VEM ÄR DU EGENTLIGEN? 

Under de två, tre senaste hundra åren har människan ivrigt utforskat naturens fenomen. När är det dags att vi börjar med att utforska oss själva med samma iver? Nu snart när vetenskapen har kartlagt och katalogiserat hela universum kanske den kan avvara litet tid för att tränga längre in i mysteriet med människans eget djupare inre. Om vetenskapen når tillräckligt djupt kommer den kanske så småningom att upptäcka all den kraft och visdom som finns i vårt inre i vårt undermedvetna. När de väl börjat färden inåt kommer de att utnyttja sin nyfikenhet och göra den till en språngbräda på vägen mot det undermedvetna som strålar i det fördolda i människors hjärtan.

Vi besitter ett inre arv, ett gudomligt medvetande som är tillräckligt rikt för att föra in världen i en ny guldåder. Men vi utnyttjar det inte. Därför att vi inte känner oss själva vet vi inte heller något om detta, det viktigaste av allt. I våra skolor får vi lära oss allt som inte är väsentligt för att leva. Då de flesta människor vill uppleva ett starkt egenvärde, stark självkänsla samt inre frid, harmoni och inre och yttre balans.

Men något av detta får vi inte lära oss. Utan bara sånt som vi egentligen inte har något värde, inget om oss själva. Om vi hade undervisats och tränats att förstå oss själva, skulle vi alla i dag kunna leva med lugna sinnen och leende, vänliga ansikten. Istället ser man överallt en gnagande ångest och rynkande pannor.

Vi människor reser vida omkring i världen för att utforska samt se och upptäcka höga bergstoppar, ändlösa hav och majestätiska floder, samt olika befolkningar men vi förbiser oss själva hela tiden. För de flesta av oss återstår det ännu att utforska vår egen hemlighet. Vad som varit dolt under århundranden är fortfarande dolt.

De flesta av oss människor lever och dör utan att bry sig om, utan att veta om livet har en mening eller inte, om vi människor har något gudomligt inom oss eller om vi bara består av kött, blod, nerver och muskler. Vi är främlingar för vårt eget sanna jag.

Det är ingen smickrande tanke för mänskligheten, men det är icke desto mindre sant att vi har skapat oss en felaktig uppskattning om oss själva. Hälften av våra sorger och misstag bottnar i detta faktum. Innan vi börjar yrkesutbilda oss, vore det mycket klokare om vi började med att studera oss själva.

Vi borde inte bara lyssna på andra utan börja lyssna på oss själva också. Vad vore nyttigare och bättre än att gå hem och ställa dig framför spegeln och bekänna alla dina brister och svagheter och din oförsvarbara okunnighet.

«Jag själv» är ditt ständiga problem. Långt mer än en personlighet gömmer sig inuti dig. Historien om dr. Jekyll och mr. Hyde upplevs om och om igen av nästan alla. Som jag ser det så är det din plikt att undersöka vem du är innan du försöker nå bortom dig själv. Sedan kommer du bättre att förstå vad du måste göra.

Om vi verkligen vill lära känna oss själva måste vi vid någon punkt i livet överlämna oss åt en högre vishet, vårt sanna jag som känner till allt om oss, våra svagheter, våra misstag, våra möjligheter och vad som är vårt syfte med att leva. Många ursprungsbefolkningar gjorde det förr i tiden genom en form av en meditation som kallades «själsresa» detta genom att gå ut ensam i naturen fastande, för att därigenom utforska det som fanns inom dem, svaren på deras livsfrågor. Detta är en möjlighet att få veta mera om sig själv och någon av de alternativ som vi måste välja för att få insikter om oss själva och svar på nästkommande frågor. Genom att besvara dessa frågor skapade de en mening med och i livet.

Starta din egen inre resa NU, för en själslig, andlig livsinsikt i vardagen. Genom att besvara dessa frågor skapar du en mening med och i livet. Några av oss människor försöker att finna meningen med vårt liv, tack vare det kan vi få glimtar av vad det innebär att gå den andliga vägen, detta innebär inte katolskt, inget judiskt, inget buddistiskt inget indianskt eller på något annat sätt. Utan det handlar om att finna sin egen andlighet att komma i kontakt med vår själ vårt sanna jag.

Vem är jag ?

Vem vill jag vara?

Vems liv lever jag?

Varför lever jag?

Vilket är mitt syfte med att leva ?

Vilken är min väg till meningsfullhet?

Vad vill jag uppnå med mitt sätt att leva?

Vad vill jag egentligen?

Vart är jag på väg i livet?

Vad vill jag göra / uppnå i mitt liv ?

Varför finns jag till ?

De flesta av oss människor lever och dör utan att bry sig, utan att veta om livet hade en mening eller inte, om vi har något gudomligt inom oss eller om vi bara består av kött, blod, nerver och muskler. Vi är främlingar för vårt eget sanna jag. Det är ingen smickrande tanke för oss människor, men det är icke desto mindre sant att vi har skapat oss en felaktig uppskattning om oss själva. Hälften av våra sorger och misstag bottnar i detta faktum. Innan vi börjar se slutet på vår livsresa vore det klokare om vi lärde oss mera om oss själva.

Du är bara medveten om några av dina kvaliteter, toppen av isberget, resten finns dolda i ditt inre. Att finna sig själv att vända blicken inåt är det viktigaste i livet för att få reda på vem jag är. När du vet det kan du tackla alla händelser som dyker upp i ditt liv, du gläds över att du är du, oavsett vad andra människor säger och tycker. Vad vet de? De lever inte ditt liv, det är du som lever med dig. Om du är i harmoni med dig själv, med ditt sinne, din kropp, dina känslor och din själ så behövs inget annat.

De flesta människor vet inte exakt vad deras syfte i livet är eller också kanske de har prövat andra vägar som inte har fungerat. Vi människor söker ofta yttre medel för att tillfredsställa ett inre sökande, men ibland kan vi inte sätta fingret på det som vi söker och det medför en ständig osäkerhet och vi känner oss alltid otillfreds ställda i allt vi tar oss för.

Sökandet efter självkännedom lär oss hur vi ska leva innan vi lägger alltför mycket tid på att lära oss hur vi ska försörja oss. Om vi utelämnar det där med «hur ska vi leva», kanske vi kan försörja oss men vad händer om aktiemarknaden går i botten helt plötsligt eller vår inkomstkälla försvinner? Om vi inte vet hur vi ska leva kanske vi kollapsar när dessa yttre ting som vi förlitar oss på har försvunnit. Men om vi kan lära oss hur vi ska leva, trots bakslag, kommer vi att kunna gå vidare, vi kan hitta nya vägar att försörja oss på och livet blir meningsfullt för oss.

Hur får man kontakt med sitt inre sanna jag? För att börja din själv kännedoms process så krävs att du börjar med att ställa rätt frågor till dig själv. Vem är jag? Vem vill jag vara? Vart är jag på väg? Vad vill jag göra och uppleva ? Vilket är mitt syfte med att leva? Vilken är min väg till meningsfullhet? Vad vill jag uppnå med mitt sätt att leva? Vad vill jag egentligen? Vart är jag på väg i livet? Varför finns jag till?

När vi börjar studera vår inre natur, kanske vi till vår förvåning upptäcker att vi inte är en utan många. Det jag vi visar upp mot främlingar är inte detsamma som det vi avslöjar för våra närmaste, det jag som utför de vardagliga uppgifterna är inte detsamma som det som kommer fram i en krissituation. Faktum är, att när oväntade krav ställs på oss, förvånar vi ofta oss själva. De ytterligheter som finns förskansade i våra tankar och känslor kan vara häpnadsväckande annorlunda, och det som avslöjas vid en självrannsakan kan skilja sig helt från den bild av oss själva som vi så troget omhuldat.

Det är inte bara oanade svagheter vi finner, utan lika oanade starka sidor bringas i dagen om vi kan betrakta vår naturs innersta skrymslen opartiskt och utan att döma på förhand. I sökandet efter själva kärnan i vår sammansatta karaktär kan vi, så att säga, klättra upp för vår inre varelses stege och spåra varje karaktärsdrag tillbaka till en djupare orsak, till dess vi når en klarhet och frid som vårt vardagliga jag inte känner till.

I vår innersta källa, vårt sanna jag finns upprinnelsen till alla våra talanger alla våra utmärkande mänskliga förmågor som kan sättas i funktion efter hand som de behövs. Vi skiljer oss från djurriket genom dessa och genom vårt själv medvetande, förmågan att observera våra egna reaktioner, rann saka våra motiv och korrigera våra attityder och intentioner.

När vi går in för att göra detta, börjar vi handla på ett sant mänskligt sätt. Det blir då i stort sett en fråga om att välja det vi känner är mest rätt just nu. Vi måste först avgöra vad som är vår innersta sanning. Detta kan tyckas vara en enkel uppgift, men den kräver mycket mera än man från början tror.

Våra önskningar är sällan klart definierade, sällan oblandade, de är alltid starka. Vi skapar oss själva genom alla val vi gör. Följaktligen har vi inte råd att göra några oöverlagda val. Vi är skyldiga oss själva och vår omgivning att använda vårt sanna jag och välja det allra bästa i varje ögonblick: de bästa tankarna, de bästa orden, de bästa gärningarna.

De flesta av oss är numera mycket nogräknade då det gäller vår föda, tyvärr är vi mindre nogräknade då det gäller den andliga, mentala och emotionella näringen. Om vi brydde oss lika mycket om vår andliga, mentala samt emotionella hälsa som vi gör om vår fysiska hälsa, skulle vi säkerligen granska inte bara vårt intag av föda utan till och med i ännu högre grad vårt intag av tankar och känslor, vilka vi låter ockupera vårt medvetande i dag och i morgon för att kanske stanna kvar under kommande tidsåldrar.

Vi inte bara väljer och accepterar ett inflöde i vårt medvetande, vi ger även ut det vi är till andra. Många människor, som inte skulle drömma om att höja en hand i vrede mot en annan person, kan utan att vara medvetna om det förorsaka allvarlig skada genom sina ord eller attityder, till och med genom sina tankar.

Om vi låter oss påverkas av andra så påverkar vi även dem, även människor vi inte känner. Är det för mycket begärt att vi i vår egenskap av omdömes fulla, tänkande, mänskliga varelser tar på oss ansvaret för vårt eget sinne, och anstränger oss att känna in oss själva i stället för att överlåta denna uppgift till de alltför villiga opportunister, som ständigt är redo att kasta sig över var och en som avstår från att använda sin inre sanning.

Allt som behövs är att vi ägnar tillräcklig uppmärksamhet åt våra val, beslut och handlingar efter att ha känt in vårt sanna jag, låter våra livssanningar gå före den tanklösa eftergivenheten. Vi har alla makt över vårt eget sinnes tillstånd och var och en av oss kan, framförallt genom att lyssna på sin inre sanning höja tanke kvaliteten i den idéreservoar som vi delar med alla våra med människor.

Smärta, tomhet och sargade känslor är en del av att vara människa. Ingen slipper ifrån detta och det kan göra ont för stunden. Det kallas för växt värk och det är inget att vara rädd för. Men om vi tror att vi kan diktera våra känslor så är det ett misstag. Känslolivet är en guide på vägen och ju närmare vi är oss själva, desto bättre kan vi tolka våra egna signaler. Det ger stöd vid vägval, lyssna då inåt för att få ett svar.

Rädsla hämmar all utveckling. Ett barn stannar i växten i en hård miljö med fysisk och psykisk misshandel. I vårt medie- samhälle finns en fokusering på våld, aggressioner och en oro som är osund. Detta hämmar människors utveckling och känslomässiga mognad. Vi hålls kvar på primärstadiet, där livet handlar om rädsla och en kamp för överlevnad. Men vi kan välja något annat. Tillit och kärlek, förtröstan och sammanhang skapar mycket mer. Ge dig själv det utrymmet.

Valet mellan Kärlek och Rädsla

3 Övningar Av Tommy P.A. Larsson

Under denna rubrik vill jag ge dig tre övningar och en meditation som kan hjälpa dig att växa som människa och andlig varelse. Du ska nu få möjlighet att bearbeta valet mellan Kärlek och Rädsla.

De allra flesta besluten i livet består i ett val av rädsla. Dessa val leder till anpassning, att inte uttrycka sin mening, att inte konfrontera, inte våga lämna, gå vidare etc. Så länge denna rädsla får styra, sker en stagnation i livet. Alla kan tänka och längta, men inte alltför många vågar gå i längtans riktning.

Det krävs Mod för att leva sant! I dessa övningar ska du våga ta in helheten, dvs kropp, tanke, känsla och själ. Om du utelämnar en del av dig själv, så får denna del inte vara med i beslutet, vilket innebär att den på ett eller annat sätt kommer att orsaka problem för dig. För att du ska övervinna rädslan, ska du först förstå några regler:

 • Du ska aldrig försöka knuffa bort och gömma rädslan, utan istället acceptera den fullt ut.
 • Du ska också acceptera att du behöver Själslig «back – up» för att lyckas.

Övning 1.

Först ska du ta reda på hur rädsla styr dig, dvs vad den får dig att göra. Ta god tid på dig och gör detta gärna under ett par dagar eller mer, så att du blir klar över hur du agerar i rädsla. Lita på att du redan vet det, din känsla talar om det för dig. Meditera på detta med papper och penna framför dig. Sätt en rubrik «Rädsla» på pappret och andas djupt ett tag för att komma i kontakt med känslor.

Skriv sedan ned punkter på en kolumn på ett papper över vad rädslan får dig att göra, tex

«Får mig att hålla tyst»,

«Får mig att inte våga träffa och prata med NN»,

«Får mig att inte våga bryta upp från arbetet jag vantrivs på»,

«Får mig att spela en roll jag egentligen avskyr» etc, etc.

När du gjort din lista, så förstå att den röda tråden i allt detta är att du ser ned på dig själv, inte lita på ditt eget värde, ser dig som mindre än du är. Denna självsyn delas av alla människor och leder till olika yttringar i rädsla.

Utifrån dessa punkter, skriv nu en motsatt lista i kolumnen Bredvid rädslans, med rubriken «Kärlek». Denna är enklare då Kärlek är raka motsatsen till rädsla. Skriv in motsatserna här till det du fick fram gällande rädsla, t ex «Kärleken får mig att tala ut», «Kärleken får mig att träffa alla jag vill och vara mig själv», etc.

Jämför nu ärligt dessa kolumner och VÄLJ! Vilken vill du ärligt vara på, agera i? Välj givetvis Kärlekens och våga nu lita på att om du börjar satsa här och bjuda in din Själ i sampel, så öppnar du helt nya dörrar och möjligheter. Lita på att om du gör detta, så kommer livet aldrig att svika dig! Nu ska du arbeta rent praktiskt med detta. Upprepa övningen varje dag i minst 3 veckor. I början gärna 2 gånger/dag.

Övning 2.

Gå ned på huk och gör dig själv liten. Häng ned med huvudet och armarna. Var i kontakt med din kropp. Ha listan framför dig och var i kontakt med rädslans budskap. Läs högt vad som står där och känn hur det påverkar dig, när du är på huk, ihop krympt. Förstå och erkänn detta inför dig själv, men växla sen över till att besluta 2 saker:

1) Jag erkänner och accepterar att dessa rädslor finns i mitt liv just nu

2) Men jag tänker INTE låta dem styra längre!

Börja nu andas näsa in och mun ut. Fokusera på att bjuda in MOD som en röd Kraft. Känn hur du på huk bjuder in dessa krafter att ta över och hjälpa dig. Be Moder Jord att fylla dig, föd fram din kraft ut Jorden i Rött. Andas så och expandera dig på huk i 15 – 20 andetag. Bygg upp Viljan!

I de sista 3 andetagen laddar du för att resa dig över dina rädslor och räkna från 3 – 1 och res dig sedan upp, ställ benen brett, för bak dina armar så att bröstkorgen spänns ut och lägg bak ditt huvud. Du kan säkert uppleva ett rus när du reser dig, vilket kan kännas som en kort svimningskänsla. Bli inte rädd, detta hjälper dig att rädslan släpper kontrollen över dig.

Stå nu så, öppen och andas. Uttryck nu bestämt att «Jag bjuder Nu in Universum att skapa mitt sanna Kärleksfulla liv!». Detta kan du upprepa några gånger. Plussa på med saker du längtar efter och som du minns att du skrivit ned.

Andas, ta plats, gör dig stor och bli bättre för varje gång att tillåta det kärleksfulla att komma in. Du är fri att komponera vilka positiva fraser som helst när du står här. Stå kvar ett par minuter och känn, uttryck, bjud in. Släpp sen ned armar och huvud, skaka loss kroppen och avsluta med att sätta ihop handflatorna framför bröstkorgen och tryck in tummarna mitt i bröstkorgen. Stå så någon minut och andas lugnt. Detta balanserar dig. 

Övning 3.

Valet mellan Kärlek och Rädsla

 1. Sätt dig ned med penna och block i knäet. Dra en linje i mitten av pappret halvvägs ned och skriv «rädsla» på ena sidan och «kärlek» på den andra som rubriker för var sida högst upp.
 2. Blunda och andas djupt för att öppna och landa i kroppen. Känn att du erövrar din kropp och fyller ut den. Andas i centrum av kroppen upp och ned och håll dig i mitten av dig själv. Vila med din inre blick mellan ögonbrynen och känn kroppen och att du är i den!
 3. Känn nu på vilken sida av dig rädslan står och vilken sida kärleken står på, om du tänker dom som följeslagare. Höger eller vänster? Lita på din känsla och ha dom på var sin sida om dig.
 4. Vänd ditt huvud mot den sida där du upplever att rädsla finns och möt den, «se den» och känn vilken bild som dyker upp. Är det en person, symbol djur, färg etc.? Känn och lyssna på vilka budskap av rädsla som den ger dig, lyssna och ta in under ett tag. När budskapen känns klara, öppna ögonen och skriv ned dom under rubriken «rädsla» i ditt block.
 5. Möt sen rädslan igen och känn efter var dessa budskap kommer ifrån. Vem/vilka i ditt förflutna (föräldrar etc.) har lärt dig att tro på rädslans röster? Känn och minns och skriv ned detta se under budskapen.
 6. Fortsätt möta rädslan och känn ärligt om du verkligen tycker det är bra budskap men fråga dig framför allt «VAD du VINNER på dessa»? Var ärligt och när du vet vad du tror att du vinner på det så skriv ned detta i nästa led under rädsla i blocket.
 7. Släpp nu egot en stund och vrid huvudet åt andra hållet och möt kärleken. Gör nu exakt lika på denna sida, låt kärleken framträda i sin form och lyssna på budskapen. Känn i ditt hjärta vad kärleken vill dig, ber dig om, uppmanar dig till etc. Skriv ned likadant, d v s budskapen samt vad du kan uppnå om du följer dessa budskap.
 8. Vänd sen ditt huvud framåt och känn på båda sidorna. Känn hur det skulle kännas att HELT kliva in och följa Kärlekens sida? Känn ärligt om det är både skrämmande och lockande. Förstå nu att du inte kan ledas av båda, då de är totala motsatser.
 9. Känn nu att du andas och förändrar positionerna och bjuder Kärleken att både omge dig, komma in i dig och bjud in den energin, samt tvinga rädslan att flytta sig framför dig. Öva dig nu på att rikta din vilja mot egot. Se den som något som du ska våga utmana och skälla ut, sätta gränser för och avvisa.

Sätt ingen press på dig själv att den ska försvinna direkt, men börja nu metodiskt att känna Kärleken och låt denna tala MOT rädslan högt. Uttryck i utandning allt du inte vill med rädslan längre och låt den lyssna, vara rannsakad och avslöjad. Välj att sluta rymma från rädslan och utmana den istället varje gång då du nu är klarare över dessa budskap.

10. Fokusera nu på att låta rädslan få bäras ut ur rummet av goda varelser, eller brinna upp eller vad du känner är effektivast. Sitt nu och ta in Kärleken och låt den strömma igenom dig och andas och känn vad du VILL att kärleken ska ge dig. Uttryck detta med mjuk röst ut i rummet. T ex «Jag vill ha glädje nu….», «Jag vill ha trygghet nu….» etc.

Ta tag i ditt liv, lär känna och välj. Använd de goda verktyg du samlar på dig i livet och ta din makt, ansvar, rättighet och skyldighet i Livet och låt det växa fram hur du kan leva det i ditt liv och relationer! 

Kärlek och frihet

Vi är alla skapta ut av kärlek och därför är vi på rätt väg när vi handlar kärleksfullt mot oss själva och andra. Att vända andra kinden till, innebär inte att vara en slagpåse – utan att visa en positiv sida. Detta innebär att inte längre låta andras och egna rädslor styra ditt liv. I Kärlek har du rätt att säga «Nej» till kritik, gå om du blir attackerad, men också stanna kvar och ta emot när något gott erbjuds.

Frihet är att du bestämmer och äger din kropp, dina tankar och dina känslor. Ingen annan kan eller har rätt att ta det ifrån dig! När du känner och upplever att ingen annan inkräktar på dina tankar, känslor eller kropp är du fri. Detta utrymme som du skapar ger även andra utrymme till att uttrycka/ visa sig, då du inte har något att försvara eller förklara. Därmed, din frihet hjälper andra att bli fria. 

Övning 4.

Kärleksmeditation

Grunden är att du blundar och slappnar av och tänker dig att du är på en mycket vacker och lugn plats som du tycker mycket om. I mitt fall ser jag mig sittandes på en strand vid solnedgången. Sedan så tänker du dig att du bjuder in en vän. Du önskar denna all lycka i världen, antingen genom att säga det högt för dig själv eller genom att tänka att du säger det till personen i fråga. Sedan bjuder du in en främling och önskar även denna all lycka i världen. Du slutar meditationen med att bjuda in en ovän och även önska denna all lycka i världen. Det är viktigt att du verkligen intalar dig själv att du menar att du önskar dem all lycka i världen. De första gångerna kanske det inte ger någon effekt alls. Men efter ett tag kan det till och med bli så att du önskar folk all lycka i världen i huvudet så fort du blir lite irriterad på någon och då känns det mycket lättare. Det är mycket bättre att förlåta än att hata för hatet stoppar möjligheten för vänskap och det är något som man ska skatta högt.