Släpp taget om livet acceptera vad som än händer i ditt liv. Detta innebär inte att du passivt tolererar det du inte gillar. Äkta överlämnande är aktivt, positivt, kreativt engagemang. Det gäller att överlämna sig till ögonblicket, att acceptera vad som än uppstår, inte bara med livets med och motgångar utan även vad din kropp, dina tankar och känslor säger till dig. När du slappnar av i livet kommer även dina svårigheter att ha en angenäm aspekt.

Med Ljus och kärlek
Kjell Haglund! C_Jump_2_by_SinfulEyes