Det är mycket viktigt att förstå att du inte kan förändra dina gamla livsmönster över en natt. Ibland verkar saker och ting förändras snabbt när du väl har förstått meddelandet, men ibland kan det verka som om du fortsätter att göra om samma saker och få samma otrevliga resultat långt efter det att du tycker att du vet bättre. Det tar tid för egot att ändra sina vanor, så du får se om samma gamla usla film några gånger.

Om du känner att du utvecklas för långsamt kan du be universum om hjälp och påminna dig själv om att du snart kommer att förändras. Vi åstadkommer inte en förändring genom att tvinga oss till att förändras, utan genom att bli medveten om vad som inte fungerar. Sedan kan du be ditt sanna jag om hjälp att släppa det gamla och ta fram det nya mönstret. Kom ihåg att det är som mörkast just innan gryningen en förändring inträffar ofta just när du har givit upp eller när du minst anar det.

När du använder världen som din spegel måste du handskas med den yttre verkligheten på det sätt som är nödvändigt. Och så snart som möjligt, innan, under eller efter du har handlat på det yttre planet, måste du vända dig inåt för att ta reda på vad meddelandet betyder.

Om någon till exempel är arg på dig eller kritiserar dig kan du kanske säga till dem, Sluta skylla på mig. Jag vill inte höra din kritik eller dina fördömanden. Om du kan tala om dina egna känslor lyssnar jag gärna, men om du fortsätter att attackera mig kommer jag att gå min väg. Om de tar mer ansvar för sina känslor till exempel, Jag blev sårad och arg när du inte ringde mig igår, kan du troligen fortsätta samtalet på ett mer konstruktivt sätt. Om de fortsätter att skylla ifrån sig och prata om dina problem, behöver du troligen backa upp dig själv genom att gå ut ur rummet och vägra fortsätta samtalet tills de har slutat attackera dig.

Hur du än gör här har du nu klarat av den yttre situationen. Så fort du får en möjlighet ska du nu vända dig inåt och fråga. Jag undrar vad den här personens ilska speglar hos mig? Du kanske inser att du har varit mycket arg och kritisk mot dig själv den senaste tiden. Eller kanske du upptäcker att ditt inre jag gör uppror för att du inte har varit tillräckligt uppmärksam på dig själv. När andra människor vill ha mer av dig, är det vanligtvis ett tecken på att du vill ha mera av dig själv. En kompis till mig upptäckte att hennes pojkvän hade träffat andra kvinnor och ljugit för henne om det. Hon blev mycket sårad och arg, särskilt för att han hade varit oärlig.

Hon uttryckte sina känslor och bad honom lämna henne ensam för att tänka igenom det hela en stund. När hon blev ensam frågade hon sig själv, Ljuger jag för mig själv på något sätt? Är det därför jag drar till mig en oärlig man? Hon släppte så tanken på det och gick till sitt arbete.

Vid slutet av dagen insåg hon att hon ofta hade känt att den här mannen inte var helt och hållet närvarande tillsammans med henne, att han inte var verklig tillsammans med henne. Men förut hade hon förnekat och skylt över de här känslorna därför att hon var rädd för att konfrontera honom med vad hon kände och intuitivt visste.

På så vis ljög hon i verkligheten för sig själv och understödde samtidigt hans lögner. Hon förstod att det här var en lektion i att lära sig lita mer på sina känslor och ha mod att uttrycka dem och stödja dem. Hon började göra detta mer tillsammans med sin pojkvän och de arbetade sig till slut fram till ett ärligt förhållande där de verkligen kunde prata med varandra. Hon kunde också ha valt att inte fortsätta förhållandet. Det viktiga är att hon tog emot gåvan att hon lärde sig att lita på och uttrycka sina känslor.

Om dina känslor sätts i rörelse av något som en annan människa gör är ni troligen speglar för varandra. Det kan verka som om ni har motsatta åsikter, men inom er är ni troligen mycket lika. En av er agerar ut ena sidan av en konflikt medan den andra spelar ut den andra sidan.

Till exempel kan en part vilja satsa mer på ett förhållande medan den andra vill ha större frihet. De har helt motsatta åsikter i frågan och tror verkligen att de vill motsatta saker. Men om en av dem plötsligt ändrar ståndpunkt, den som ville ha mer engagemang vill plötsligt ha frihet, svänger den andra nästan över till den motsatta ståndpunkten. Anledningen till det är att de försöker lösa en inre konflikt som de båda har önskan om närhet och trygghet och rädslan för att bli instängd och fångad.

När människor har vänt sig inåt och blivit mer medvetna om sina känslor förstår de ofta att de helt enkelt har projicerat sin inre konflikt på omvärlden för att kunna se konflikten och ta itu med den. Om en människa verkligen vill ha ett fast förhållande kommer hon att dra till sig en annan människa som vill samma sak. Om någon känner sig helt klar över att han vill utforska hur det är att ha många partner gör han helt enkelt det.

Genom att använda speglingsprocessen kan du förstå vad du verkligen känner och lära dig att vara mer ärlig mot dig själv. När du har upptäckt en inre konflikt kan du be ditt sanna jag om hjälp med att lösa den. Att se världen som din spegel ger också fantastiska möjligheter till positivt gensvar. Tänk på allt du tycker om i ditt liv just nu. Du skapade de här sakerna de är också dina spegelbilder.

Tänk på de människor som du älskar, tycker om, respekterar och beundrar. De är dina spegelbilder. De skulle aldrig kunna finnas i ditt liv om de inte speglade dig. Du skulle inte kunna se deras positiva sidor om du inte hade dem själv. Tänk på människor och djur som älskar dig. De är spegelbilder av hur du älskar dig själv. Om du har ett hem som du älskar, eller ett ställe i naturen som du tycker är speciellt vackert, är dessa platser spegelbilder av din egen skönhet. Varhelst du ser skönhet är den en spegelbild av något i dig själv.

Det finns speglar överallt. Alla som du har någon kontakt med är dina spegelbilder. Ju djupare kontakt, desto starkare spegelbild. En del av det roliga med speglings processen är att upptäcka vilka vi är genom dessa yttre spegelbilder. Nyckeln till dem är att alltid vända sig inåt för att upptäcka meningen med dem. Ju mer du är villig att göra det utan att varken rationalisera bort det du ser eller ta på dig skulden för det, desto fortare kan du uppnå din fulla potential. 

Att tänka på:

  1. Tänk på en person som du älskar eller beundrar särskilt mycket. Gör en lista på alla hans eller hennes positiva drag. Tänk efter hur de dragen speglar dig. I en del fall kan det vara sidor som du inte har utvecklat helt hos dig själv ännu. Erkänn att den här personen är här för att undervisa dig och inspirera dig med sitt exempel.
  2. Gör en lista på alla saker och människor du tycker om i ditt liv. Beröm och uppskatta dig själv för att du har skapat och dragit till dig de här speglarna. Brustna illusioner kan göra mycket ont. De är byggda på spekulationer, något vi tror, anar, antar eller förmodar. Spekulationer leder ofta till missförstånd. Låt bli att spekulera eller gör det med förstånd. Glöm aldrig bort att det är en gissning, ett antagande, något du tror dvs. en illusion. Motsatsen är verklighet. När du talar med människor om dina tankar, glöm inte att tydligt klargöra om det är något du vet eller tror. Många missförstånd skapas genom att man vanligtvis inte tänker på hur viktigt detta är. 

DINA RÄTTIGHETER

Att ta ansvar för mitt eget liv.

Att acceptera och respektera mig själv och andra.

Att känna lycka, tillfredsställelse och inre frid.

Att ha drömmar, mål och ideal samt att förverkliga dem.

Att ta väl hand om mig själv, min kropp, min andlighet.

Att leva i nuet, utan skuldkänslor från det förflutna eller oro inför framtiden.

Att slappna av, släppa taget om livet och bara flyta med.

Att låta andra hjälpa mig utan att känna mig skyldig, ovärdig, förpliktad eller beroende.

Att göra egna prioriteringar beträffande hur jag använder min tid, mina pengar, mitt utrymme och min energi.

Att ha sunda, livsbejakande relationer där raka kommunikationer värdesätts, att fatta medvetna beslut om att förändra relationer.

Att förändras, utvecklas och förverkliga mig i olika riktningar.

Att ha min tro, idéer och värderingar utan att behöva be om ursäkt för dem

Att ha och att uttrycka känslor.

Att inte vara perfekt.