CERTIFIERAD LIVSDESIGN COACH
DITT INRE SJÄLVLEDARSKAP
Självbild, Självkänsla, Självförtroende
Självmedvetenhet, Självinsikt, Självkärlek
(Beroende & Medberoende Coach)
 
Gratis utbildning till Självkostnadspris
Kostnad 5.000kr för lokaler & Kost & Logi
Den 6-12/11 i Västerås Rävnäs kursgård
Hjälp till Självhjälp & för att hjälpa andra
Det går bra att dela upp kostnaden
 
Vi kommer att arbeta med följande:
 
Steg 1. Livslögner & Anpassning
Steg 2. Livsmönster & Jaget/Egot
Steg 3. Sanningen & Verkligheten
Steg 4. Reflektion/Självrannsakan
Steg 5. Medvetenhet/ Mindfulness
Steg 6. Acceptans & Frigörelse
Steg 7. Självkärlek & Självkänsla
Steg 8. Meningsfullhet/Värderingar/Syfte
Steg 9. Tankens Kraft/Mental Förändring
Steg 10. Rädslor & Eget ansvar
Steg 11. Förändring/utveckling
Steg 12. Beslut & Val & Handlingar
 
Olika Coaching metoder på varje steg
 
Det går bra att dela upp kostnaden
————————-
Anmälan och frågor till
Kjell Haglund 0733-280590,
Mail: krigare.kjellhaglund@hotmail.com
 
www.kjellhaglund,com
www.kjellhaglund.nu
www.kjellhaglund.se
www.livscoachakademin.se
 
SJÄLVBILD
Om du ser dig själv i spegeln, vem och vad är det då du ser? Är det en glad person som ler varje dag? En kreativ typ som söker efter och hittar lösningar i allt? Eller är den ett ledset ansikte som ser bekymmer och tycker att livet känns tungt?
 
Det här är inte alls oväsentligt som du säkert förstår. Vi bär nämligen alla en bild av oss själva djupt inombords. Det här är en bild som beskriver hur vi ser oss själva och vad vi tror oss själva vara kapabla att kunna skapa och göra i våra liv. Här ligger alltså både dina styrkor och svagheter inbäddade som vanor.
 
Har du en bra självbild har du som regel inte något större problem att göra saker och ting och kan ofta ta ut svängarna lättare än andra. Har du en dålig självbild kan det kännas som att du fastnar av och till. Men vare sig du är nöjd eller inte – om du vill komma vidare i livet och skapa något bättre är det viktigt att komma ihåg att din självbild är högst väsentlig och viktig att se över.
 
Din självbild baseras på vad du tror att du är kapabel att lyckas med. Den baseras också på vad vi har för tankar om oss själva. Så för att gå ifrån att sitta fast till att komma tillbaka till en känsla av rörelse eller att ta din business ett steg vidare så har vi en del saker och ting att se över.
 
Du blir det du tänker
Vi blir, får och skapar precis det vi tänker på. Det här visar vilken otrolig kraft det ligger i våra tankar. Tankar är högst reella och inte något som bara pågår inom oss. Det vi tänker kommer i uttryck på många plan för våra tankar gör att vi agerar som vi gör. När vi agerar som vi gör får vi de resultat vi får!
 
Kanske har du gått kurs och lärt dig att tänka positivt och tänker därefter att allt ska gå bra – men så går det åt skogen! Det är då viktigt att förstå att vi kan tänka något positivt under de tillfällen vi har medvetna tankar under loppet av en dag men har vi samtidigt en självbild som säger åt oss att vi inte kan göra något specifikt så kommer heller ingen förändring att ske. Grunden till det här är att vi alla har en uppsjö med programmeringar som ligger i vårt undermedvetna och det är också dessa programmeringar som bygger upp vår självbild. Självbilden fungerar därför som ett ankare i allt du kommer att lyckas med i livet. Den håller skutan i schakt även om vi försöker skapa mer positiva tankar och göra nödvändiga yttre förändringar.
 
Låt resultaten visa dig din självbild
De resultat du får i livet är en direkt reflektion av din självbild och de omedvetna programmeringar du har inom dig. När du känner dig frustrerad och det känns som att du fastnat kan det vara gott att ta sig tid att stanna upp och se över vad det är du möter i världen. Är vi inte medvetna om att det är våra programmeringar och vår egen självbild som styr allt som kommer in i vår värld är det heller inte lätt att ta ansvar för förändring.
 
Dock behöver många först och främst se sin omgivning för att förstå att det den ger oss är en direkt reflektion av vår självbild. De relationer du har är egentligen som en stor spegel. Det du ser i andra är det du tror, ser och känner om dig själv.
 
Här kan det när du blir utmanad vara lockande att skylla på din omgivning. Men det är bara lockande för dem som inte förstår vikten av sin egen självbild.
 
En viktig poäng att komma ihåg är att din självbild inte säger något om din potential. Den säger dig däremot var du har dina begränsningar och det är en väsentlig skillnad. Din potential är enorm och det är de gamla vanorna som gör att vi har svårt att få grepp om och förstå begränsningarna.
 
Få människor har fått lära sig att leva ut sin potential och där av har vi vant oss vid att leva ut våra begräsningar istället. ”Du måste vara realist”, ”Inte fantisera så mycket”, ”Nu ska vi vara seriösa” får vi tidigt lära oss i skolan. Vi får tidigt lära oss vad vi inte kan istället för det vi faktiskt kan och de som lär ut detta har så klart ingen kunskap om sin egen potential.
 
Det krävs människor som är villiga att skapa egen förändring, som är nyfikna på att förändra sig själv och som ständigt söker mer av sin egen potential för att kunna lära andra att gå samma väg. Det är ingen som tror den överviktiga när de pratar om den fantastiska dieten du går på om inte förändring blir synlig, eller hur?
 
SJÄLVKÄNSLA
Självkänslan är grundläggande, den är din bas eller ditt fotfäste. En människa som har bra självkänsla har en egen inre kraftkälla som bär henne genom livets olika skiften. Hon har förmåga att ha djupa och nära relationer och har som person tydliga konturer. Hon har förmåga att hitta sin egen nisch och att använda sin kompetens eftersom hon inte hämmas av inre blockeringar. Hon uppfattar sig själv som en unik person som har ett värde bara genom att finnas till. Hon har inget behov av att gå in i symbiotiska relationer eller att använda projektioner på ett överdrivet sätt.
 
God självkänsla är viktigt eftersom det hjälper dig att hålla huvudet högt och känna sig stolt över dig själv och vem du är. Det ger dig mod att prova nya saker och kraften att tro på dig själv. Det låter dig respektera dig själv, även när du gör misstag, och när du respekterar dig själv så respekterar andra dig också. Det hjälper dig också att göra bra val om din kropp och själ. Om du tror att du är viktig, kommer du att vara mer benägna att göra bra val. Om du har bra självkänsla vet du att du är smart nog att fatta egna beslut. Du värdesätter din säkerhet, dina känslor, din hälsa, ja hela dig själv! God självkänsla hjälper dig att veta att varje del av dig är värt att ta hand om och skydda.
 
När din självkänsla är hög så visar sig livet på ett positivt sätt, du känner dig säker, du njuter av livet, ser svårigheter som utmaningar, du kan vara påstridig och säga vad du vill och känner och du låter indra andra människor behandla dig illa och dra nytta av dig. Du kan stå upp för dig själv, tro på dig själv och tro att du är värd lika mycket som någon annan. Naturligtvis är det OK att ha upp-och nedgångar i dina känslor, men med låg självkänsla är det inte OK.
 
Självkänslan har stor betydelse när det gäller att fullt ut utnyttja sina resurser. Ett god självkänsla medför att du känner dig fri, stark och törs satsa. Man kan säga att trygghet är en väsentlig grundval för självkänslan .En stark och positiv självkänsla handlar om att man tycker att man duger och är bra som den man är. Ibland blandar vi ihop självkänsla med självförtroende.
 
SJÄLVINSIKT
Självinsikt och ledarskapet
Självinsikt är enligt många en av de viktigaste delarna i ledarskapet. Det är en egenskap som är nära relaterad till förmågan att ha en klar förståelse för hur jag påverkar eller vilken typ av inflytande jag har på individerna runt omkring mig, mitt team, chefen, kunder och kollegor.
 
Jag möter då och då individer i chefsroller som har liten eller begränsad förståelse för varför folk de leder beter sig eller reagerar som de gör i vissa situationer. De har en låg förmåga att förstå hur de påverkar andra. De har svårt att förstå varför kollegor inte tar kontakt eller varför deras team inte presterar där de ”borde”.
Nyheter från Motivation.se: Det snygga och innehållsrika nyhetsbrevet som höjer din torsdag – Signa upp redan idag!
 
Självkännedom och självinsikt är fortfarande en av de minst diskuterade ledarskapskompetenserna, men samtidigt en av de mest värdefulla. Förmågan att förstå och acceptera dina egna behov, önskningar, misslyckanden, vanor och ”triggers” är ett steg mot att bli mer effektiv. Att bli en bättre ledare innefattar att erkänna att du inte har svaret på allt och att ta ansvar för dina misstag. Det är lätt att ge sken av att vi vet allt, men det kan skapa situationer som innebär problem både för dig själv och hela organisationen.
 
Kunskap om dina styrkor och svagheter kan öka din trovärdighet och andras förtroende för dig, vilket leder till att ditt ledarskap blir mer effektivt. Fördelarna med självinsikt som ledare sträcker sig även utanför det direkta ledarskapet till organisationsnivån. Det är en stor fördel om alla inom företaget inser vad de har att lära, och har en kultur där man vågar erkänna att vi inte alltid har alla svaren – och där det är okej att göra misstag och be om hjälp. Allt detta är grundförutsättningar för att skapa en ständigt lärande.
 
Tack vare äventyret mot självinsikt känner du dig bättre som person. Din situation i livet, dina önskningar, dina mål, dina tankars värde, dina hopp och drömmar såväl som din kapacitet att älska allt omkring dig, oavsett om det är naturen, familjen, vänner, bekanta etc.
 
Nu vet du dina gränser, dina styrkor och dina svagheter. Nu vet du vem du är och vad du vill ha. Du har anlänt till din destination, men äventyret slutar inte där. Det finns ingen återvändo och det finns inga pauser. Det finns alltid något nytt att finna, nya platser att besöka och nya passioner att njuta av, men nu vet du hur man känner igen dem, för du vet vem du är och vad du verkligen söker efter.
 
SJÄLVFÖRTROENDE
Vi blandar ofta ihop självkänsla och självförtroende. För mig innebär självförtroende att jag känner stor tilltro till det jag kan prestera. Jag känner starkt självförtroende för att jag vet att jag kan prestera olika saker.
 
Självförtroendet är kopplat till prestationer och beteenden. Den som har självförtroende ser på sig själv som en kompetent person som klarar av nya situationer och vågar därför också anta utmaningar. Denne kan också vara sig själv i olika sociala sammanhang och är öppen för att lära av andra.
 
Vi kan ha en «överbyggnad» av självförtroende som inte är förankrad i en grundläggande självkänsla och självtillit. Det kan bero på att vi blivit sedda, bekräftade, respekterade och accepterade bara när vi presterat eller uppfört oss på ett «önskat» sätt. Både vi själva och omgivningen kan luras av detta skal av självförtroende. Det är först när vi får kritik eller blir ifrågasatta som «hålen» visar sig. Om prestationerna är den enda bas vi har för vår självförtroende är ett ifrågasättande av dem också ett underkännande av oss som personer.
 
Har vi stora hål i självförtroendet utvecklar vi olika försvar som hjälper oss att fungera hjälpligt i relation till andra. Vi kan krympa oss och gömma oss bakom själv underskattning, självklander och självdestruktivitet. Vi tror oss inte om att klara av något som är nytt och annorlunda. Vi klandrar och underkänner oss själva och vi söker oss till människor som trycker ner oss eller till sammanhang där vi inte möts med respekt. Det är ett sätt att «ge igen» för att inte blivit sedda.
 
Vi gör oss ännu mer osynliga. Vi kan också välja ett tvärtombeteende, vi blåser upp oss och gör oss översynliga. Vi bestämmer oss för att vi kan allt och ger oss understundom ut på mycket svag is, eftersom vi tar på oss uppgifter som vi inte klarar. Vi kan också visa en överdriven självsäkerhet eller självgodhet som har mycket litet att göra med den lågmälda självkänslan. Den som inte har blivit sedd kan också ha behov av att hävda sig i varje sammanhang. Självhävdelsen är således en signal om oläkta sår i självförtroendet.
 
Som tur är föds man inte med ett visst mått av självförtroende som sedan inte går att förändra. Det varierar ständigt från dag till dag, från sysselsättning till sysselsättning och mellan olika perioder i livet. Ändå tycks vissa människor bete sig som om det vore konstant.
 
Att ha självförtroende och agera med tillförsikt betyder inte att du ska ge dig in på något som verkligen är omöjligt. Självförtroende är snarare nyckeln som öppnar dörrarna till allt som är fullt möjligt att göra. Det är en inre utrustning (eller själsutrustning) som gör oss vuxna att anta de utmaningar vi har framför oss och att leva fullt ut. Självförtroende byggs upp när du, på samma sätt som ett litet barn ser positivt på omvärlden, när du engagerar dig i det du gör och är uthållig speciellt med att alltid fokusera på det positiva.
 
Nyckeln till ett stärkt självförtroende är att du fortsätter att se på dig själv med positiva ögon, att du kan tro och inrikta dig på det som tar fram det bästa i oss. Allt du gör, tänker, ser eller föreställer dig som får dig att se positivt på dig själv och din förmåga, stärker ditt självförtroende. Detta i sin tur gör att du kan prestera ditt yttersta. Allt som stärker din förmåga att vara målinriktad, stärker också ditt självförtroende och förbättrar ditt liv.
 
SJÄLVKÄRLEK
Att älska sig själv innebär att:
- Acceptera sig själv. Titta på dig själv på din insida och utsida och börja tyck om dig själv för den du är. Det gör ingen om din näsa är krokig, om dina bröst är små i förhållande till andra, om du har små läppar. Det är så som du är, så som du ser ut och som din personlighet är. Tyck om att du ser eller är annorlunda för det är det som gör du till du. Precis som alla andra är du lika mycket värd och förtjänar att bli älskad för den du är. Skäms inte över vem du är och hur du ser ut, för tro mig du är fantastisk precis som du är.
 
- Respektera sig själv. Behandla inte dig själv illa genom att kränka dig själv eller skada dig själv. Att skada sig själv är inte bara genom fysisk aktion utan det är också genom att kränka sig själv och utsätta sig själv mentalt. Att skada sig själv mentalt är att tänka dåligt om sig själv, att tycka att man inte är värd något bra i sitt liv, att trycka undan sig själv sina känslor,behov eller åsikter, att ursäkta sin existens och låta sig bli utnyttjad eller dåligt behandlad av andra.
 
- Vara stolt över vem du är. Du är bra som du är. Var stolt över vem du är, känn hur skönt det är att vara sig själv och trivas med det. Det finns ingen annan som kan vara bättre på att vara du än du själv. Tänk hur fantastisk du är och tänk hur duktig du varit i ditt liv som har gått igenom det du gått igenom. Det finns ingen skuld, inga prestationskrav eller måsten. Det du vill göra med ditt liv är det som du ska göra. Det som känns rätt i ditt hjärta. Lyssna till ditt hjärta, till ditt sanna du och gör, känn, var, tänk, tyck precis så som känns rätt för dig.
 
- Ta hand om sig själv. Vad mår du bra av i ditt liv? Vad får dig att skratta, att känna dig lycklig och fri, harmonisk osv. Det du mår bra av ska du försöka att omge dig med. Varje dag ska du göra sådant som du mår bra!
 
- Utvecklas som person. När du känner att du vet vad du mår bra av så är det bara att fortsätta i det spåret och du kommer naturligt att utvecklas som person. De egenskaper, intressen och personer du tycker om kommer bli en del av dig och när du fokuserar dem i ditt liv så kommer du utvecklas med dem, dina kunskaper fördjupas och flätas samman med den älskvärda person du är.
 
SJÄLVMEDVETENHET
Självmedvetande har en tydlig uppfattning om din personlighet, inklusive styrkor, svagheter, tankar, övertygelser, motivation och känslor. Självmedvetenhet låter dig förstå andra människor, hur de uppfattar dig, din attityd och dina svar på dem just nu.
 
Varför utveckla självmedvetenhet?
När du utvecklar självmedvetenhet kan du göra förändringar i de tankar och tolkningar du gör i ditt sinne. Genom att ändra tolkningarna i ditt sinne kan du ändra dina känslor. Självmedvetenhet är en av attributen till känslomässig intelligens och en viktig faktor för att uppnå framgång.
 
Självmedvetenhet är det första steget i att skapa vad du vill och där du fokuserar din uppmärksamhet bestämmer dina känslor, reaktioner, personlighet och beteende vart du går i livet. Med självmedvetenhet kan du se var dina tankar och känslor tar dig. Det låter dig också ta kontroll över dina känslor, beteenden och personlighet så att du kan göra ändringar du vill ha. Innan du är medveten om ögonblicket i dina tankar, känslor, ord och beteende, har du svårt att göra förändringar i ditt livsriktning.
 
Utveckla självmedvetenhet
Självmedvetenhet utvecklas genom praktik i att fokusera din uppmärksamhet på detaljerna i din personlighet och beteende. Det lär sig inte att läsa en bok. När du läser en bok fokuserar du din uppmärksamhet på de konceptuella idéerna i boken. Du kan utveckla en intellektuell förståelse av idéerna om självmedvetenhet från en bok, men det här är inte detsamma. Med din uppmärksamhet i en bok övar du inte att uppmärksamma ditt eget beteende, känslor och personlighet.
 
Utbildningen
Livscoach Akademin/Kjell Haglund erbjuder dig en helt unik utbildning vår nya Coachingmodell bygger på en effektiv och funktionell metod som ser till hela människan och till hela människans livssituation, metoden stimulerar individen till en inre trygghet och god självkänsla och stärker individens förmåga att ta ett eget ansvar för sitt liv, utifrån detta kan sedan individen se alla möjligheter i detta och ta ut riktningen på sitt liv.
 
Vår nya Coaching modell innebär för oss att frigöra en individs fulla potential för att kunna nå de mål och det liv som önskas. Detta ökar möjligheten att se sammanhang och ger nya perspektiv. Metoden bygger på individuella samtal med ett coachande förhållningssätt. Det betyder att individens mål och intressen står i centrum samt att individen själv har alla svar på sina utmaningar inom sig, men att vi tillhandahåller verktyg och stödjer individen i att dels hitta sina svar, dels våga förverkliga dom.
 
Vi har valt den kognitiva metodiken på grund av att den har erkänt goda och väl dokumenterade effekter. Detta för att du ska kunna arbeta seriöst och nå önskade resultat tillsammans med de som du coachar. Genom att hjälpa andra hitta drivkrafter och att definiera önskade resultat så hjälper du människor att få ut mer av sin inneboende potential. Vi vet att detta får grupper och organisationer att fungera mer effektivt.
 
I utbildningen varvas teori, övningar och praktisk coaching för maximal utveckling av dina färdigheter, samtidigt får du förståelse för de utmaningar som klienterna möter och står inför i sitt liv. Utbildningen leder även till egen stor personlig utveckling samt större möjligheter att nå egna personliga mål i livet
 
Pedagogiken är starkt fokuserad på att göra och lära av det man gör och gjort och de reflexioner som vi gör tillsammans. Ett viktigt inslag under hela kursen är också den feedback som du ger dig själv och vi ger varandra. Vi kommer också att varva lektioner med olika övningar i personlig utveckling.
 
Utbildningen är upplagd som en 7 dagars utbildning med 70 utbildningstimmar. Vi lovar 7 intensiva dagar av lärande och glädje vi tror att inlärning går snabbare om man gör det med ett glatt sinne. Vi vill att du ska känna dig ännu tryggare i rollen som coach och uppleva att du ”bottnar” i den uppgiften som individuell coachning innebär; och att du har en väl utrustad verktygslåda för att hantera olika situationer och behov som uppstår i coachningen.
Block 1
 
Steg 1. Livslögner & Anpassning
 
Allt det som du tror på i livet är dina livslögner. Dessa livslögner skapas under hela din uppväxt genom både medveten och omedveten påverkan av alla vuxna i din sociala omgivning som matat in information i dig genom upprepning, allt detta programmerades in i dig under hela din uppväxt tusentals gånger. All denna inmatning blir till programmeringar i ditt inre för vad du tror på och inte tror på, dessa inmatningar blir till dina livslögner som sedan styr hela din livs upplevelse och som skapar alla dina måsten, bör, ska och blir till din sanning och verklighet i livet, din tro är så stark att det sedan kommer att styra hela din uppfattning om vad det innebär att leva som sedan i sin tur styr hela din upplevelse av livet, du får inte chans att känna efter vad det är som du tror på eller inte tror på, hela ditt sanna riktiga jag försvinner under din livsresa.
 
Detta innebär att du hamnar i ett livsmönster eller ett inre fängelse med många och stora begränsningar. Som sedan blir den trygghets zon där du vill befinna dig för att känna trygghet. Allt detta sker efter 3 – 4 års ålder då tar du klivit in i livets centrifug och där kommer du att befinna dig så länge du lever.
 
Din anpassningsförmåga
 
Du får även lära dig under din uppväxt att bli anpassningsbar efter din sociala omgivnings krav och förväntningar, detta innebär att du blir en kopia av din sociala omgivning och alla dina naturliga anlag försvinner. Detta börjar vid 3-4 års ålder, innan denna ålder är du dig själv, vilket innebär att du är ditt sanna jag. Under din anpassningsprocess så lär du dig att inte visa dina känslor samt visa vad du tycker och tänker utan du ska vara snäll, lydig, glad, nöjd osv. Du får inte vara arg, ledsen, rädd, bråkig, levande, bedrövad, orolig osv.
 
Du får lära dig på samma sätt som ett husdjur genom ogillande, bestraffning, belöning, utpressning samt annan påverkan, det fungerar tack vare att du som barn ville få bekräftelse samt bli älskad och uppmärksammad för att få detta och för att synas börjar du att tränga undan ditt spontana äkta sanna jag, du börjar att spela olika roller du låtsas vara någon annan än den du är, för att inte bli bortstött och hamna utanför din sociala gemenskap.
 
Steg 2. Livsmönstret/Egot
 
Du lever hela ditt liv utifrån ditt livsmönster som består av dina livslögner och anpassningsförmåga dessa styr hela ditt liv och blir till din inre trygghetszon i livet.
 
Allt det som du tror på i livet är dina livslögner. Dessa livslögner skapas under hela din uppväxt genom både medveten och omedveten påverkan av alla vuxna i din sociala omgivning som matat in information i dig genom upprepning, allt detta programmerades in i dig under hela din uppväxt tusentals gånger. All denna inmatning blir till programmeringar i ditt inre för vad du tror på och inte tror på, dessa inmatningar blir till dina livslögner som sedan styr hela din livs upplevelse och som skapar alla dina måsten, bör, ska och blir till din verklighet i livet, din tro är så stark att det sedan kommer att styra hela din uppfattning om vad det innebär att leva som sedan i sin tur styr hela din upplevelse av livet, du får inte chans att känna efter vad det är som du tror på eller inte tror på, hela den du egentligen är försvinner under din livsresa.
 
Egot
 
Utifrån dina livslögner och din anpassningsförmåga skapas ditt ego som är dina roller i livet, detta innebär att du genom ditt ego lever bara utifrån att få bekräftelse för vad du gör, har och presterar. Egot är din referenspunkt, vilket innebär din självbild, din sociala mask och den roll som du spelar, den som lever på att bli omtyckt av andra och att styra andra.
 
Detta innebär att du lever hela ditt liv utifrån vad all påverkan anser. Du har egentligen inget eget liv. Hela ditt liv går ut på att du försöker att anpassa dig till att vara som din sociala omgivning anser att du ska vara. Du lever hela ditt liv utifrån och in. Du agerar efter att försöka att tillfredsställa din längtan efter en inre frihet och trygghet så du fyller din tillvaro med yttre attribut och symboler såsom bilar, hus, pengar och kläder du lever utifrån och in istället för inifrån och ut.
 
Steg 3. Din Sanning & Verklighet
 
Vilken sanning lever du med? Vi skapar alla vår egen sanning. Den sanning som vi förhåller oss till när vi gör våra val. Den sanning som DU lever efter är bara din och det finns ingen annan i hela världen som ser ”verkligheten ur DITT perspektiv. De kan dela dina åsikter kanske, men aldrig dina känslor till dem. Allt det som du tror på är din sanning, vad du tror om dig själv och livet
Vad är sanningen? Sanningen finns inte – om vi tänker på den som EN RIKTIG SANNING. Sanningen finns däremot-för oss alla, i vår egen tappning. DIN SANNING SKAPAR DITT LIV, därför är det otroligt viktigt att ta reda på vilken sanning vi egentligen har, för att veta vad vi agerar utifrån.
 
Din verklighet
 
”Verkligheten är i sin yttersta mening konstruerad i sinnet. Det är sinnet som skapar verkligheten. Utanför våra perceptioner, tankar och upplevelser har verkligheten ingen giltighet. Formen, storleken, utseendet och alla av ett föremåls attribut är en rent subjektiv bedömning. Vi skapar vår egen verklighet.
 
Världen är en illusion. Det betyder inte att du, din familj eller tingen omkring dig inte existerar. Det betyder att världen existerar för dig på det viset du tolkar den. Din verklighet liknar inte någon annans verklighet. Du ser den genom dina ögon och relaterar till den på det viset som du är programmerad av dig själv att göra. Andra gör det på sitt sätt utifrån sina erfarenheter. Det är dina tankar som skapar din positiva eller negativa värld. Båda är illusioner. Dina medmänniskor har sina verkligheter sedda genom sina ögon. I sig själv ser man andra. Man ser det man söker. Våra medmänniskor är en illusion av våra egna tankar. Det finns lika många illusioner om varje människa som det finns människor.
 
Steg 4. Reflektion/Självrannsakan
 
Självrannsakan är när man ser på de tankar, ord, handlingar man har gjort, men även de handlingar man har låtit bli att göra och försöker avgöra vad som var bra resp. dåligt. Bara att bli medveten om detta kommer att hjälpa oss att inte göra om det dåliga, men ofta behöver man kämpa en längre period med bestämdhet för att bli av med sämre vanor.
 
Vi måste vara beredda att se oss själva i vitögat, att skärskåda oss själva och att se våra brister. Om vi inte är beredda på det och samtidigt ägnar oss åt personlig utveckling så kommer vi få en chock. Alla våra brister blir förr eller senare synliga för oss om vi genuint och ärligt tar oss an personlig utveckling.
 
Steg 5 Medvetenhet/Mindfulness
 
Medvetenhet är valbar, vi kan söka medvetenhet, strunta i det eller undvika det. Precis som vi kan söka sanningen, strunta i det eller undvika det. Därför kan det både ses som en av våra största gåvor eller bördor. Ett tecken på bristande medvetenhet kan vara när vi säger “Jag vet att det är dåligt för min hälsa, men…”. Det är också då vi behöver styrkan från oss själva allra mest – det är då vi behöver förändring genom att medvetandegöra problemet.
 
Utan medvetenhet lever vi inte närvarande vilket kommer leda till en allt mer dålig självbild. Enligt ovanstående exempel kommer då personen att fortsätta med ett beteende den egentligen vet är dåligt – vilket då kan ge samma effekt som att den säger till sig själv “Jag är inte värd förändring i detta fall” (dålig självrespekt) eller “Jag klarar inte av att förändra mig själv i detta” (dåligt självförtroende).
 
Medveten Närvaro/Mindfulness
 
Trots en snabb utveckling och kraftig förbättring av den materiella välfärden under de senaste decennierna, så mår vi sämre och sämre och lidandet ökar kraftigt i stora delar av västvärlden. Orsakerna till detta förhållande är komplexa och har många orsaker. Under mina år i arbetet med människor som ha mått dåligt, så har jag sett att det största orsaken till detta lidande är ofta personens livsmönster, som innebär, att dessa sitter fast i sina tankar om hur livet bör vara samt att dessa är försjunkna i det förflutna eller oroar sig för framtiden det går i en cirkel..
 
När vi tillämpar medveten närvaro i nuet och acceptans blir vi mer observatörer och aktörer än offer för den verklighet vi möter. Genom att ha en accepterande grund inställning inom oss blir vi mer öppna och flexibla och kan lättare hitta lösningar på våra ”problem”. Vårt agerande bör i så fall vara i enlighet med våra inre önskningar och vår inre sanning här och nu.
 
Steg 6 Acceptans/Frigörelse
 
För att kunna gå vidare i livet och utvecklas till den du egentligen är och leva det liv du egentligen vill leva så handlar mycket om förståelse och att förlåta eller att acceptera och att sätta punkt för allt det som varit i ditt förflutna. Försök bara komma ihåg att vi alla behöver göra misstag för att kunna växa. Smärtan är vår lärare. Förlåt andra och dig själv för behovet att göra misstag för att kunna lära och växa. Det kommer att ge dig sinnesfrid.
 
Acceptans
Att sluta slåss mot det man ändå inte kan förändra. Tyvärr finns det många problem som man inte kan göra något åt just nu, eller som kanske tar lång tid att lösa, eller som kanske inte kan lösas alls. Då är det lätt att fastna i hur saker och ting ”borde” vara, att ”så här får det inte vara” eller ”jag vägrar”.. Detta gör att vi mår ÄNNU sämre, och upplever vår situation ÄNNU värre.. Om man t.ex. ägnar en hel regnig dag åt att tänka att det ”borde vara sol” och vägrar acceptera att det regnar idag, så finns en stor risk för att min regniga dag blir sämre än den behövt bli. Och att jag blir rätt blöt..
 
Det finns många saker som händer som är mycket svårt att acceptera, att bli lämnad av någon man tycker om, tragiska händelser och olyckor, att någon behandlar en orättvist, att vi drabbats av sjukdom, eller när saker inte blir som vi tänkt oss.
 
Att acceptera är inte samma sak som att gilla, säga att det är ok..
Tvärt om, för att verkligen skapa skillnad och förändra något viktigt (men vi kan naturligtvis inte göra saker som redan hänt ogjorda) så måste vi acceptera att det hänt. DÅ först kan vi förhindra att det skulle hända igen, eller kanske hända någon annan. Och saker som hänt i livet måste vi först kunna acceptera, se att de hänt, hur hemskt, hur jobbigt, det än var, för att kunna gå vidare i livet. För att inte fastna i det jobbiga. Vi behöver acceptera FÖRST, för att kunna agera, jobba för att saker ska bli annorlunda, protestera eller förbättra vår situation.
 
Jag kan svära, förbanna, tycka orättvist, vägra, tänka tusen tankar av ”varför just jag” inför den diabetesdiagnos som sockerälskande jag just drabbats av, men jag behöver ACCEPTERA min sjukdom, vad den innebär, konsekvenser och hur jag trots den kan leva ett gott liv. Inte gilla den, inte tycka att det varken är ok eller bra, men acceptera att just nu är livet exakt så här. Annars blir både min sjukdom och min livssituation mycket värre, jag mår så mycket sämre och lider så mycket mer.
 
Steg 7 Jag=Självkärlek/Självkänsla
 
Som barn lägger vi tidigt oss till med strategier och överlevnadsmönster för att klara oss gentemot det som inte känns så bra under uppväxten. Det kan vara alltifrån medberoende, överanpassning, undergivenhet till manipulation eller förträngning och förnekelse. Vi kan ha gjort oss osynliga för att inte drabbas av vrede. Rädslan för att bli avvisadoch lämnad kommer från tidiga upplevelser och sätter djupa sår i vårt sätt att relatera i nära relationer.
 
Självkänsla
 
God självkänsla är viktigt eftersom det hjälper dig att hålla huvudet högt och känna sig stolt över dig själv och vad du kan göra. Det ger dig mod att prova nya saker och kraften att tro på dig själv. Det låter dig respektera dig själv, även när du gör misstag, och när du respekterar dig själv, och andra brukar respektera dig också. Det hjälper dig också att göra bra val om din kropp och själ. Om du tror att du är viktig, kommer du att vara mer benägen att göra bra val. Du värdesätter din säkerhet, dina känslor, din hälsa – hela dig själv! God självkänsla hjälper dig att veta att varje del av dig är värt att ta hand om och skydda.
 
Låg självkänsla
 
När du har låg självkänsla du brukar se livet på ett mycket negativt sätt som gör allt verkar hopplöst, meningslöst,. Du ser dig själv som värdelös, tror att andra människor är bättre än du, har svårt att säga och känna vad du verkligen vill. Du har svårt att stå upp för dig själv
 
Steg 8 Meningsfullhet/Värderingar/Syfte
 
Meningsfullhet kan stå för olika saker. Vi relaterar till det vi har i vår ”erfarenhetsbank”. Vi värderar det vi ser som viktigt och uppfattar är meningsfullt. I den samhälleliga kontexten finns det flera kollektiva sätt att uppfatta vad meningsfullhet är men låt oss gå till oss själva. Det är där vi kan påverka vår egen känsla av meningsfullhet.
 
Vad som sedan känns meningsfullt kommer från våra tankar och det vi erfar. Det är högst individuellt. Meningsfullhet skapas och kommer inifrån oss själva. Det är bara vi själva som kan påverka den. Inifrån och ut. Meningsfullheten känns igen i våra känslor och upplevelser. Det är vi själva som kan tillföra mening med det vi gör. Vi kan inte lägga på någon annan att ge oss vår meningsfullhet. Det är dömt att misslyckas.
 
Vad är passion? Passion är starka kraftfulla känslor inom dig som ger dig den starka önskan, fokus, energi och entusiasm du behöver för att lyckas på alla områden i ditt liv. Ordet entusiasm kommer från det grekiska ordet ”entheos” som betyder ”att fyllas med Gud”.
 
När du verkligen är fylld med passion inuti är du strålande och andra kan se det och känna det. Människor vill ha vad du har. Och vad du har är ditt autentiska jag, som är extrem glädje, kärlek och spänning om allt i livet.
 
När du är passionerad och inspirerad skiljer det sig från motivation i att vara motiverad kräver mer av en extern push. Passion kommer inifrån. Den har en andlig karaktär till det. Ordet inspirerade betyder ”i anden.”
 
Varför ska man ha ett syfte? Varför ska du ha ett syfte? Tror du att människor som Mahatma Gandhi, Martin Luther King Jr, Moder Theresa, Winston Churchhill, Helen Keller och Oprah Winfrey, har/hade syften? Naturligtvis! Stora, visionära ändamål som andra människor hånade, vid tidigare tillfällen i deras liv. Och det var deras syften som ledde dem till deras nivå av storhet som ingen trodde var möjlig.
 
Att ha ett syfte ger dig en helt ny vägledning till ditt liv. Det är som ditt hemliga passerkort som låser upp fördelar som självförverkligande, lycka och framgång – saker som folk tillbringar hela sitt liv att försöka söka. Det viktiga är att förstå dessa fördelar det är faktiskt konsekvenserna av att upptäcka sitt syfte – när du hittat och lever ditt syfte helt och riktigt, då kommer allt i ditt liv att falla på plats. Så enkelt är det.
 
Vad är Värderingar?
”En Värdering brukar definieras som något som är viktigt och riktigt för oss och som är relaterat till våra behov. Som resultat av dessa värderingar och behov ger vi uttryck för attityder och beteenden.”
”Vi styrs av våra värderingar som vi har delvis genetiskt i vår arvsmassa. Våra värderingar påverkas och förändras genom yttre påverkan ständigt från födseln i vardagen, s.k. betingning eller prägling.”
Vår inre kompass
· Genom våra värderingar får vi en ”inre kompass” som säger oss vad som är rätt och fel vad som är viktigt och mindre viktigt vilket ständigt påverkar våra beslut, mål och handlingar.
· Handlar vi utifrån våra inre värderingar är vi själv-motiverade och blir självtillfredställda samtidigt som vår självkänsla ökar.
Steg 9 Tankens kraft/Mental träning
Våra tankemönster kan hjälpa oss, men de hindrar oss också från att göra rätt val och handlingar samt beslut. Att förstå sitt eget tankemönster är att också att förstå vad du överbetonar i ditt uppfattande av omvärlden och dig själv. Det är också att bli medveten om det egna tänkandets ”blinda fläckar” dvs iakttagelser och information som du normalt sett inte fäster så stor vikt vid. Medvetenheten ökar din förmåga att fatta rätt beslut och göra rätt val och handlingar på det viset kan jag om jag vill skapa det liv som jag vill ha.
 
”Jag är som jag är” hävdar många ”
och det kan eller vill jag inte göra något åt.”
 
På ett sätt är det sant, att man är som man är, för våra tanke- och värderingsmönster är stabila från sena tonåren, men om du vet vilka tankemönster du har, får du en förståelse för varför du beter dig som du gör och då har du lättare att välja ett annat beteende. Det är det som är så häftigt! Men att ändra ett beteende görs inte i en handvändning, utan det krävs en stor portion motivation, träning och tålamod… men skam den som ger sig.
 
Steg 10 Rädslor/Eget Ansvar
 
Ordet rädsla står för (citat) stark negativ känsla som uppkommer av att någon eller något upplevs som hotande (slut citat) Rädsla är ett känslotillstånd vi alla dagligen upplever. Rädslan är också en av våra kraftfullaste känslor. Rädsla utgör alltid reaktionen på något som vi upplever som ett hot. Ett hot som vi upplever äventyrar vår överlevnad och existens.
 
Vi människor överväldigas ständigt av en mängd olika rädslor, vi är rädda för djur, stora som små, farliga som ofarliga; vi är rädda för att flyga; vi är rädda att möta människor, bekanta eller främmande; vi är rädda för olika situationer, som att tala inför publik, att ta beslut eller att behöva ta ansvar; vi är rädda för smärta; vi är rädda för våld och sjukdomar; vi är rädda för att inte vara accepterande; att hamna i konflikt med någon, att bli sjuk, att missa bussen, att uppleva smärta, att inte passa in i gruppen, att inte få stånd, att inte träffa någon, att förlora någon, att inte klara av våra egna mål, att verka dum, att vara fet, att tappa hår, att behöva någon, att vara som andra, att leva, vi är rädda för att göra bort oss och tappa ansiktet; vi är rädda för att verka dumma eller misslyckas; vi är rädda för ensamhet och utanförskap; de flesta av oss är rädda för kroppskontakt och närhet; vi är rädda för det okända och mystiska; vi är rädda för mörker och ondska; vi är rädda för Gud och vi är rädda för döden.
 
Men vår kanske allra största rädsla är rädslan för vårt eget ljus och vår egen storhet och sanning.
 
Eget ansvar
 
Ge dig själv ett hundraprocentigt ansvar för allt du är och allt du någonsin kommer att bli. Vägra komma med undanflykter eller att skylla på andra för dina problem eller tillkortakommanden. Sluta klaga på sådant i ditt liv som du inte är nöjd med. Vägra att kritisera andra för vad det än vara må. Du har ansvaret!
 
Om det är något i ditt liv som du inte gillar så är det upp till dig själv att göra något åt det. För det är du som bestämmer.
 
Att ta ansvar över sitt eget liv innebär att förstå konceptet att det är bara jag som ligger bakom allt som har hänt mig fram tills idag. Det är bara mina beslut som har tagit mig till den plats i livet jag är i dag. Det är bara jag som kommer att avgöra hur awesome mitt liv kommer att bli framöver! Bara du bestämmer, ingen annan!
 
Steg 11 Förändring/utveckling
 
I personlig utveckling är det viktigt att släppa offermentaliteten. Den inställningen som får dig att säga jag kan inte påverka eller förändra vem jag är och hur jag är ”Jag har alltid varit sådan, och jag kommer alltid att vara sådan”. Visst kan det vara så att du alltid har varit på ett särskilt sätt, men vill du förbli sådan, eller vill du göra något annat?
 
Lite mer än 85 % av oss alla i har på ett eller annat sätt växt upp i dysfunktionella familjer med avsaknad av kärlek, missbruk, misshandel, sexuella övergrepp och sjukdom. Så våra historier är inte på något sätt unika. Men vi använder ofta vår historia för att inte behöva leva och ta ansvar över vårt eget liv och vår lycka, när i själva verket att bli sårad, lämnad, hantera dödsfall och sorg tillhör livet för alla människor.
 
Men det är så enkelt att sitta och tycka synd om sig själv för att man har ont i själen eller lever i rädsla och skylla sitt beteende på någon annan, för då behöver man inte ta ansvar själv. Men det betyder också att man antagligen kommer att sitta på samma plats i självömkan resten av livet ut för att man inte vågar eller kan se sitt eget ansvar. För när man inser att det inte är något unikt med vår historia utan det är något som ingår i att vara människa och att det är något som får oss att växa och utvecklas, så kan vi inte längre beklaga oss över vårt liv då det är bara vi själva som kan förändra det.
 
Steg 12 Beslut/Val/Handlingar
 
Dina val och handlingar styr och kontrollerar hela ditt liv, hur du lever och agerar i dag är resultatet av en lång rad val och handlingar och beslut och dessa avgör även din utveckling som människa, tänk på att dina beslut val och handlingar styr och kontrollerar hela ditt liv. Det är våra beslut, val och handlingar inte våra livsvillkor som avgör vårt öde?
 
Det är du själv som ska gå din väg på ditt sätt, och vågar du det, har du en inre trygghet som gör att du kan, då gör du en tur, du tar dig framåt. Du tror på dig själv och därför kan du ta dig framåt. Vi väljer alltid själva om vi tar en tur eller en otur. Liv är rörelse och rörelsen ska alltid vara fri. Att lämna kan vi bara göra om vi är fria. När vi varit bundna till det som lämnar oss då kan vi inte lämna det även om det har lämnat oss. Då finns det kvar inom oss, det beror på att vi fortfarande har ett behov av en tillfredsställelse som vi fått genom det som lämnat oss. Vi är alltså inte tillfredsställda inom oss, vi var bara tillfälligt tillfredsställda genom någon eller något annat. Vi har då behov av att lära oss om just den svagheten som detta visar oss.
 
Vad gör en coach, egentligen?
 
Coachens främsta uppgift är att göra klienten framgångsrik i sin egen förändringsprocess. Coachen hjälper och stöttar klienten att själv finna svaren och vägen till förändring/utveckling. Det viktigaste för att en person ska utvecklas är att hon/han ökar sin kunskap och medvetenhet samt agerar på nya sätt. Coachen har ett jag- stärkande förhållningssätt till sin klient- coachen utgår från att klienten både kan och vill ta ansvarar sina val och handlingar.
 
Coachen har ett genuint intresse av att möta, och att se individer växa och utvecklas. Coachen är specialist på den utvecklingsprocess som främjar, frigör och utvecklar människans inre potential. Coachen ger inte råd utan ställer frågor som ger möjlighet till nya tankar, perspektiv och förhållningssätt. Aktivt lyssnande och kraftfulla frågor är coachens främsta verktyg i processen att stödja ökad medvetenhet, utveckling och lärande. Förmåga att kommunicera tydligt, effektivt och utmanande är ytterligare verktyg coachen använder för att stötta klienten att själv finna svaren och vägen till förändring.
 
Utveckling och förändring innebär alltid ett visst mått av osäkerhet- vi vet vad vi har men inte vad vi får om vi gör en förändring. Coachen har förmåga att skapa förtroende och en stödjande miljö där klienten i trygghet och egen takt kan utforska de steg som behöver tas för att närma sig målet. Coachen är skicklig i att skapa genuina, kreativa och utvecklande möten.
 
För att skapa en förändring är tydliga mål viktiga. Coachen hjälper klienten att sätta realistiska mål, hålla fokus på uppsatta mål samt uppmuntrar klienten på vägen mot målet.
 
Om utbildningen
 
Livscoach Akademin/Kjell Haglunds kvalificerade Coach utbildning är processinriktad. Tonvikten på utbildningen ligger på ett upplevelsebaserat lärande. Vi varvar föreläsningar med praktiska övningar, diskussion och reflektion, eget och gemensamt arbete i grupper, egen coaching mellan träffarna samt specifik coach träning för att spegla den verklighet du kommer att möta som
Certifierad Coach.
 
Under utbildningen gör du också vissa hemuppgifter i din egen takt. Utbildningen är upplagd som en deltidsutbildning och du som arbetar kan sköta ditt arbete samtidigt som du genomför utbildningen. Det är dock viktigt att du inser att allt arbete som har med mänsklig utveckling att göra kräver tid och engagemang.
 
Utbildningens upplägg
 
Internaten har ett intensivt upplägg designat för att ge information, erfarenhet och praktiska övningar i en trygg och stödjande anda och med professionell föreläsare och coach. Kost och logi på internaten ingår i utbildningskostnaden. De specifika ämnen som ingår i de olika blocken återkommer då och då även i de andra blocken.
 
Din egen livsfilosofi styr dig varje dag, den hjälper dig att ta dina beslut på jobbet och i familjelivet och som gäller allt i ditt liv. Nyckeln till att skapa en framgångsrik livsfilosofi är att ha en bra självkännedom. När du vet vem du är och vad du vill ha ut från livet, är det lättare att skapa en egen livsfilosofi.
 
Livsfilosofin byggs inte upp från en enda källa, utan det byggs upp successivt från dina egna upplevelser och insikter och är till ingen nytta om du inte lever som du lär och ständigt förbättrar den. Därför bygger utbildningen på att du genom egen utveckling under utbildningen uppnår de insikter som du behöver för att coacha människor.
 
Vem vänder sig utbildningen till?
 
Utbildningen till Livsdesign Coach är en utbildning som kan användas inom många områden och vänder sig till människor som vill arbeta terapeutiskt och pedagogiskt både med sig själv och andra. Den är lämplig för yrkesverksamma inom utbildning, terapi, rådgivning, socialt och medicinskt arbete, friskvårdsarbete, missbruksarbete m.m
 
Utbildningen kan leda till att man professionellt börjar ta emot klienter på hel eller deltid eller att man använder utbildningen som komplement till det arbete man redan har.
 
Kjell Haglunds Tio budord
1. Det är meningen att du skall må bra
2. Minns att du har ett val och en fri vilja
3. Vårda förmågan att ge och ta emot värme och glädje
4. Lägg din energi på det du kan påverka
5. Var sann mot dig själv
6. Allt du vill att andra skall göra mot dig, skall du göra mot dig själv
7. Acceptera dig själv med alla dina sidor
8. Var generös och var det utan baktanke
9. Du är inte ett offer
10. Upplev, tänk och känn själv
 
Kjell Haglunds filosofi
• Du är unik
• Du är själv ytterst ansvarig för ditt eget liv
• Det finns ingen bättre expert på att vara du, än du själv
• Det är bara du själv som kan veta vad du vill med ditt liv
• Andra människor kan ge goda råd men det är bara du kan fatta beslut som leder till att du lever det liv du vill leva
• Genom att förstå dig själv och dina behov bättre kommer du att bli mer tolerant och få större förståelse för andras behov och önskemål
 
Omfattning och tider
 
7 heldagar på internat
Antal deltagare
Min 10 max 18 deltagare per kurs
Minst 10 deltagare krävs för att kursen ska hållas.
 
Anmälan och frågor angående utbildningen
till Kjell Haglund 0733-280590
 
Godkänd utbildning
 
För godkänd utbildning krävs att studenten genomgått obligatoriska moment samt av kursledningen bedömts ha uppfyllt kursens krav för diplomering samt certifiering.
 
Godkänd Diplomerad Livsdesign Coach
70 Studietimmar
 
Godkänd Certifierad Livsdesign Coach
70 studietimmar + 40 timmar dokumenterad coaching
 
Kursgårdar
Västerås, Borås
 
Kursledare
Kjell Haglund som har arbetat med sin egen och andras personliga utveckling i drygt 20 år. Han är Livs coach, Mental coach, Alternativterapeut, Stressterapeut samt, Avspänningspedagog, Andningspedagog, Författare, Föreläsare, Utbildnings annordnare, Kursannordnare m.m
 
För mer information och anmälan
Själens Krigare
0733-280590