CERTIFIERAD STRESS/SJÄLVKÄNSLA COACH

Gratis utbildning till Självkostnadspris
Kostnad 3.500kr för lokaler & Kost & Logi
Hjälp till Självhjälp & för att hjälpa andra

7 Dagars utbildning i Västerås den 27/11-3/12 2017 

7 Dagars utbildning i Västerås den 16-22/4 2018

7 Dagars utbildning i Borås den 28/5-3/6 2018

ÖVRIGA UTBILDNINGAR SOM INGÅR I UTBILDNINGEN
Certifierad Mindfulness Coach
Certifierad ACC Coach
Certifierad Power Qi Gong instruktör/Coach
Certifierad Qi andnings Qi Gong instructor/Coach
Certifierad Meditation instruktör/Coach
Certifierad Självkänsla Coach

Det går bra att dela upp betalningen

————————-
Anmälan och frågor till
Kjell Haglund 0733-280590
Mail: krigare.kjellhaglundhotmail.com

www.kjellhaglund,com
www.kjellhaglund.nu
www.kjellhaglund.se
www.livscoachakademin.se

Utbildningen riktar sig till dig som vill arbeta yrkesmässigt med insatser för att synliggöra och förebygga stressproblematik hos individer och grupper samt till dig som för egen del vill lära dig förebygga och hantera negativ stress. Du lär dig känna igen symptom och bakomliggande orsaker och får tillgång till en bred uppsättning avspänningstekniker. Vår målsättning är att ge dig en uppsättning specialiserade verktyg och metoder som du kan utnyttja både i din personliga utveckling och i ditt yrkesliv.

Utbildningen är ett mycket bra komplement för exempelvis hälso- och sjukvårdspersonal och personer i pedagogiskt och personal- inriktat arbete. Samtidigt ger den tillgång till effektiva verktyg för att uppnå balans i vardagen och för att hantera inre och yttre stressfaktorer.

ORSAKER TILL STRESS & SPÄNNINGAR
Det finns mycket som påverkar oss, som kan bidra till ökad stress. Saker som händer nu runt omkring oss, saker som redan har hänt och saker som ännu inte har hänt. Även alla större förändringar vare sig de är negativa eller positiva påverkar oss och ställer nya krav. Allt detta tar extra mycket kraft och energi ifrån oss och hämmar många av kroppens funktioner och uttryckssätt.

Ju fler faktorer som påverkar oss inom en viss tidsperiod och om stressen är långvarig, desto större är risken för negativ stress och att vi kan få besvär av det. Kanske i form av muskelspänningar, värk, andra stressymtom som ökad irritation, aggressivitet, sömnbesvär, magkatarr eller psykosomatiska besvär. Desto viktigare är det då att ta sig tid för sig själv och sköta om sig. Det är lättare ätt åtgärda små problem än att vänta tills det gått för långt eller riskerar att bli kroniskt.

Det finns både positiv och negativ stress. Men även den glada positiva stressen kan vända till negativ stress om den håller i sig under för lång tid och i relation till om du hinner vila och återhämta dig tillräckligt. Varje individ reagerar olika på stress och det kan även variera vid olika tillfällen beroende på hur man mår och om man har mycket annat omkring sig för tillfället.
Orsaker som finns i nutid; vår fysiska och sociala arbetsmiljö t.ex. buller, faktorer/relationer i familjen/hemmet, trafiken, trängsel, ekonomiska faktorer, tidspress, för stor arbetsbörda, för höga krav på sig själv eller från andra, splittring mellan många olika roller man ska leva upp till, monotona arbetsuppgifter, litet självbestämmande/egenkontroll, litet socialt kontaktnät, ensamhet, tristess, meningslöshet, arbetslöshet, sjukdom, kriser, olika större förändringar.

För mycket information, tekniken som trasslar eller som kräver att vi måste lära oss nytt hela tiden, dåliga relationer. Även positiva händelser som t.ex. nytt jobb, giftermål eller graviditet är en förändring som innebär att man måste anpassa sig till det nya.

Orsaker som redan har hänt; kan vara minnen, livshändelser eller saker man varit med om som man kanske inte har bearbetat helt. Man kanske går och grämer sig över saker man borde ha sagt eller gjort eller som man önskar hade varit ogjort. Allt detta finns lagrat kvar i det undermedvetna och i kroppen och kan påverka hur vi reagerar i dag på saker och ting. Det tar också onödigt med kraft och energi ifrån oss.

Orsaker som ännu inte hänt; ovisshet, oro för framtiden – för sin egen del, för sina barn, för sina gamla föräldrar eller globalt. Jag har hört en siffra om att ca 90% av det man oroar sig för aldrig inträffar………som tur är.

HUR ARBETAR EN STRESS COACH
Du arbetar med att förebygga och motverka stress för individer, grupper och organisationer. Du kan ge konstruktiv vägledning och rådgivning kring stress, både i arbetssituationer och i mellanmänskliga relationer. Samt de hjälper stressade och utbrända individer tillbaks till livet.

Utbildningen innehåller en mycket bred uppsättning verktyg för arbete med stress och avspänning.

Ur innehållet:

ÖVRIGA UTBILDNINGAR SOM INGÅR I UTBILDNINGEN
Certifierad Mindfulness Coach
Certifierad ACC Coach
Certifierad Power Qi Gong instruktör/Coach
Certifierad Qi andnings Qi Gong instructor/Coach
Certifierad Meditation instructor/Coach
Certifierad Självkänsla Coach

KOGNITIV PEDAGOGIK
Kognitivt förhållningssätt och arbetsmetod
Självbild/Självkänsla/Självförtroende
Påverkan av psykologiska, sociala och kulturella faktorer
Tankar, känslor, beteenden och inställning
Positiva och negativa tankar samt automatiska tankar
Tankefällor Hur vi tar in och bearbetar information
Identifiera dina begränsande övertygelser
Hur är ditt förhållande till dig själv
Gör upp med dina hjärnspöken.
Inställning och Beteenden.
Skapa medvetenhet
Livsföreställningar
Jagföreställningar

STRESS OCH STRESSHANTERING
Vad befinner du dig nu?
Livskvalitetsprofil
Din livssyn och värdegrund
Inventering av nuvarande livssituation
Hur är ditt förhållande till din livssituation
Kartläggning av nuvarande livssituation
Att leva här & nu i mindfulness
Kartläggning av tid & pengar
Befria dig från dina rädslor
Stress och stresshantering
Hur är din Livsbalans
Att göra en stresshanteringsplan
Vad händer i kroppen vid stress?
Vad händer i hjärnan vid stress?
Värderingar, roller och beteenden
Hur vi bearbetar information
Meditation/Avspänning – Stress

AVSPÄNNING
Olika avspänningstekniker
Hälsobegreppets innebörd ur olika perspektiv
Hälsa som helhet – fysisk och mental hälsa
Power Qi Gong Kraftfull Qigong
Qi-andnings Qi Gong
Djurens Qi Gong
Hälsa och motivation

ACC
Det finns sex grundprinciper[1] i ACT Coaching som syftar till att öka patientens psykologiska flexibilitet:

1. Kognitiv defusion: Att lära sig uppfatta tankar, känslor, bilder m.m. som självständiga objekt, snarare än en del av ens identitet.
2. Acceptans: Att låta tankarna och känslorna komma och gå utan att vare sig förneka, kämpa emot eller hålla sig fast vid dem.
3. Kontakt med nuet: Medvetenhet om häret och nuet, upplevt med öppenhet, intresse och mottaglighet.
4. Observerande jag: Att se sig själv som observatör, som en upplevare snarare än innehållet i det man råkar uppleva.
5. Värderad riktning: Att upptäcka vad man själv tycker är viktigast, snarare än vad som förväntas av en.
6. Ändamålsenligt handlande: Att sätta upp mål enligt vad man värderar och genomföra dem ansvarsfullt.

SJÄLVKÄNSLA
Vi kommer att arbeta med:
• Hur du får en djupare förståelse för dig själv,
* Hur du får bättre kontakt med dig själv.
• Hur du blir delaktig i din egen livsprocess
* Hur du kan påverka din framtid
• Hur du kan bli den du egentligen skulle kunna vara
• Lära dig att ta fullt ansvar för dig själv,
* Lära dig att ta ansvar för dina tankar och handlingar
• En djupare känsla för vad som är meningen med ditt liv
• Öka din självacceptans och allmänna tillit till livet
• Lära dig att lyssna och agera efter vad du vill
• Hur du kan lära dig att hantera dina rädslor och känslor
• Att hitta rätt i livsflödet (hitta hem) finna meningen.
• Lära dig släppa det du inte längre behöver i ditt liv
• Hur du utnyttjar din potential & kreativitet bättre
• Hur du skapar ett må bra samt meningsfullt liv
• Hur du hittar din själsstyrka och självkärlek
• Att lära dig att släppa taget och hämta kraft
• Att lära dig att ta in det du behöver i ditt liv
• Hur du kan skapa dig din egen verklighet
• Hur du skapar det liv du vill leva och ha
• Hitta din inre naturliga balans i livet
• Hur du kan ge dig det liv du önskar
• Livsglädjen – att välja Livet
• Kliv ur kampen och plikten.

MÅLSTYRNING
Självinsikt,
Egna valmöjligheter
Förmåga att uppnå sina mål
Formulerad målsättning.
Resultatfokuserad livsplanering.
Att uppnå målen.
Val, beslut och handlingar.
Planera och sätta mål
Framtidskarta
Framsteg och ansvarstagande
Utforma mål handlingar
Livsmatris

COACHING – SAMTALSMETODIK
Coachingens grunder i teori och praktik.
Coachens etik och professionalitet.
Din egen Coachningsroll
Effektiv samtalsträning.
Aktivt lyssnande och effektivt lyssnande
Kraftfullt frågande.
Lära sig många olika frågeställningar
Förtroende och närhet
Min kommunikation
Direkt kommunikation
Samtalsteknik,
Kommunikationens grunder
Kroppsspråk
Empati och inlevelseförmåga
Den kognitiva samtalsmodellen
Känslor, relationer
Det inre samtalet
Värderingar och attityder

MENTAL TRÄNING
Mental Träning, Tankens Kraft
Förbättra Självbild & Självkänsla
Mental träning, målbilder
Vårt Mentala Kraftverk
Affirmation, visualisering
Att lära sig Tänka rätt
Vilken är din verklighet
Vilken är din sanning
Min Mentala melodi
Byte av verklighet
Byte av sanning
NLP övningar
Täta energiläckor
Tankens kraft

ATT LEVA HÄR & NU I MINDFULNESS
Praktiska metoder som ökar förmågan att hantera stress.
Grundläggande kunskaper inom Mindfulness/medveten närvaro
Kroppsmedvetenhet samt andningsmedvetenhet
Guidade, gående samt tysta Meditationer
Att upptäcka och utveckla sin inre kapacitet
Att skapa mer balans, insikt och lugn i sitt liv
Tekniker för fysisk och mental avspänning
Tekniker för att arbeta med andningen.
Tekniker för öka den medvetna närvaron i vardagen
Tekniker för att öka den medvetna närvaron av sina känslor
Tekniker för att lära sig acceptans samt medvetenhet
Tekniker för snabbmeditationer
Utbilda sig inom Zen meditation
Kroppsscanning
Andningsmedvetenhet
Meditationsövningar (stilla, rörliga och sinnliga)
Gående meditation
Mindfull yoga
Insiktsmeditation

ÖVRIGT
Afrikansk dans
Frigörande dans
Pow wow dans (Indian dans)

HÄLSOPSYKOLOGI
Livsstress och hälsa
Personlighet och hälsa

UTBILDNINGSKOSTNAD
Privatpersoner 3.500kr inkl moms.
Företag/organisationer 3.500kr inkl moms.
I priset ingår även kost och logi samt allt kursmaterial.
Hela utbildningsavgiften kan betalas i samband med utbildningsstart eller avbetalas enligt överenskommelse.

GODKÄND UTBILDNING
För godkänd utbildning krävs att studenten genomgått obligatoriska moment samt av kursledningen bedömts ha uppfyllt kursens krav för diplomering.
ANMÄLAN
Anmälan sker per mail till krigare.kjellhaglund@hotmail.com

KURSLEDARE
Kjell Haglund som har arbetat med sin egen och andras personliga utveckling i 15 år. Han är utbildad Livs coach, Mental coach, Alternativterapeut, Stressterapeut samt, Avspänningspedagog, Andningspedagog, Qi-andningsinstruktör, Qi gonginstruktör, Meditationsinstruktör, Grounding instruktör, Afro power instruktör Frigörande dans instruktör, Författare, Föreläsare m.m

FÖR MER INFORMATION & ANMÄLAN
Kjell Haglund 0733-280590
Mail: krigare.kjellhaglund@hotmail.com
MER INFORMATION
www.kjellhaglund.se www.livscoachakademin.se
www.kjellhaglund.com www.kjellhaglund.nu