; dvs. vi kommer på att en tankeprocess pågår. Det tog mig lång tid av observation av mina tankars struktur och funktion innan jag började förstå meningen med allt detta. Många års erfarenhet av meditation hjälpte mig mycket. Frågan är om denna mycket svåra process kan göras lättare och ske snabbare. Om vi tidigt fick lära oss hur hjärnan fungerar skulle processen förmodligen bli mycket lättare; präglingarna, de inprogrammerade beteendena vore då inte lika fastlåsta och därmed lättare att upptäcka. 

 

Enligt legenden tillfrågades Budda av en lärjunge: ”Är du Gud”? Nej!, ”Är du en ängel”? Nej!, ”Är du ett helgon”? Nej!. ”Vad är du då”? ”Jag är vaken”! 

Fullständig närvaro och uppmärksamhet hjälper oss att förhöja upplevelsen av vår tillvaro. Hur kan vi njuta av och ta in det som är nu om vi inte är där själva? Hur mycket njuter du av solnedgången om du samtidigt tar 12 foton för att ”återuppleva” den senare? Hur väl lyssnar du till din vän som berättar att han har det jobbigt om du sitter och tänker på mötet du ska på efter lunch?

Någon frågade mig om vi är närvarande eller frånvarande då vi lever oss in i en film eller en bok. Mitt svar blev då efter mycket funderande när du lever dig in och blir berörd, tränar du dig på att vara här och nu genom att känna känslor. För känslor finns bara här och nu. ”Livet är det som pågår medan vi planerar för framtiden”.

Jag såg en friklättrare på TV, dvs. en som klättrar uppför lodräta bergsväggar utan någon form av säkerhets anordningar inga rep eller någonting, med hela sitt liv som insats, den mest kända av alla, det var en fransman som heter Alain Robert, numera har denne 37 årige man bara specialiserat sig på att klättra upp på alla höga byggnader som finns i världen vilket han klarat av utan några säkerhetsanordningar, han imponerade mycket på mig.

Men jag ställde mig frågan; Vad är det viktigaste momentet i denna klättring för att han ska ta sig uppåt eller framåt om man så vill till den högsta punkten eller till sitt uppsatta mål och att överleva ? Det är att vara 100 % närvarande på varje steg han tar, om han släppte uppmärksamheten på det han höll på med här och nu så skulle han ramla ner, dvs. om han funderade vad som skulle hända när han kom upp eller funderade vad som skulle hända om han ramlade ner, så skulle han säkerligen ramla ner, detta visar att är vi närvarande här och nu så blir slutresultatet bra, det är lika med oss människor, släpper vi uppmärksamheten på nästa steg i livet så kommer vi varken framåt i livet eller så blir inte slutresultatet bra. Slut summan är således är vi närvarande här och nu vid varje ögonblick i livet så blir resultatet också att vi utvecklas till den vi verkligen vill vara. Inte som nu då vi lever våra liv i frånvaro av närvaro i varje ögonblick.

Således är det viktigaste här i livet, för att uppnå det vi vill uppnå och vara den vi vill vara, det är att hela tiden vara uppmärksam och närvarande i varje ögonblick. Vad är då uppmärksamhet och närvaro ? Det innebär att du är inne i, uppslukad av samt ett med aktiviteten, sinnestämningen, inställningen, handlingen, upplevelsen och momentet. Detta innebär även en riktad uppmärksamhet, närvaro i nuet samt bortkoppling av allt ovidkommande.

Det finns så många som skulle vilja förändra sig själva, om de bara visste hur de gör. Det snabbaste sättet är att vara uppmärksam på ditt tänkande. Om du vill bli på dåligt humör just nu, skulle det vara mycket enkelt om du bara tänker på något tråkigt som hänt dig och sedan uppmärksamma dina tankar på det, och om du höll på tillräckligt länge skulle du snart må lika dåligt igen. Så korkat ! Skulle du sitta igenom samma dåliga film om och om igen ? Naturligtvis inte ! Varför då gå och se en dålig film i fantasin ? Detta exempel visar bara hur lätt vem som helst kan halka in på negativa tankar, känslor och inställning och hur viktigt det är att ställa in uppmärksamheten rätt. Även i motgångens stund måste du uppmärksamma vad du kan göra och vad du kan påverka.

Om du ville bli på gott humör skulle det vara lika enkelt eller hur ? Du kunde exempelvis uppmärksamma på något som fick dig att känna dig lycklig och mera i fas med dig själv. Du skulle också kunna tänka på allt som du kan vara tacksam för idag. Eller tänka så intensivt på allt det du drömmer om att du nästan kan känna segerns sötma i förväg ? Det kan ge dig den energi som krävs för att få igång förvandlingen. Förstår du varför uppmärksamheten är så viktig ? Den bestämmer helt åt vilket håll du är på väg åt och den styr din syn på världen och hur du kan påverka den. Tror du att den även kan bestämma över hur du mår, har du alldeles rätt.

När du blivit bättre på att uppmärksamma på den uppgift som ligger framför dig just nu kan du bara genom att tänka dig att allt negativt lämnar din kropp och sedan helt uppmärksamma dig på nästa steg och återfå full kontroll. Genom att lösgöra eller släppa ifrån dig de negativa tankarna från medvetandet och kroppen, får du positiv energi över för att göra det som du verkligen vill göra.

Du kan ödsla mycket energi på att oroa dig över saker som du inte har kontroll över. Små saker tenderar att irritera dig när du är uppjagad, såvida du inte kan se de här småsakerna som de verkligt ovidkommande saker de är. Det är därför det hjälper om du utarbetar en ordentlig plan för att kunna hantera störningar. Det hjälper dig att få perspektiv på saker och ting.

Låt oss anta att något börjar oroa dig, men du vill inte att det skall hindra dig. Så fort du börjar känna av oron och innan den blir för stor, ta ett djupt andetag. Samtidigt som du sakta andas ut, slappna av i hela kroppen. ”Tänk sedan för dig själv”. Jag hade hellre sett att det inte inträffat, men det spelar inte så stor roll.

Det är inte lönt att hetsa upp sig för detta just nu. Jag skakar av mig det och riktar uppmärksamheten på det jag vill göra just nu! Jag riktar uppmärksamheten och är närvarande på det steg jag just skall ta, vilket jag är här för. Jag skall sätta upp en stoppskylt i mitt inre, sedan byta våglängd. Bara rikta uppmärksamheten på det jag ska göra och allt kommer att ordna sig. Det spelar ingen roll vad som händer, jag klarar mig.

Närvaro och uppmärksamhet är en av de termometrar som visar hur väl dina övriga mentala processer fungerar. Om du klarar av att ha hundra procent närvaro och uppmärksamhet. Då fungerar sannolikt din mentala styrka bra. Närvaro och uppmärksamhet innebär enkelt att du riktar dina tankar mot ett bestämt avgränsat område och att du utesluter andra områden.

I kaotiska miljöer kan det vara bra att du ger dig tid att ta ett steg tillbaka, slappna av och göra dig redo för det du vill göra. Även om det har uppstått problem, så är det här du befinner dig just nu. Det som varit spelar inte längre någon roll, för du kan inte göra någonting åt det som varit. Så är det bara. Det hade naturligtvis varit trevligt om allting hade gått perfekt fram till den här punkten, men om det nu inte gjorde det, kan du inte ändra på det nu. Ta ett djupt lätt andetag. Ställ in din närvaro och uppmärksamhet på rätt våglängd igen.

Oavsett var du befinner dig eller vilka utmaningar du står inför, ge dig den här stunden. Ta ett steg bakåt, slappna av och lämna bekymren bakom dig. Påminn dig själv om vad du vill göra nu och idag och hur du vill att din närvaro och uppmärksamhet ska vara när du gör det och då kan vara säker på att om du är uppmärksam och närvarande på uppgiften, då kommer den att bli mycket väl utförd.

Ibland resulterar en förändring av synsätt och närvaro och uppmärksamhet i en omedelbar förändring till det bättre. Vid andra tillfällen måste du kanske fortsätta jobba på något för att uppnå den nivå och jämnhet du söker. Det krävs tid och uthållighet för att förändra ditt helhetstänkande, för att bli av med dina gamla vanor som inte ger något, för att bli mer positiv och mer uppmärksam på allt du gör. Valet att ge dig in på en förändring är ett viktigt första steg. Om du fortsätter att jobba för att stärka din närvaro och uppmärksamhet genom uthållighet och med eftertanke, kommer du att bli mycket mer medveten om vad du måste göra för att känna och göra det bästa du kan. Din beredskap, din , närvaro och uppmärksamhet din förmåga att förbli positiv och glad och din utveckling kommer att bli jämnare.

Meningsfulla åtgärder för förbättringar måste knytas an till de dagliga rutinerna i ditt liv. Innan du börjar dagen, fundera på hur du skulle vilja känna dig under de 24 timmar som följer vilket slags synsätt vill du bära med dig? Fundera också på hur du idag kan få ut det bästa av dig själv, och hur vill du närvara och vara uppmärksam på det du håller på med ? Uppmana dig själv att inta och hålla kvar en positiv mental inställning varje dag eller åtminstone delar av varje dag. Ta för vana att vara fullständigt uppmärksam genom att varje dag gå helt upp i varje moment, varje samspel, varje utmaning, varje upplevelse,. Försök att under allt längre perioder hålla fast vid din bästa närvaro och uppmärksamhet Ditt slutliga mål är att bibehålla en positiv attityd och en hundra procentig närvaro och uppmärksamhet så länge varje upplevelse eller uppgift varar.

Om du fortsätter att jobba uthålligt och med eftertanke, kommer du att bli mycket mer medveten om vad du måste göra för att känna och göra det bästa du kan. Din beredskap, närvaro och uppmärksamhet, förmåga att förbli positiv och glad och din utveckling kommer att bli jämnare. Du kan vara säker på att om du är hundra procent närvarande och uppmärksam på uppgiften, kommer den att bli mycket väl utförd.

Du kan börja nästan varje dag i en positiv anda om du ligger kvar några minuter i sängen varje morgon medan du fortfarande har det varmt och behagligt och tänker på alla bra saker som du skall göra under dagen. Du har kapacitet att njuta av varje dag och göra bra prestationer varje dag. Bevisa det för dig själv. Även om det känns som om dagen inte blev som du tänkt dig eller om småsaker upprör dig mer än vanligt, påminn dig själv om de bra sakerna i livet och din inriktning. Gör något roligt idag.

Att snabbt kunna återfå full uppmärksamhet och närvaro är vanligen ett resultat av mycket enkla handlingar som ändrar din inställning på ett positivt sätt. Pröva regelbundet att uppmärksamma på olika saker. Låt oss anta att något inträffar som stör dig, kanske ett gräl, en negativ kommentar, eller ett bekymmer. Du vet att det varken är bra för dig eller situationen att låta det störa dig. Du vill få ut det bästa av det du håller på med just nu. För att få det, måste du lämna alla störande eller förvirrande tankar åt sidan, åtminstone för ögonblicket, så länge uppgiften varar.

De flesta negativa, självdestruktiva tankar är relaterade till saker som inte är värda att ödsla energi på. Du kan välja att lämna de flesta negativa eller störande tankar därhän. Det innebär inte att du aldrig skall ta itu med bekymren. Du väljer snarare att för tillfället bortse från dem, eftersom de inte är till någon hjälp. Om de är tillräckligt viktiga, kan du ta itu med dem vid ett annat tillfälle.

Du kan till stor del själv förbättra din uppmärksamhet och närvaro med hjälp av noggrant planerade övningar. När du har kommit underfund med i vilka situationer du brukar bli distraherad, kan du inrikta din träning på just de situationerna och lägga upp övningar som kräver längreoch mer intensiva stunder av uppmärksamhet och närvaro än själva aktiviteten .

Det första steget mot en förändring är att lägga märke till vart dina tankar går när din uppmärksamhet sviktar. Börjar du tänka på faktorer i omgivningen som inte har med ditt utövande att göra eller funderar du på gångna eller kommande upplevelser ? Också här gäller att det första steget mot en förändring innebär att du lär känna igen dina beteendemönster.

Din uppmärksamhet och närvaro påverkas i hög grad av hur andra mentala processer fungerar, energiöverskott, positiva känslor, tankar under full kontroll och en positiv attityd, tillräcklig restitution och välbefinnande är viktiga faktorer för att uppmärksamhet och närvaro ska fungera. Du bör träna dig själv på att stänga ute allt som är oväsentligt.

Begreppet uppmärksamhet och närvaro kännetecknas av flera faktorer. Det har en riktning, det varierar i intensitet och det har ett innehåll. Uppmärksamhet innebär en riktning som kan variera från ett inre till ett yttre perspektiv. Med andra ord kan uppmärksamheten riktas in mot en själv och mot omgivningen. Samtidigt kan de här två riktningarna variera mellan ett smalt och ett vidgat perspektiv. Denna förändring av riktning och bredd sker kontinuerligt. Uppmärksamheten kan dessutom variera i intensitet beroende på i vilken situation som du befinner dig.

Även om du utsätts för störande faktorer är det viktigt att du är helt närvarande på din uppgift under tidsperioden ifråga. Dessutom måste du satsa på att utveckla förmågan till flexibel uppmärksamhet som kan riktas mot det som är relevant.

Uppmärksamhet och närvaro ses därför ofta som extra viktigt för att må bra.

Detta innebär att man har utvecklat sin förmåga att rikta uppmärksam heten mot centrala faktorer vid rätt tidpunkt och att man kan helt och hållet leva sig in i aktiviteten. Detta gäller också förmågan att inte låta sig störas av irrelevanta saker. Störningar kan vara av både och inre karaktär. Inre störningar kan vara negativa tankar om sig själv eller ifrågasättande om man kommer att lyckas eller inte.

Forskare hävdar att rätt form av uppmärksamhet och närvaro kännetecknas av mentalt lugn. Det betyder inte att uppmärksamhet och närvaro i sig är avslappnad eller saknar intensitet. Det som menas är att ens uppmärksamhet och närvaro inte påverkas av irrelevanta tankar, kroppen är fri från onödig spänning och att man är uppmärksam på optimala lösningar här och nu.

Känslor som orsakar stress uppstår ofta för att man börjar tänka på resultatet eller på hur andra uppfattar en. Full uppmärksamhet på uppgiften reducerar möjligheterna att påverkas negativt av ångest. Optimal närvaro uppstår relativt ofta genom att man först visualiserar hur man vill lösa uppgiften, innan man utför handlingen.

Människor som känner sig mentalt eller fysiskt trötta måste jobba hårt för att upprätthålla uppmärksamhet och närvaro. Människor som i mindre utsträckning har utvecklat förmågan till passiv uppmärksamhet och närvaro kämpar i verkligheten mot något som de från början ännu inte bemästrar.

Förmodligen varierar dina tankar och känslor samt din attityd mer från dag till dag än vad dina fysiska upplevelser gör. Ett misslyckat prov i skolan, ett misstag på arbetet, en fnurra på tråden med din bästa kompis eller kille, tjej eller något problem som du har, detta kan ta mycket kraft och energi från den uppgift du har närmast framför sig. Tyvärr märker du inte alltid att du har din uppmärksamhet någon annanstans. Detta innebär att du måste skärpa dig varje gång, att du måste lugna ner dig så pass att du kan låta de inre störningarna komma upp till ytan.

Det enklaste sättet att göra detta är att sätta sig ner, andas djupt och kroppsligen uppleva att du är där du är. Sedan kan du sluta ögonen och känna efter vad som pågår inombords, särskilt om det finns tankar eller känslor som hör ihop med sådant som hänt innan du kom dit eller med sådant som skall hända efteråt. Med hjälp av ett ögonblicks lugn och ro kan du lyssna på tankarnas och känslornas bakgrundsljud och ge dem möjlighet att lugna ner sig. Det räcker inte att du försätter dig i ett positivt sinnestillstånd. Du måste hålla dig kvar där så länge uppgiften varar. När du har rätt uppmärksamhet och närvaro har du förmågan att vinna över dig själv och de utmaningar du står inför. Du kan misslyckas. Men när du är förberedd på den situation, du står inför och har en genomtänkt plan för att hålla dig på rätt spår, har du mycket större chans att prestera maximalt.

Personliga segrar är endast möjliga när du riktar uppmärksamheten på det som får dig att göra ditt bästa och må som bäst och inte på yttre eller inre störande faktorer.

Alla människor har en inbyggd mekanism som styr uppmärksamhet och närvaro Denna mekanism har till uppgift att avge information om något ovanligt sker i omgivningen. Som vi tidigare har visat har man en tendens att ibland att rikta in sin uppmärksamhet på saker som är irrelevanta för just den situation som man befinner sig i. Störningar eller uppmärksamhetsproblem kan även komma från en själv. Man kan störas av negativa tankar och känslor och en negativ attityd, tänka för mycket på problem, tänka på helt andra saker som t.ex. vad man skall äta till middag eller vilken film som man skall se senare på kvällen.

Som människa är det viktigt att verkligen kunna hantera störande element som påverkar din uppmärksamhet och närvaro i en icke önskvärd riktning. Det handlar alltså om att utveckla förmågan att uppmärksamma dig på de uppgifter som du utför, utan att låta dig störas.

I inlärningsfasen är det av stor betydelse att du lägger märke till vad du riktar uppmärksamheten på. Ändå bör du vara medveten om vad som kan störa dig och hur du tänker och reagerar i sådana situationer. Detta är signaler som det är viktigt att du känner igen, så att du så snabbt som möjligt kan återgå till en ändamålsenlig fokuseringsform. Användandet av olika tekniker för att återfå fokuseringen är grunden för att upprätthålla fokuseringen under längre tid.

För att snabbt kunna komma tillbaka där vi är just nu, bör du välja ut en särskild påminnelse eller tanke som betyder något speciellt för dig. Någonting så enkelt som ”Kom igen ”eller ”Nu” det kan vara tillräckligt för att komma tillbaka där vi befinner oss just nu. Ett speciellt minne eller en bild av någonting positivt, roligt eller avslappnande kan också få dig tillbaka på rätt spår. Experimentera med några olika alternativ för att ta reda på vad som fungerar bäst för dig. Lägg ner dem i din skattkista så att du kan ta fram dem när det behövs. Vad som till en början kan verka som en liten obetydlig handling, kan vara den avgörande faktorn för din uppmärksamhet och närvaro

Ditt synsätt och din förmåga att rikta uppmärksamheten bestämmer ditt mentala tillstånd och nivån på dina prestationer. Om du kommer in i rätt sinnestillstånd före en aktivitet och behåller fokuseringen under tiden kommer allt att bara flyta på.

Att tänka på:

· Vilka situationer, tankar, människor eller omständigheter
får dig att tappa din uppmärksamhet och närvaro ?

· När du reagerar negativt på dessa tankar, människor
eller situationer, är det till någon nytta för dig ?

· Tror du att du kan reagera på ett mer positivt eller
effektivt sätt i dessa situationer ?

· Hur skulle du vilja reagera ? Vilka reaktioner skulle vara
mest positiva för dig eller för dem som står dig nära ?

· Kan du få dig själv att verkligen jobba
på att oftare reagera på ett konstruktivt sätt ?

De situationer som kräver att du får tillbaka uppmärksamheten och närvaron och för att snabbt komma tillbaka på rätt våglängd, är individuella för alla. Det handlar om att utveckla, förverkliga den så att den blir så effektiv som möjligt för dig. Sättet som du bemöter en störning på är avgörande för om den blir en stressfaktor eller inte. Om du inte kan påverka det som stör dig, kan du i alla fall göra ett försök att förändra sättet du bemöter den störande faktorn på. För att en sådan procedur skall fungera måste den övas in. Detta kan du göra med hjälp av visualiseringsträning, då du t.ex. före aktiviteten ser framför dig det som du vet i normala fall stör dig. Se sedan ” inom dig” hur du vill att du bemöter störningen.