Vi blandar ofta ihop självkänsla och självförtroende. För mig innebär självförtroende att jag känner stor tilltro till det jag kan prestera. Jag känner starkt självförtroende för att jag vet att jag kan prestera olika saker.

Självförtroendet är kopplat till prestationer och beteenden. Den som har självförtroende ser på sig själv som en kompetent person som klarar av nya situationer och vågar därför också anta utmaningar. Denne kan också vara sig själv i olika sociala sammanhang och är öppen för att lära av andra.

Självförtroende innebär att i kropp och själ veta och i hjärtat tro på att vi har ett värde som individer och faktiskt också kan utföra det vi har förmåga att göra. Detta innebär att vi tänker så här om oss själv och vår omgivning:

Vi kan ha en «överbyggnad» av självförtroende som inte är förankrad i en grundläggande självkänsla och självtillit. Det kan bero på att vi blivit sedda, bekräftade, respekterade och accepterade bara när vi presterat eller uppfört oss på ett «önskat» sätt. Både vi själva och omgivningen kan luras av detta skal av självförtroende. Det är först när vi får kritik eller blir ifrågasatta som «hålen» visar sig. Om prestationerna är den enda bas vi har för vår självförtroende är ett ifrågasättande av dem också ett underkännande av oss som personer.

Har vi stora hål i självförtroendet utvecklar vi olika försvar som hjälper oss att fungera hjälpligt i relation till andra. Vi kan krympa oss och gömma oss bakom själv underskattning, självklander och självdestruktivitet. Vi tror oss inte om att klara av något som är nytt och annorlunda. Vi klandrar och underkänner oss själva och vi söker oss till människor som trycker ner oss eller till sammanhang där vi inte möts med respekt. Det är ett sätt att «ge igen» för att inte blivit sedda.

Vi gör oss ännu mer osynliga. Vi kan också välja ett tvärtombeteende, vi blåser upp oss och gör oss översynliga. Vi bestämmer oss för att vi kan allt och ger oss understundom ut på mycket svag is, eftersom vi tar på oss uppgifter som vi inte klarar. Vi kan också visa en överdriven självsäkerhet eller självgodhet som har mycket litet att göra med den lågmälda självkänslan. Den som inte har blivit sedd kan också ha behov av att hävda sig i varje sammanhang. Självhävdelsen är således en signal om oläkta sår i självförtroendet.

Jag tror att självförtroende är något som vi alla behöver. De människor jag mött som verkligen är självsäkra och inte bara byggt upp ett tufft skal har oftast varit mycket ödmjuka, generösa, uppmuntrande och nyfikna människor som bryr sig om och är intresserade av andra. En självsäker människa vet var hon har sig själv, vet att hon är OK och trivs med sig själv som den person hon är, inklusive alla fel och förtjänster.

Som tur är föds man inte med ett visst mått av självförtroende som sedan inte går att förändra. Det varierar ständigt från dag till dag, från sysselsättning till sysselsättning och mellan olika perioder i livet. Ändå tycks vissa människor bete sig som om det vore konstant.

Att ha självförtroende och agera med tillförsikt betyder inte att du ska ge dig in på något som verkligen är omöjligt. Självförtroende är snarare nyckeln som öppnar dörrarna till allt som är fullt möjligt att göra. Det är en inre utrustning (eller själsutrustning) som gör oss vuxna att anta de utmaningar vi har framför oss och att leva fullt ut. Självförtroende byggs upp när du, på samma sätt som ett litet barn ser positivt på omvärlden, när du engagerar dig i det du gör och är uthållig speciellt med att alltid fokusera på det positiva.

Nyckeln till ett stärkt självförtroende är att du fortsätter att se på dig själv med positiva ögon, att du kan tro och inrikta dig på det som tar fram det bästa i oss. Allt du gör, tänker, ser eller föreställer dig som får dig att se positivt på dig själv och din förmåga, stärker ditt självförtroende. Detta i sin tur gör att du kan prestera ditt yttersta. Allt som stärker din förmåga att vara målinriktad, stärker också ditt självförtroende och förbättrar ditt liv.

Att utveckla tron på vår förmåga att bli så bra som möjligt på det som är viktigt för oss, är ett eftersträvansvärt och realistiskt mål. Vi kan alla bli starkare, mer ihärdiga, få större självförtroende och bli bättre på vad vi gör. Vi kan alla göra det bästa av vår förmåga.

Det betyder inte att vi skall bli bäst, eftersom det ofta delvis beror på andra människor och därför ligger utanför vår kontroll. När vi uppslukas helt till både kropp och själ av en uppgift, har vi genom att ge allt vi kan, redan avgått med segern den dagen. Du har kanske inte kontroll över resultatet, men du kan alltid bestämma dig för att göra det du ska med engagemang, uthållighet och klarsynthet. Det bör vara din målsättning.

Självförtroende i samband med en uppgift är avhängigt om utövaren är en «fighter» eller om han eller väljer en flykt reaktion. Är man än «fighter» medför detta normalt att både målsättning och tron på sig själv kan bibehållas, medan flykt reaktionen leder till en defensiv inställning, med undanflykter och bortförklaringar.

Som nämnts tidigare är önskan att uppnå framgång och utveckling en av komponenterna i prestationsmotivet, medan den andra är att undvika nederlag. Det inbördes styrkeförhållandet mellan dessa båda komponenter kan variera betydligt från person till person. Hur trygg du känner dig avgör vem av de två som får dominera. Den ideala kombinationen är att hysa en stark önskan att uppnå utveckling, samtidigt som man inte är rädd för att göra dåligt ifrån sig. Här är det viktigt att man helt och hållet tolerera resultat inom vida ramar. Med andra ord, det man kallar «trygghets zonen» för prestationer bör vara rymlig.

När jag började som mental coach frågade jag mig själv många gånger; «Klarar jag av det här? Kan jag bli tillräckligt bra att hjälpa folk att utvecklas?» Jag funderade några ögonblick och sa sedan till mig själv. «Det beror på vad jag tittar på. Om jag ser på mina egna positiva möjligheter, inser jag snabbt att jag kan klara det här. Om detta är vad jag verkligen vill, kan jag bli kanonbra på det, och då ger jag järnet!»

Det är naturligt att du tvivlar ibland, särskilt när du står inför stora utmaningar, kommer in på nya områden, eller återhämtar dig från bakslag. Och det är naturligt att en positiv inställning gör det lättare för dig att ta kontrollen, uppträda med större självförtroende och leva lyckligare. En genomgående positiv attityd öppnar dörren till ett liv på högre nivåer, vilket i sin tur öppnar dörren till högre prestationsnivåer och ett starkt självförtroende. En konsekvent positiv inställning kommer förr eller senare att lyfta dig och förbättra din livskvalitet på ett meningsfullt sätt. Det innebär inte att du aldrig kommer att uppleva bakslag, tvivel eller rädsla. Alla upplever tvivel och bakslag. Det viktiga är hur du tacklar dem. Genom att ta kontroll över dina mål, kan du stänga dörren om tvivlet och i stället öppna den för dina inneboende resurser.

En bergsklättrare höll på att få slut på syret och modet under en svår bestigning av Mount Everest. När han nådde toppen blev det plötsligt snöstorm, med extrem kyla, hård vind, ingen sikt. Bergsklättraren kastades utmattad till marken och snöyran började täcka hans darrande kropp. Han fruktade för sitt liv och samtidigt var han frestad att bara ligga där och acceptera sitt öde. Han visste att han måste välja, antingen samla all energi för att resa sig eller dö på berget. Han tog ett djupt andetag, fokuserade alla mentala och fysiska krafter på att komma upp på knä och tog sedan ett steg framåt och sedan ytterligare ett, och ytterligare ett.

Detta första steg räddade hans liv (ett steg som hans kvarblivna följeslagare på berget inte klarade av att ta). Han fokuserade sig helt på nästa steg framåt, vilket ofta är det enda steg vi någonsin har full kontroll över.

Du kan stärka ditt eget självförtroende genom att fokusera på nästa steg framför dig, genom att aldrig ge upp och genom att göra sådant som får dig att känna att du har kontroll över ditt liv. Steg för steg, kan du förbättra kontrollen över det du utför, din förmåga att fokusera, din kapacitet och dina möjligheter.

För att stärka ditt självförtroende är det absolut viktigaste att du lär dig att fokusera på det som är positivt. När du ställer in dig på att ditt självförtroende är gott och på att handla därefter, agerar du också med själförtroende i ditt samspel med andra och i det du utför. När du inriktar dig på sådant som gör att du kan leva det liv du vill leva och när du konsekvent har dina mål i fokus, kan du alltid göra bra ifrån dig och tillåta dig att vara den du egentligen vill vara.

Ditt självförtroende påverkar din utveckling, eftersom det påverkar din förmåga att fokusera på uppgiften, och dina prestationer påverkar ditt självförtroende, eftersom de påverkar din förmåga att fokusera på uppgiften. Självförtroende, sinneslugn och konsekvens är beroende av det du inriktar dig på.

Du skaffar dig självförtroende när du bestämmer dig för att lära dig något av och utvecklas genom dina erfarenheter och när du gläds åt varje litet steg på vägen. Självförtroendet stärks när du välkomnar och gläds över dina framsteg, förväntar dig bra saker, minns positiva kommentarer och konstruktiv feedback, stöttar dig själv och drar positiva lärdomar från din bästa sida, och till och med dina näst bästa erfarenheter.

Det är naturligt att du tvivlar ibland, särskilt när du står inför stora utmaningar, kommer in på nya områden, eller återhämtar dig från bakslag. Och det är naturligt att en positiv inställning gör det lättare för dig att ta kontrollen, uppträda med större självförtroende och leva lyckligare.

Du kan stärka ditt eget självförtroende genom att fokusera på nästa steg framför dig, genom att aldrig ge upp och genom att göra sådant som får dig att känna att du har kontroll över ditt liv. Steg för steg, kan du förbättra kontrollen över det du utför, din förmåga att fokusera, din kapacitet och dina möjligheter.

Du skaffar dig självförtroende när du bestämmer dig för att lära dig något av och utvecklas genom dina erfarenheter och när du gläds åt varje litet steg på vägen. Självförtroendet stärks när du välkomnar och gläds över dina framsteg, förväntar dig bra saker, minns positiva kommentarer och konstruktiv feedback, stöttar dig själv och drar positiva lärdomar från din bästa sida, och till och med dina näst bästa erfarenheter.

 

SKAFFA DIG SJÄLVFÖRTROENDE

Vad kan du göra och vad ska du inrikta dig på för att bli så bra som möjligt ? Vad är det du gör eller säger till dig själv, som bygger upp ditt självförtroende ena dagen och raserar det nästa ? Förlorar du förmågan att känna dig lycklig och göra bra saker från den ena dagen till den andra ?

Du kan visserligen förlora målet ur sikte ibland, men din förmåga att uppleva positiva saker eller att göra bra saker försvinner inte plötsligt för det. Den finns kvar hos dig. Att vara glad och kunna prestera på topp, även om det bara är en tillfällig, betyder att du har förmåga att göra det igen.

Du har redan gjort det och du kan antagligen höja dina prestationer ytterligare ett steg. Om du verkligen hade varit oförmögen att känna glädje eller utföra något bra, skulle du inte ha kunnat göra det någon gång över huvudtaget.

Ett stort självförtroende höjer din prestationsförmåga inte därför att din förmåga plötsligt förbättras, utan därför att du tror på dig själv och på dina möjligheter. Om du uppehåller dig vid det som är negativt, får du färre lyckliga stunder och färre upplevelser av ett fritt flytande tillstånd, inte därför att du är sämre eller mindre skicklig, utan därför att du låtit negativa tankar hindra dig från att göra ditt bästa.

Ett gott självförtroende går hand i hand med att utveckla och bibehålla den positiva synen på livet och förmågan att fokusera på uppgiften. För att alltid kunna göra bra ifrån oss, behöver vi ett lugnt och positivt sinnestillstånd som du kan gå in i under träning, tävling och studier.

När vi trivs med oss själva och har siktet rätt inställt, blir allting bättre livskvaliteten, vårt självförtroende och substansen i det vi gör. Dessa positiva erfarenheter bidrar i sin tur till att vi känner oss ännu bättre till mods och kan utföra våra uppgifter ännu bättre, vilket ytterligare stärker vårt självförtroende. och det bästa av allt: Det är du själv som har kontrollen över vad du vill fokusera på.

 

Få bättre självförtroende

Hur gör man då för att få självförtroende? Inte en helt enkel fråga att besvara då det säkert skiljer sig från person till person. Det finns dock några saker som gäller för alla och går att ta fasta på.

 • Lär känna dig själv – genom god självkännedom kan du undvika situationer du inte klarar av.
 • Gör saker – självförtroendet hänger ihop med prestation. Den som aldrig presterar något får därmed inget förbättrat självförtroende.
 • Jobba med dig själv – bli bra på saker som är viktiga för dig själv. Genom att bli ”säker på din sak” slipper du bli obekväm.
 • Sociala situationer – många upplever dåligt självförtroende i olika sociala situationer. Jobba med dig själv och din självkänsla. Ge dig in i sociala situationer och våga ta för dig. Försök lita på dig själv och din egen kapacitet.
 • Var stark i dig själv – kom ihåg att alltid vara dig själv. Den som alltid växlar mellan olika roller och inte vågar visa sitt verkliga jag kommer heller aldrig att få något starkt självförtroende.

 

Självförtroende – övningar

Som så mycket annat här i livet går det att öva sig till ett ökat självförtroende. Genom att jobba aktivt med sig själv går det att träna upp självförtroende. Tänk bara på att det tar tid och det inte finns någon genväg. Nedan står exempel på några enkla självförtroende övningar att göra:

 • Jämför inte dig själv med andra – Gräset är inte grönare på andra sidan.
 • Slappna av – testa träning, yoga eller vad som passar dig bäst bara du blir avslappnad.
 • Våga ge dig själv belöningar – var inte för kritisk mot dig själv. Lyft fram det bra du gjort.
 • Anpassa dina mål – sätt upp både långsiktiga och kortsiktiga mål. Genom måluppfyllelse stärker du dig själv.
 • Ha kul – gör saker du gillar, i situationer du trivs och med personer som gör dig bekväm. En positiv miljö är alltid bra.
 • Var positiv – glaset är halv fullt, inte halv tomt.
 • Utmana dig själv – testa nya saker och gör inte alltid som du brukar. Genom att utsätta dig själv för nya utmaningar höjer du ribban för dig själv.

 

STÄRK DITT SJÄLVFÖRTROENDE

Ett gott självförtroende och självkänsla stärks genom att du tar hänsyn till dina behov och genom att du tränar dig att tänka mer positivt på:

 • Livets goda sidor.
 • Dina bästa upplevelser och prestationer.
 • Din målinriktning.
 • Din förmåga att uppnå mål.
 • Dina förberedelser och din beredskap.
 • Dina unika egenskaper och ditt värde som människa.
 • Att andra människor tror på oss.
 • Kunskap och insikter som du fått från människor i din omgivning.
 • Sådant du själv bidragit med och ska fortsätta att bidra med.

 

TÄNK DIG TILL SJÄLVFÖRTROENDE

Om du trodde helt och hållet på dig själv och din förmåga att ge ditt yttersta och göra det bästa av dig själv ?

 • Hur skulle du tänka då ?
 • Hur skulle du agera ?
 • Vad skulle du inrikta dig på ? 

Försök idag att agera som om du har fullständig tillit till dig själv och din förmåga att göra de saker du vill. Tänk så och agera så. Du behöver inte vara helt fylld av självförtroende för att skapa en inre känsla av självtillit, för att trivas med dig själv eller för att prestera bra. Du ska bara uppträda som om du hade stort självförtroende – tills du verkligen byggt upp fullständig tillit till dig själv och dina inneboende resurser. Du har kapacitet att alltid prestera på topp, den enda begränsade faktorn är att du ännu inte tror helt och hållet på dig själv. Ibland måste du spela en roll, innan den blir en del av dig själv.

 

TÄNK PÅ ATT 

 • Ta eget ansvar , Känn din förmåga
 • Sätt upp mål efter din kapacitet
 • Engagera dej. Var uthållig.
 • Tro på dig själv. Var målinriktad
 • Se Livets goda sidor.
 • Se på Din förmåga att uppnå mål.
 • Se dina Bästa upplevelser och prestationer.
 • Se Dina unika egenskaper
 • Se på dina förberedelser
 • Du Ser positivt på dig själv och din förmåga.
 • Framhäv jämt dina starka sidor. Varför du kan.
 • Vad det är som gör att du kan
 • Hur du vill göra Gör det sedan

 

UPPMANA DIN SOCIALA OMGIVNING FÖRÄLDRAR, KOMPISAR ATT 

 • De bekräftar och uppskattar dig oftare.
 • Att du blir sedd och hörd oftare.
 • Att din omgivning tror på dej och accepterar dej.
 • Att dom lyssnar på dej.
 • Att de bygger upp en trygg miljö.

 

ÖVNING:

BYGG UPP SJÄLVFÖRTROENDET

Besvara följande frågor som ett led i att bygga upp ditt självförtroende och självkänsla samt planera dina aktiviteter. Leta upp ett lugnt ställe och ta god tid på dig. Om du har ont om tid, kan du besvara en fråga om dagen, eller en fråga varannan eller var tredje dag. Frågorna är viktiga och det kan betyda mycket för ditt fortsatta liv att du noggrant tänker igenom och besvarar dem. Avfärda dem inte.

 • Varför kan jag vara den jag vill vara ? Glöm varför du inte kan. Skriv bara upp varför du kan.
 • Varför kan jag bli den jag vill vara ? Glöm varför du inte kan. Skriv bara upp varför du kan.
 • Varför kan jag uppnå det som jag vill uppnå ? Glöm varför du inte kan. Skriv bara upp varför du kan.
 • Varför kan jag göra det jag vill göra ? Glöm varför du inte kan. Skriv bara upp varför du kan.
 • Varför kan jag leva det liv jag vill leva ? Glöm varför du inte kan. Skriv bara upp varför du kan.
 • Hur skall jag uppnå ovanstående ? Vad skall jag fokusera på, hur ska jag bete mig, vad skall jag göra för att komma dit ?
 • Varför kan jag uppnå de livsmål jag bestämt mig för ? Glöm varför du inte kan. Skriv bara upp varför du kan.
 • Hur kan jag hålla fast vid mina livsmål ? Vad skall jag fokusera på, hur ska jag bete mig, vad skall jag göra för att hålla mig på rätt väg.
 • När du väl har funderat på varför och att du kan inrikta dig då på att göra det dag efter dag, steg för steg, ögonblick för ögonblick. Var hela tiden positiv mot dig själv.