CERTIFIERAD LIVSCOACH UTBILDNING i VÄSTERÅS, VARBERG

Certifierad Livs Coach Med kognitiv inriktning
OBS NYHET Du kan nu efter fullgjord utbildning 
ICF Certifiera dig till ACC + PCC Coach

LIVSCOACH AKADEMIN/Kjell Haglund
Annordnar en Utbildning till Certifierad LivsCoach 
som stödjer ICF:s normer & riktlinjer

Startdatum i Västerås den 5-7/10 2018
Startdatum i Varberg den 19-21/10 2018

Gratis utbildning till Självkostnadspris
Kostnad 15.000kr för lokaler & Kost & Logi

happiness (1)
Livscoach Akademin/Kjell Haglund erbjuder dig en unik utbildning i Livscoaching. Vår coachingmodell bygger på en effektiv och funktionell metod som ser till hela människan och till hela människans livssituation, metoden stimulerar individen till en inre trygghet och god självkänsla och stärker individens förmåga att ta ett eget ansvar för sitt liv, utifrån detta kan sedan individen se alla möjligheter i detta och ta ut riktningen på sitt liv.

Livscoaching innebär för oss att frigöra en individs fulla potential för att kunna nå de mål och det liv som önskas. Vår Livscoachings modell ökar möjligheten att se sammanhang och ger nya perspektiv samt stimulerar ett positivt tänkande. Metoden bygger på individuella samtal med ett coachande förhållningssätt. Det betyder att individens mål och intressen står i centrum samt att individen själv har alla svar på sina utmaningar inom sig, men att vi tillhandahåller verktyg och stödjer individen i att dels hitta sina svar, dels våga förverkliga dom. 

Utbildningen är baserad på de senaste forskningsrönen som vi gör tillämpbara för livet och arbetslivet. Vi har valt den kognitiva metodiken på grund av att den har erkänt goda och väl dokumenterade effekter. Detta för att du ska kunna arbeta seriöst och nå önskade resultat tillsammans med de som du coachar.

Livscoaching handlar om att hjälpa andra att hjälpa sig själva – att bidra till att människor presterar och mår bättre. Genom att hjälpa andra hitta drivkrafter och att definiera önskade resultat så hjälper du människor att få ut mer av sin inneboende potential. Vi vet att detta får grupper och organisationer att fungera mer effektivt.

I utbildningen varvas teori, övningar och praktisk coaching för maximal utveckling av dina färdigheter, samtidigt får du förståelse för de utmaningar som klienterna möter och står inför i sitt liv. 

Utbildningen leder även till egen stor personlig utveckling samt större möjligheter att nå egna personliga mål i livet. Pedagogiken är starkt fokuserad på att göra och lära av det man gör och gjort och de reflexioner som vi gör tillsammans. Ett viktigt inslag under hela kursen är också den feedback som du ger dig själv och vi ger varandra. Vi kommer också att varva lektioner med olika övningar i personlig utveckling. 

Utbildningen är uppdelad på 5 helgträffar om totalt 15 dagar med 170 utbildningstimmar. Vi lovar intensiva dagar av lärande och glädje vi tror att inlärning går snabbare om man gör det med ett glatt sinne. Vi vill att du ska känna dig ännu tryggare i rollen som livscoach och uppleva att du ”bottnar” i den uppgiften som individuell livscoachning innebär; och att du har en väl utrustad verktygslåda för att hantera olika situationer och behov som uppstår i livscoachningen. 

Utbildningen grundar sig i de riktlinjer som ICF (International Coach Federation) har satt upp för coacher. Vi lär också ut enligt ICF:s etiska riktlinjer och de kärnkompetenser som ICF anser att en coach bör inneha. Utbildningen kommer att innebära att du mellan de tillfällen vi träffas också coachar ett antal klienter. Personer som du själv har kontakt med.

Målet med utbildningen är att du som Diplomerad Livs Coach ska minst kunna använda dig av de av ICF definierade 11 coach kärnkompetenserna som behövs för att coacha professionellt, men den här utbildningen innehåller många fler ingredienser. 

De 11 coach kompetenserna är:
Etik och professionalitet
Förtroende och närhet
Aktivt lyssnande
Direkt kommunikation
Utforma handlingar
Framsteg och ansvarstagande
Coaching överenskommelse
Coaching närvaro
Kraftfulla frågor
Skapa medvetenhet
Planera och sätta mål

Certifieringen
Att bli certifierad livscoach av Livscoach Akademin innebär 170 utbildningstimmar samt 60 dokumenterade livscoching timmar.

Bakgrund till utbildningen

I dag tar inte bara OS-idrottsmän, Hollywoodstjärnor och näringslivets höjdare hjälp av Coaching. Trenden har nått även arbetslösa i Gävle, långtids- sjukskrivna i Västerås och vanliga Svensson i Göteborg

Själv har jag funderat en del på varför Coachingen slår igenom så starkt just nu. En förklaring är antagligen dagens stora behov av att utforska den egna identiteten, självförverkligandet och de existentiella frågorna. Att ha mat på bordet, en partner att älska och ett jobb att gå till är långt ifrån tillräckligt. Förr var det exempelvis helt okej att ha ett jobb som var hyfsat så länge som det betalade bra. I dag vill vi känna att timmarna på jobbet även är meningsfulla och ger glädje. Numera är det även helt okej att gå till psykologen eller familjeterapeuten. 

”Hjärnskrynklandet”, som besöken hos dessa professionella yrkesmän kallades för bara några år sedan, är idag något att imponera med på jobbet: ”Vad lärorikt det måste vara! Vilka insikter har du fått om dig själv?” kan mycket väl bli en kommentar vid kaffeapparaten.

En annan aspekt som har skapat ett behov av Coaching är den ökade pressen på oss medborgare. Vi förväntas att vara supermänniskor, på jobbet och på fritiden. I kaoset av en familjens alla måsten och krav dagishämtningar, fritidsaktiviteter, omformulerade tjänstebeskrivningar på jobbet så kan Coaching kännas som en räddare i nöden. Coaching kan användas till att fokusera på rätt saker, fatta rätt beslut och upptäcka nya möjligheter.

Coachingtrenden får också bränsle av den ökade konkurrensen i yrkeslivet. Idag krävs inte bara utbildning och bra referenser för att nå framgång i karriären. Lika viktigt är ett starkt ”Jag AB”. Man behöver en egen, personlig varumärkesstrategi, och uttänkta marknadsförings- och investerings planer för sig själv. Det svåra är att hitta svaret på dessa komplexa frågor: ”Hur kan jag förädla mina personliga talanger och stärka mitt varumärke?” och ”Vilka investeringar kan jag göra i mig själv för mer personlig framgång åren framöver?”. Många tar hjälp av coacher för att hitta svaren.

Allt fler företag ser också Coaching som en investering i sina anställda för att de ska fortsätta vara friska, produktiva och utvecklas i sin roll eller gå vidare till nya utmaningar internt.

Det är mot bakgrund av allt detta jag har valt att starta en utbildning av Livscoacher, då dessa behövs och att behovet är stort i vårt samhälle av idag.

Hur Livscoaching kan användas

Tanken med livscoaching är att hjälpa dig i livet. Ja, som terapi – men ändå inte. Lära dig att se vilken metod som hjälper dig bäst. Skillnaden mellan livscoaching och terapi kan kort beskrivas så här:

Terapi hjälper dig genom att reparera det som är trasigt, livscoaching hjälper dig genom att bättre ta tillvara det friska i dig. Terapi är för dig som lider av en djupare problematik, om du behöver sluta fred med något traumatiskt som har hänt. Terapeuten vill ofta analysera din barndom i syfte att gå till botten med vad som orsakar dina problem. Strategin är att ”laga” källan till problemet för att på så sätt få symptomen att försvinna.

Kognetiv terapi 

Den populära och framgångsrika kognitiva beteendeterapin reparerar också det ofriska, men fokuserar precis som livscoaching på nuet och på framtiden. Att gå till en kognitiv beteendeterapeut är bra om du till exempel vill bli av med blyghet, övervikt eller fobier. Du får ”öva” bort dina problem. Du utsätter dig själv för situationer som du tycker är jobbiga, i små doser först, sedan i stegrande svårighetsgrad. Du lär dig att prova alternativa tankar och beteenden för att ta dig förbi ditt grundproblem. Livscoaching utgår ifrån dagens situation och blickar framåt: ”Vad kan du göra nu?

Mentorskap

Är Livscoaching en form av mentorskap? Svaret är nej. En mentor är en person som har de erfarenheter eller färdigheter som du själv behöver. 
Vill du exempelvis bli egenföretagare, kan en rutinerad, framgångsrik egenföretagare bli din mentor. Relationen bygger helt enkelt på din mentors egna visdomar inom området du vill veta mer om.

Livs Coaching
En livscoach kan helt sakna erfarenheter och kunskaper kring varje individs situation. I Livscoaching är den coachade individen experten. 
De idéer, insikter och handlingsplaner som föds har sitt ursprung enbart hos den cochade individen. Livscoachingen ger inga färdiga svar, utan snarare fri tillgång till den coachade individens egen bank av erfarenheter, kunskaper och passioner. 

Till vad används Livscoaching?
Livscoaching används för att hjälpa sig själv och andra människor med allt nedanstående (om än inte på en och samma gång…):

· kraftfull metod för att uppnå något som vi går och drömmer om
· ger oss redskap för att hantera och skapa förändringar i våra liv 
· stärka vår självkänsla och locka fram det bästa inom oss
· både en inre och en yttre resa i hela vår livssituation
· tar reda på om vi vågar att satsa på vår affärsidé
· skapar insikt och förändring av vår livssituation
· hittar kraften när vi är/håller på att bli utbränd
· skapar insikt och förändring av våra relationer
· förändrar en situation som vi inte är nöjda med
· fokuserar på lösningar istället för på problem
· förbättrar kommunikationen i våra relationer
· får oss att lämna misslyckanden bakom oss
· innebär fokusering på nuet och framtiden
· förbereder oss inför utvecklingssamtalet
· skapar insikt och förändring av oss själva
· ökad självkännedom och medvetenhet
· utvecklar vår förmåga att jobba i team
· tar oss vidare efter en uppsägning.
· fasar in oss i en ny arbetssituation
· ökar vårt personliga välbefinnande
· utvecklar våra ledaregenskaper
· bryta ett negativt vanemönster
· upptäcka outnyttjad potential
· bli bättre på marknadsföring
· bli bättre på att ge feedback
· tar reda på vad nästa steg är
· bli bättre på att fatta beslut
· tar reda på vart vi vill gå
· tar oss vidare i karriären
· utvecklar vår empati
· effektiviserar arbetet
· utvärdering av mål
· öka vår motivation
· upptäcka styrkor
· utveckla styrkor
· förtydliga mål
· hitta nytt jobb
· fatta beslut
· sätta mål

Om det är en för stor skillnad mellan vår längtan efter hur vi skulle vilja leva och hur vårt liv faktiskt ser ut. Om de här två pusselbitarna inte alls passar ihop, då mår vi ofta dåligt mentalt, själsligt och andligt , men även fysiskt. När vi har så mycket omkring oss och när allting går, görs, tänks allt snabbare, är det ännu viktigare att inte tappa bort sig själv i allt brus!

Vi kanske skulle vilja förändra och förbättra våra relationer. Vi har problem i relationen till någon som står oss nära eller till andra människor i vår omgivning. Vi hamnar alltid i samma relationsmönster.

Vi vill finna tillit och kraft till att gå vidare. Vi har blivit uppsagda eller är sjukskriven.

Vi vill få ett utrymme att stanna upp, upptäcka vägarna till att kunna känna en inre stillhet, att kunna växla mellan aktivitet och vila. Vi känner att allt går för fort, att vi inte hinner med, att vi lever i en ständig stress, långt ifrån oss själva.

Vi skulle vilja hitta ett sätt att släppa kraven, kunna slappna av mer i förhållande till det här med att prestera. Vi har problem på vår arbetsplats. Vi kanske känner en väldig prestationsångest, är ständigt trött, upplever oss som otillräcklig, jagad. Vi har svårt att slappna av. 

Vi vill få fäste i det nya. Vår livssituation har förändrats radikalt. Vi har fått barn, vi har kanske separerat, eller genomgår andra omvälvande känslomässiga processer.

Vi skulle vilja bli mer närvarande i det som är vår kärna, upptäcka och bejaka oss själva. Vi vantrivs med oss själva, känner att vi av någon anledning inte kan vara den vi är. 

Vi vill öppna oss för den vi är bortom alla roller, bli tydlig, mer hel, få en bättre självkänsla. Vi vet inte riktigt vem vi är. Vi tycker kanske att vi spelar en massa roller, ofta motstridiga, eller en viss roll och är trött på det. Vi har svårt att sätta gränser.

Vi vill börja söka en väg till meningsfullhet och glädje. Vi bär på en känsla av meningslöshet och existentiell tomhet, ensamhet. Vi trivs inte riktigt med livet, känner oss aldrig riktigt glada.

Vi vill känna oss närvarande och delaktig i vårt liv. Livet är på väg i en riktning dit vi inte vill.

Vi vill finna ut vad vi vill och upptäcka hur vi kan förverkliga det som är just vår potential. Vi känner att vi vill växa, utvecklas. Vi vill göra en förändring i vårt liv men vi vet inte riktigt vad vi vill eller hur vi ska gå till väga. 

Om utbildningen

Livscoach Akademin/Kjell Haglunds kvalificerade Livs Coach utbildning är processinriktad. Tonvikten på utbildningen ligger på ett upplevelsebaserat lärande. Vi varvar föreläsningar med praktiska övningar, diskussion och reflektion, eget och gemensamt arbete i grupper, egen livscoaching mellan träffarna samt specifik livscoach träning för att spegla den verklighet du kommer att möta som Certifierad Livs Coach. Under utbildningen gör du också vissa hemuppgifter i din egen takt. Utbildningen är upplagd som en deltidsutbildning och du som arbetar kan sköta ditt arbete samtidigt som du genomför utbildningen. Det är dock viktigt att du inser att allt arbete som har med mänsklig utveckling att göra kräver tid och engagemang.

Utbildningens upplägg 

Utbildningen sträcker sig över 8-10 månader fördelat på fem utbildningstillfällen uppdelat på fem olika block, på internat fredag – söndag på en kursgård. Internaten har ett intensivt upplägg designat för att ge information, erfarenhet och praktiska övningar i en trygg och stödjande anda och med professionell föreläsare och coach. Kost och logi på internaten ingår i utbildningskostnaden. De specifika ämnen som ingår i de olika blocken återkommer då och då även i de andra blocken.

Din egen livsfilosofi styr dig varje dag, den hjälper dig att ta dina beslut på jobbet och i familjelivet och som gäller allt i ditt liv. Nyckeln till att skapa en framgångsrik livsfilosofi är att ha en bra självkännedom. När du vet vem du är och vad du vill ha ut från livet, är det lättare att skapa en egen livsfilosofi.

Livsfilosofin byggs inte upp från en enda källa, utan det byggs upp successivt från dina egna upplevelser och insikter och är till ingen nytta om du inte lever som du lär och ständigt förbättrar den. Därför bygger utbildningen på att du genom egen utveckling under utbildningen uppnår de insikter som du behöver för att coacha människor i Livscoaching.

Vem vänder sig utbildningen till?

Utbildningen till Livscoach är en utbildning som kan användas inom 
många områden och vänder sig till människor som vill arbeta terapeutiskt och pedagogiskt både med sig själv och andra. Den är lämplig för yrkesverksamma inom utbildning, terapi, rådgivning, socialt och medicinskt arbete, friskvårdsarbete, missbruksarbete m.m Utbildningen kan leda till att man professionellt börjar ta emot klienter på hel eller deltid eller att man använder utbildningen som komplement till det arbete man redan har.

Utbildningen innehåll:
Utbildningen bygger på fem olika block

Block 1.
Vem är du?
Vem är du? Hur lever du?
Varför har du blivit den du är?
Varför lever du det liv du lever?
Förbättra Självbild/Självkänsla/Självförtroende
Identifiera dina begränsande övertygelser
Hur är ditt förhållande till dig själv
Gör upp med dina hjärnspöken.
Inställning och Beteenden.
Skapa medvetenhet
Livsföreställningar
Jagföreställningar
Ditt liv hittills
Coaching praktik

Block 2.
Nulägesbeskrivning
Vad befinner du dig nu?
Livskvalitetsprofil/Livsmatris
Din livssyn och värdegrund
Inventering av nuvarande livssituation
Hur är ditt förhållande till din livssituation
Kartläggning av nuvarande livssituation
Att leva här & nu i medvetenhet (Mindfulness)
Kartläggning av tid & pengar
Befria dig från dina rädslor
Stress och stresshantering
Hur är din Livsbalans
Värderingar
Coaching närvaro
Ditt varumärke
Ditt yttre livshjul
Ditt inre livshjul
Coaching praktik

Block 3

Coaching & ACC
Coachingens grunder i teori och praktik.
Din egen Coachningsroll
Effektiv samtalsträning. 
Aktivt lyssnande och kraftfullt frågande.
Lära sig många olika frågeställningar
Förtroende och närhet
Skapa medvetenhet 
Min kommunikation
Direkt kommunikation
Coaching överenskommelse
Coaching närvaro
Praktisk retorik
Mental träning, målbilder
Vårt Mentala Kraftverk
Att lära sig Tänka rätt
Vilken är din verklighet
Vilken är din sanning
Min Mentala melodi
Byte av verklighet
Byte av sanning
Coaching praktik

Block 4 

Kartläggning: Vad vill du?
Vad är din avsikt, vad vill du uppnå? 
Vilka problem eller utmaningar vill du ta itu med? 
Vilka kunskaper och kvaliteter vill/behöver du utveckla?
Din egen samtalsstil och kommunikationsstil
Motivationsstärkande övningar
Framsteg och ansvarstagande
Planera och sätta mål
Samtalsmetodik 
Utforma handlingar
Om allt vore möjligt
Fastställa hur du vill leva
Fastställa vem du vill vara
Fastställa vad du vill göra
Hur kan du leva som du vill 
Upptäcka vad du verkligen vill
Etik och professionalitet
Att växa som människa
Hitta dina inre drivkrafter
Vilket är ditt önskeläge
Vilka är dina behov
Bryta livsmönster
Coaching praktik 

Block 5 

Målformuleringar 
Personlig utveckling
Framträda inför publik
Eget Företagande
Marknadsföring
Livsprocessen
Framtidsfrågor
Kartlägg drömmar.
Formulerad målsättning.
Resultatfokuserad livsplanering.
Att uppnå målen.
Val, beslut och handlingar.
Presentationsteknik
Planera och sätta mål
Framtidskarta
Framsteg och ansvarstagande
Utforma handlingar
Coaching praktik

Kjell Haglunds Tio budord
1. Det är meningen att du skall må bra 
2. Minns att du har ett val och en fri vilja 
3. Vårda förmågan att ge och ta emot kärlek och glädje 
4. Lägg din energi på det du kan påverka 
5. Var sann mot dig själv 
6. Allt du vill att andra skall göra mot dig, skall du göra mot dig själv 
7. Acceptera dig själv med alla dina olika sidor 
8. Var generös och var det utan baktanke 
9. Du är inte ett offer för omständigheterna
10. Upplev, tänk och känn själv

Kjell Haglunds filosofi
• Du är unik
• Du är själv ytterst ansvarig för ditt eget liv
• Det finns ingen bättre expert på att vara du, än du själv
• Det är bara du själv som kan veta vad du vill med ditt liv
• Andra människor kan ge goda råd men det är bara du kan fatta
beslut som leder till att du lever det liv du vill leva
• Genom att förstå dig själv och dina behov bättre kommer du att bli mer tolerant och få större förståelse för andras behov och önskemål

Omfattning och tider
15 heldagar på internat uppdelade på 5 x 3 dagar 

Antal deltagare
Min 10 max 28 deltagare per kurs
Minst 10 deltagare krävs för att kursen ska hållas.

Utbildningskostnad

Privatpersoner 15.000 inkl moms.
Företag/organisationer 15.000:- inkl moms. 

Hela utbildningsavgiften betalas i samband med utbildningsstart 
eller dela upp utbildningskostnaden på 10 månader med 1.500:-/månad

Anmälan och frågor angående utbildningen
till Kjell Haglund 0733-280590
Mail: krigare.kjellhaglund@hotmail.com

Kost & Logi ingår i utbildningsavgiften

Godkänd utbildning
För godkänd utbildning krävs att studenten genomgått obligatoriska moment samt av kursledningen bedömts ha uppfyllt kursens krav för diplomering samt certifiering.

Godkänd Diplomerad Livscoach av Livscoachakademin 
170 Studietimmar Diplomerad Livscoach.

Möjlighet att ICF Certifiera sig genom ICF 
till Certifierad ACC + PCC Coach efter genomförd utbildning 

Godkänd Certifierad Livscoach av Livscoachakademin
170 studietimmar + 60 timmar dokumenterad livscoaching

Utbildningstart 2018

Utbildningsort Västerås
Vi träffas 1:a gången i Västerås (Surahammar) på Rävnäs kursgård Den 5/10 2018 kl. 15.00 och avslutar den 7/10 2018 kl. 14.00, jag har valt dessa tider pga långväga resenärer, vi kommer ändå hinna med 24 timmars undervisning.
2:dra träffen är den 2-4/11 2018 i Västerås Rävnäs kursgård
3:dje träffen den 30/11-2/12 2018 i Västerås Rävnäs kursgård
4:de träffen den 1-3/2 2019 i Västerås Rävnäs kursgård
5:de träffen den 29-31/3 2019 i Västerås Rävnäs kursgård

Utbildningsort Varberg
Vi träffas 1:a gången i Varberg på Kinnagården. Den 19/10 2018 kl. 15.00 och avslutar den 21/10 2018 kl. 15.00, jag har valt dessa tider pga långväga resenärer.

2:dra träffen den 16-18/11 2018 i Varberg på Kinnagården
3:dje träffen den 14-16/12 2018 i Varberg på Kinnagården
4:de träffen den 8-10/2 2019 i Varberg på Kinnagården
5:de träffen den 12-14/4 2019 i Varberg på Kinnagården

Kursgårdar
Västerås, Varberg

Kursledare
Kjell Haglund som har arbetat med sin egen och andras personliga utveckling i 20 år. Han är Livs coach, Mental coach, Alternativterapeut, Stressterapeut samt, Avspänningspedagog, Andningspedagog, Författare, Föreläsare, Utbildnings annordnare, Kursannordnare m.m 

För mer information och anmälan
Själens Krigare
0733-280590

Mail:krigare.kjellhaglund@hotmail.com 

www.livscoachakademin.se
www.kjellhaglund.com
www.kjellhaglund.se
www.kjellhaglund.nu