000003812635

VILL NI HA EN BÄTTRE PAR RELATION

KOM OCH LÄR ER ATT COACHA VARANDRA

TILL EN ”NY UNDERBAR” RELATION

När: 15-17/2 2019 i Västerås

Gratis utbildning till Självkostnadspris
Kostnad 3.000kr/person 5.000kr/ par för lokaler & Kost & Logi
Hjälp till Självhjälp & för att hjälpa andra

Det går även bra att delbetala

Kurskostnaden inkluderar kost & logi

———————

 Anmälan och Frågor:

Kjell Haglund 0733-280590

Mail: krigare.kjellhaglund@hotmail.com

Mer information: www.kjellhaglund.se  www.livscoachakademin.se

————————-

Livslånga parrelationer är numera en sällsynthet, ändå något som många drömmer om. Vi måste göra misstag i våra relationer eftersom skilsmässostatistiken säger att 50 % av alla äktenskap resulterar i skilsmässa inom fem år! Borde vi kanske gå relationskurser innan vi ingår i en parrelation? Hur påverkar vårt eget ”bagage” den relation vi går in i? Vilket syfte har jag med min parrelation? Kärlek är att vilja någon väl. Hur väl vill jag min partner? Att älska är att skapa kärlek. Hur mycket kärlek ger jag i min relation? Eller förväntar jag att min partner ska ge först? Uppfyller ni varandras behov? Osv.

 

Par Coaching erbjuder ett samarbete med varandra för att hjälpa er att uppnå tillfredställande resultat i ert förhållande. Som stödjer er vill förbättra er kommunikationsförmåga, anpassa sig till förändringar i ert förhållande, återställa den passion som saknas, och öka kvaliteten i ert förhållande. Fokus är på nuet och framtiden för er relation, inte på det förflutna som kanske gör ont med frustrationer och brutna löften.

 

Par coaching är för människor som vill ha positiva förändringar i sitt nuvarande förhållande, och som också är villiga att ta ansvar för att genomföra de nödvändiga förändringarna. Under denna underbara resa kommer ni att Coacha varandra att ge varandra en trygg miljö där ni kan vara helt ärliga mot varandra och som hjälper er att få en djupare mer kärleksfull förbindelse, ömsesidig respekt och lyhördhet för varandras känslor och åsikter.

 

Syftet är önskan att stödja och stärka kompetens och resurser som ni redan har. Ni kommer att arbeta tillsammans för att utforska realistiska alternativ, upprätta en handlingsplan för att flytta på relationen framåt, arbeta igenom alla hinder, vilket hjälper dig och din partner att nå er fulla potential.

 

Det handlar om att få en ökad förståelse för varandra i en relation så att ni kan påbörja arbetet med att skapa den relation som ni längtar efter och förtjänar. En möjlighet till viktiga insikter i varför just ni har träffats och vad som behöver ske för att relationen ska kunna utvecklas.

 

Ni kommer att få uppleva nya sätt att kommunicera och förhållandets verkliga möjligheter synliggörs. Ni får redskap till att fördjupa dialogen i ett parförhållande, att hantera frustrationer, att ge och få uppskattning av partnern, att uttrycka djupa känslor, behov och upplevelser samt att återfinna glömda eller gömda resurser.

 

Fördelarna med att arbeta med en Coacha varandra är livsförändrande. Parcoaching kan förändra er relation från att vara styrt av förbittring, förvirring och ilska till en relation fylld med glädje, självförtroende och autentisk gemenskap. När ni stödjer varandra varandra kommer ni att stärka er egen kraft och inflytande inom relationen och tillsammans kommer ni att skapa ett verkligt partnerskap som ger er komfort, styrka och frid.

 

Fördelar med Par Coaching

* Större lycka ~ känsla innehåll på insidan och utsidan

* Mer kärlek ~ dela en ny nivå av intimitet med din partner

* Mindre klagan ~ använda er energi på ett produktivt sätt

* Vi känsla ~ arbeta mot gemensamma mål

* Hitta balansen ~ lära sig att ge och ta emot villkorslöst

* Rikare relationer ~ dela den ”riktiga” du

* Berätta sin ”sanning” ~ att vara ärlig och direkt

* Upptäck hur ni blir allierade ~ ser oskuld i din partner

* Färre ursäkter ~ möjliggöra det som håller oss fast

* Medkänsla för varandra ~ se bortom sin rädsla och masker

* Att vara medvetet medveten ~ uttrycka vad du verkligen vill

* Stöd för att gå igenom utmaningar ~ du har vad som krävs!

Vilka kan ha nytta Par Coaching?

 

Om du känner att din relation gör dig olycklig och att alltför mycket av din tid och energi har slösats bort på att göra icke-produktiva insatser för att förändra saken, då är du precis den person som har mycket att vinna på att arbeta med en Par coaching.

 

Jag försöker göra saker förändras, men han / hon vill bara inte lyssna?

En av de vanligaste klagomålen är att ni är frustrerade och trötta att era ansträngningar att försöka lösa problem. En grundläggande princip är att vi bara kan förändra oss själva. Vi har bara makt över vad vi väljer att göra. Allt det arbete ni lagt på att försöka göra någon annan förändring är bortkastad energi, energi som du bättre kan spendera på att arbeta på att klargöra den egna positionen och utvärdera dina möjligheter och val. Detta är verkligen livsförändrande arbete.

 

Jag känner mig arg på min partner hela tiden

Ilska är en särskilt destruktiv känsla när det börjar diktera den känslomässiga tonen i ett förhållande. De flesta har inte lärt sig hur man använder sin ilska på ett positivt sätt. Vi tenderar att gömma vår ilska tills vi kokar över i en okontrollerad ilska. Detta ger endast en kortsiktig lindring eftersom det tenderar att inte lösa saker för länge. Med Par coaching stöd, kan du avslöja orsaken på din ilska. Det finns många falska frågor som distraherar oss och maskerar de verkliga orsakerna till vår ilska. Det är möjligt att lära sig använda ilska som en konstruktiv meddelande att något inte står rätt till och sedan hitta sätt att ta itu med ditt missnöje bestämt och tydligt.

 

Vi argumenterar med varandra hela tiden!

Hur väl använder du din ilska? Hur framgångsrik är du både på att få hela din egna åsikter när det finns en åsiktsskillnad? Ineffektiva bränslen, din ilska och självgodhet. Det leder till en ond cirkel av skuld, kritik och självgodhet som är svår att bryta. Par coaching kan tillåta dig att utveckla kommunikativa färdigheter så att du kan ange vad du tror på och stå upp för vad som är viktigt för dig, lyssna till den andra personen lyhört och sedan bestämma när du behöver sätta gränser som du kommer att stå bredvid och när du kan låta kompromiss över de frågor som är av mindre betydelse för dig.

 

Vi har förlorat all den intimitet vi brukade dela.

Sexuella och känslomässiga förtroenden är ett offer för de flesta relationsproblem. Inte bara förlorar du intimitet, du tappar lusten att ens vara intim. Återupprätta intimitet är en viktig aspekt att Par coaching. Det kräver ärlighet, mod och en tolerans för att hitta tillbaks till intimiteten. Många av de känslor som gör att man inte vill vara intim (ilska, frustration, besvikelse, bitterhet) är svåra att ta bort på grund av alla de antaganden som vi gör om den andra personens motiv och intentioner. Ofta har våra antaganden väldigt lite att göra med din partners egna känslor och idéer. Par coaching hjälper dig att börja kommunicera med din partner på ett nytt sätt och ge nya insikter och förståelse mellan er två.

 

Sedan vi fick Barn

Effekten av barn i en relation kan bryta din intima gemenskap. Kvinnor känner ofta att moderskapet kommer att definiera dem. De känner att de står inför tillfällig tristess och rutin av barnomsorgen med för lite utanför stimulans eller uppskattning medan deras partner tar emot yttre stimulans och belöning från att kunna arbeta utanför hemmet. Det är en komplicerad situation. Man har funnit att båda parter behöver lära sig mer om hur livet är för den andra. Tid måste göras för att vara ensam borta från barnen. Ilska och intimitet är gemensamma frågor som ingår i detta scenario, och vi skulle behandla var och en på ett sätt som ger och stärker din egen övertygelse och förtroende.

 

Jag känner att vi har vuxit isär och vet inte om vi har något gemensamt längre?

Många människor ser skillnader mellan dem själva och deras partner med stor rädsla och ångest. Hantera graden av närhet och avstånd vi känner med en partner är den viktigaste uppgiften för all intim relation. Vi stannar inte i vår utveckling och är samma personer hela livet, alla utvecklas. Alla förändringar och detta kan vara en spännande och glädjefylld process. Par coaching ger dig möjlighet att få perspektiv att se att du och din partner kommer att förändras över tiden. Du lär dig att se eventuella nya skillnader mellan dig som möjligheter till spänning och delning. När båda parter accepterar varandra för den de är dvs i en relation så har båda parter en egen verklighet, kan båda acceptera detta är potentialen för intimitet mycket större än när båda parter känns alltför behövande av varandra och osäkra för att låta sig känna någon grad av separation från sin partner. Det handlar egentligen om att ge varandra villkorslös kärlek. Ju mer båda parter kan vara trygga i sig själva, desto säkrare och intima kommer kärleken att vara. Att arbeta på en gemensam vision av er framtid tillsammans kan vara till stor hjälp och hjälpa dig att se att varje individ behöver personlig utveckling och kan stärka sin relation snarare än hotar den.

 

Med Par Coaching får ni kunskap och stöd om hur ni:

• förhindrar relationens fallgropar

• hantera ilska och bitterhet

• fokuserar er energi i positiv riktning

• kommunicera på ett kärleksfullt sätt

• lära sig att lita på dig själv

• lära sig att uppfylla varandras behov

• sluta vara offer

• tur fientlighet till kärlek

• utveckla respekt för varandra

• förhandla med din partner

• skapa en trygg relation

• skapa autentisk och känslomässig närhet

• bygg förtroende och engagemang i er relation

• kärlek utan att förlora sig själv