NYHET CERTIFIERAD EXISTENTIELL & MI-SAMTALS COACH
Existentiell filosofi handlar om att förstå vad det innebär att existera.
Utbildning i Västerås den 19-25/2 2018
Kostnad 5.000kr Inkl. Kost & LogiExistentiell coach är en ny yrkesutbildning i Sverige.* Den skiljer sig från traditionell coaching på många olika punkter. Med en fördjupad kunskap om filosofins sätt att förklara och bemöta livets djupare frågor om val och frihet, orättvisa och mening, kan du som coach bättre hjälpa klienter som går igenom svåra perioder i sitt liv.Innehållsmässigt skiljer den sig från traditionell coaching genom att inte väja för de stora frågorna i tillvaron. Den tar avstamp i den existentiella psykologins tankar och företrädare, I det existentiella coachingsamtalet finns det därför plats för livsfrågor i ett filosofiskt, etiskt och andligt perspektiv. Utbildningsmässigt genom att utbildningen baseras på existentiell filosofi, och evidensbaserad existentiell psykoterapi.

För mer information och anmälan
Själens Krigare
0733-280590
Mail:krigare.kjellhaglund@hotmail.com 

www.livscoachakademin.se
www.kjellhaglund.com
www.kjellhaglund.se

Existentiell Coaching För vem och när?

Befinner du dig vid en tidpunkt i livet när du funderar på vem du är, vad du egentligen vill, eller hur det blev som det blev? Känner du att en eller flera delar av din tillvaro snurrar för snabbt – eller rör sig för lite? Brottas du med något i dina relationer med din partner, familj, andra? Har du ångest och olustkänslor fastän ”allt är bra”? Känner du inte igen dig själv? Vill du något, som du helst inte skulle vilja att du ville? Eller känner du igen mönster som upprepas och vill förändra dem? Saknar du någon klok människa att prata med om det där som är svårt att sätta ord på?

Existentiell coaching passar dig som har en livsfråga du behöver utforska. Något i ditt liv kanske skaver och du vill undersöka vad det är och försöka hitta en ny väg. Det kan vara ett akut problem eller en allmän fråga som du funderar över.

I existentiell coaching undersöker vi först frågan noga, hur hänger den ihop med dina livsval, din livsvärld – vad är det egentligen du söker och längtar efter. Först därefter utforskar vi olika vägar till förändring.

Målet i existentiell coaching är inte bara att hitta nya livsstrategier utan också att få tillgång till ett utforskande förhållningssätt som hjälper dig att få perspektiv på ditt liv.

Behöver du helt enkelt hjälp att reda ut vad som är vad, och vad saker och ting egentligen handlar om, för att skapa en förändring? Då kan existentiell coaching vara rätt för dig.

Du kommer inte heller att få en diagnos, eller en etikett. Här undviker vi att sjukdomsförklara företeelser som hör livet till, och ser till exempel på ångest, ilska och sorg som naturliga tillstånd som hellre ska begripas, än undvikas. Just att förstå sina känslor och tolka budskapen de innehåller, är centralt. Kanske leder det till en förändring av dem, dig och din tillvaro. Förmodligen gör det det.

Men – vi börjar med utforskandet, och försöker inte förändra utan att först förstå vilka grundläggande existentiella utmaningar just du brottas med, just nu. Vi ser på det du kanske upplever som ett problem, som en reaktion på grundläggande existentiella utmaningar som ingår i att vara människa – att leva i spänningsfältet mellan friheten i ensamhet och tryggheten i relationer, sjukdom och hälsa, kris och utveckling, mod och rädsla, kraft och orkeslöshet, meningsfullhet och meningslöshet

I det existentiella rummet får du utrymme att vara, bara vara, med allt, precis allt som är du och din tillvaro. Coachen hjälper klienten att utforska, reflektera och bli mer medveten om vilka val klienten lever och vilka skäl klienten har för det. Här finns inte rätt eller fel, inte bra eller dåligt. Inga känslor är förbjudna, allt kan begripas, och allt är välkommet. Du, precis som du är just nu,

Människor söker sig till existentiell coaching i många olika situationer. Det kan handla om arbete, studier, privata relationer, livsval. Även om klienten kommer med ett enskilt dilemma, det kan vara ett konkret problem eller en skavande känsla av allt inte är bra, brukar existentiella teman träda fram under sessionerna:

+ Allt levande, inklusive människan, är i ständig rörelse. Ibland förlorar man kontakten med sin egen rörelse, känner kanske en svårförklarlig tomhet, och behöver hjälp med att hitta tillbaka till sitt autentiska jag.

+ Det händer att man förminskar eller missförstår sin egen frihet, eller tappat bort sin vilja, inte minst för att man inte är beredd att ta ansvar för konsekvenserna av den.
+ Min tolkning av mig själv, andra och världen synkar inte med mig själv, eller med andra, eller med omvärlden.
+ Något oväntat eller dramatiskt händer, man försätts i en så kallad gränssituation, som man behöver hjälp med att förhålla sig till.

Existentiell coaching är inte behandling av ett sjukdomstillstånd, utan en samtals/coaching form för människor som vill utforska tillvarons alla dimensioner

Inte heller är detta en coachingform som uppmuntrar till snabba åtgärder. Klienten behöver först utforska vad det är att vara människa i världen, vad det är att vara just den unika människa hen är och alla de val som står till buds, vilka resurser hen har. Först därefter är det läge att välja riktning och handla i enlighet med den.
Klienten har svaren, coachen lyssnar, synliggör, frågar, ifrågasätter och bidrar med existentiella perspektiv – med empati.

Det existentiella coaching tillvägagångssättet är en filosofisk metod för att hantera utmaningar i livet. Den är rotad i flera europeiska filosofers idéer, särskilt Kierkegaard, Nietzsche, Heidegger, Sartre, Buber och Merleau-Ponty, samt författare som Camus och Dostoevsky och utövare som Frankl, Boss and Binswanger. Medan deras åsikter varierade var de alla berörda på en grundläggande nivå med vad det menade att vara mänskligt och hur vi kunde förstå människans existens.

Ett existentiellt tillvägagångssätt följer en specifik filosofisk undersökningsmetod som innefattar beskrivning, förståelse och utforskning av klientens verklighet, som kallas fenomenologi. Utmaningar konfronteras och uppfattas möjligheter och begränsningar utforskas.Genom coachingdialog visas en kunds ”världsutsikt”, och deras hanteringsmekanismer och antaganden om deras dilemma omprövas.

Detta tillvägagångssätt uppmuntrar till insikter om våra begränsningar som i sin tur hjälper oss att identifiera våra möjligheter.Genom att ompröva våra antaganden om oss själva, andra och världen vi lever i skapar vi möjligheten att se nya möjligheter till meningsfullt levande, vilket kan ha blivit doldat, nekat eller inte tänkt. Ett existentiellt synsätt eliminerar inte ångest utan uppmuntrar oss att engagera sig med mod och medkänsla.

Att leva ett mer meningsfullt liv är avsikten med detta tillvägagångssätt.Det handlar om att acceptera att liv och arbete innebär njutning och smärta, sorg och glädje, framgång och misslyckande, bra och dåligt. Vi lever alla i spänningen av dessa paradoxer varje dag, men vårt svar är ofta som ett magnetiskt drag mot ena änden av dessa polariteter och där vi försöker utrota eller förneka något annat värde eller inflytande. Att erkänna att båda ändarna av dessa livmagneter har något att erbjuda oss i våra utmaningar i livet är målet med detta tillvägagångssätt, att hitta en väg genom våra dilemma genom att acceptera både våra begränsningar och våra möjligheter, genom att arbeta med saker i våra liv vi som och saker i våra liv som vi hatar.

Det är inte heller en form av coaching som uppmuntrar till snabba åtgärder.Klienten måste först utforska vad det innebär att vara en människa i denna värld, att vara exakt denna unika person med alla de val och resurser man äger. Därefter är det dags att välja riktning och agera i ordning med det.

Klienten har svaren. Tränaren lyssnar, synliggör, ställer frågor och ger existentiella perspektiv – med empati.

Kjell Haglunds Tio budord
1. Det är meningen att du skall må bra
2. Minns att du har ett val och en fri vilja
3. Vårda förmågan att ge och ta emot kärlek och glädje
4. Lägg din energi på det du kan påverka
5. Var sann mot dig själv
6. Allt du vill att andra skall göra mot dig, skall du göra mot dig själv
7. Acceptera dig själv med alla dina olika sidor
8. Var generös och var det utan baktanke
9. Du är inte ett offer för omständigheterna
10. Upplev, tänk och känn själv

Kjell Haglunds filosofi
• Du är unik
• Du är själv ytterst ansvarig för ditt eget liv
• Det finns ingen bättre expert på att vara du, än du själv
• Det är bara du själv som kan veta vad du vill med ditt liv
• Andra människor kan ge goda råd men det är bara du kan fatta beslut som leder till att du lever det liv du vill leva
• Genom att förstå dig själv och dina behov bättre kommer du att bli mer tolerant och få större förståelse för andras behov och önskemål

Omfattning och tider
7 heldagar på internat

Antal deltagare
Min 10 max 18 deltagare per kurs
Minst 10 deltagare krävs för att kursen ska hållas.

Privatpersoner 5.000 inkl moms.
Företag/organisationer 5.000:- inkl moms.

Hela utbildningsavgiften kan betalas i samband med utbildningsstart Eller dela upp utbildningskostnaden på 5 månader med 1.000:- / månad

Kost & Logi ingår i utbildningsavgiften

Godkänd utbildning
För godkänd utbildning krävs att studenten genomgått obligatoriska moment samt av kursledningen bedömts ha uppfyllt kursens krav för diplomering samt certifiering.

Godkänd Diplomerad Existentiell Coach + Samtalscoach
80 Studietimmar

Godkänd Certifierad Existentiell Coach + Samtalscoach
80 studietimmar + 40 timmar dokumenterad coaching

Utbildning 2018
I Västerås den 19-25/2 2018

Kursgårdar
Västerås, Varberg, Borås

Kursledare
Kjell Haglund som har arbetat med sin egen och andras personliga utveckling i 20 år. Han är Livs coach, Mental coach, Alternativterapeut, Stressterapeut samt, Avspänningspedagog, Andningspedagog, Författare, Föreläsare, Utbildnings annordnare, Kursannordnare m.m

För mer information och anmälan
Själens Krigare
0733-280590
Mail:krigare.kjellhaglund@hotmail.com

www.livscoachakademin.se
www.kjellhaglund.com
www.kjellhaglund.se