Jag hörde en berättelse om när Dalai Lama var på ett seminarium I New York angående självkänsla och självförtroende, han hörde på alla föreläsarna i två och en halv dag innan det var dags för honom att prata, och då sade han att jag förstår  egentligen inte alls vad ni pratar om, men jag förstår att det är ett problem i Västvärlden då alla människor hela tiden försöker vara mer eller mindre än den dom redan är men i Tibet har vi inga sådana problem vi är bara är den vi är varken mer eller mindre och då har vi inga sådana problem som de ni pratar om, det hela handlar om att, är vi bara den vi är varken mer eller mindre då har vi inga problem med varken självkänsla eller självförtroende.

Du kan inte vara någon annan än den du redan är «dig själv», är du bara den du är varken mer eller mindre är du sann mot dig själv. Genom att vara den du verkligen är hel, verklig och sann så kommer du i kontakt med hela ditt sanna jag, att vara hel, verklig, sann och äkta, innebär att alla våra dolda sidor kommer i dager, då alla är vi allting. För att bli sann och äkta så gör, var och agera hela tiden utifrån att det känns rätt för dig, det handlar inte om att vara perfekt eller ofelbar, vi har alla gjort misstag, lär av dom och gå vidare. Men det krävs mod och öppenhet för att uppå äkthet att kunna säga till sig själv och hela världen vare sig ni gillar det eller inte så här är jag och sedan leva med denna sanning.

Är vi oss själva så blir våra tankar, känslor, val, handlingar samt beslut äkta och sanna. Vi känner att vi lever fullt ut. Vi bygger våra liv utifrån vår inre styrka. När du upptäcker din grundläggande natur, då vet du vem du är. Då finns förmågan att förverkliga allt vad du vill, eftersom du är i din energi med en omätlig kraft. När du vet vem du är så lever du utifrån vad ditt inre sanna jag tycker, tänker och känner.

Upplevelsen att vara «självrefererande» betyder att vår inre referenspunkt är vårt eget inre sanna jag. Motsatsen till detta är att du agerar utifrån vad andra, tycker, tänker och känner. Då söker du hela tiden godkännande från andra för att bli omtyckt, bekräftad samt älskade. Detta innebär att du blir «objektsrefererad» att du påverkas av allt som sker utanför dig själv såsom situationer, omständigheter, människor osv. Du söker hela tiden efter godkännande från andra.

Ditt sanna jag som är din själ är fullständigt fritt från sådant. Ditt sanna jag är orädd för varje utmaning samt ödmjuk inför allt och alla. När du vet det kan du tackla alla händelser som dyker upp. Du gläds över att du är du, oavsett vad andra människor kanske säger. Det är du som måste leva med dig själv. Det goda du finner inom dig själv är det som är viktigast. Om du är i harmoni med dig själv, med ditt sinne, din kropp och din själ behövs inget annat. Det finns ingenting som inte kan övervinnas.

Att finna sig själv att vända blicken inåt är det viktigaste i livet för att få reda på vem jag är. När du vet det kan du tackla alla händelser som dyker upp i ditt liv, du gläds över att du är du, oavsett vad andra människor säger och tycker. Vad vet de? De lever inte ditt liv, det är du som lever med dig. Om du är i harmoni med dig själv, med ditt sinne, din kropp, dina känslor och din själ så behövs inget annat.

Det finns ett skäl till varför du finns till men har du försökt finna det skälet Har du utnyttjat hela din potential? Vad är det som motiverar dig att vara den du är? Är det pengar och samlandet av materiella belöningar eller något annat? Om du är kock kan du laga mat med kärlek och veta att den mat du lagat till äts av någon vars liv kommer att förlängas. Om du är läkare, handelsman, advokat, snickare eller något annat har du möjligheten att berika andra.

Ditt arbete kan ge dig en känsla av tillfredsställelse samtidigt som du kan känna dig ödmjuk inför det faktum att du får tjäna andra genom det yrke du valt. När du går genom livet ska du ha ett syfte och inte bara vandra omkring utan ett syfte med din vandring. Det finns tillräckligt med människor i världen, som går dit vinden blåser. Om du skall hålla dig till ditt syfte innebär det ibland att du måste gå mot vinden för att leva ditt syfte.  Om du känner att du inte är någon genom att andra människor tycker och tänker åt dig. Då måste du börja känna efter hur du verkligen vill leva, känna efter vad som känns rätt för dig utan att vara rädd för vad andra ska tycka och säga. Om du börjar att skilja på vem du är och på vad du har och gör samt presterar så hittar du tillbaks till ditt rätta sanna jag. Lär känna dig själv genom att vara den du är varken mer eller mindre sann och äkta, men för det mesta vill du vara mer eller mindre än den du redan är, men du kan inte vara mer eller mindre än den du redan är. Lev din inre sanning, lyssna på din inre visdom ditt sanna jag, ditt hjärta eller intuition. Denne vår inre vägledare som leder oss rätt i livet om vi lär oss att lyssna Denne ser våra liv utifrån ett helhets perspektiv som från toppen av ett berg Om vi inte lär oss att lyssna inåt att använda intuitionen, hjärta och vår inre guide gör vi hela tiden felsteg som skadar oss. Genom att lyssna inåt kommer vi i kontakt med helheten i våra liv. Genom att ha tillit och tro till vårt hjärta och intuition blir vi varsamt vägledda genom livet. Genom att lyssna inåt och följa med, det är att vara med den levande verkligheten i ögonblicket. Vårt hjärta och intuition är alltid i ögonblicket i här och nu. Det handlar om att gå ur vägen för oss själva och vårt jag och våra idéer om hur det ska vara.

Om du litar på allt du känner, men slutar agera fel i det – dvs låta rädslan impulshandla och istället välja Kärlek som drivkraft, så kommer du att få den respekt du önskat, den glädje du saknat och den frid du vill ha. 

Sätt dig framför spegeln, andas och känn – berätta allt du känner och öva dig på att låta allt ( dvs allt, utan censur) få komma ut. Träna dig i att kommunicera med dig själv under ansvar i:

– Allt negativt du upplever

– Allt positivt du är och vill

– Allt du ska ta ansvar över och göra i ditt liv utan att lägga på andra

– Allt du vill be dig själv och andra om ursäkt för och förbättra

– Allt du vill be dig själv och andra om

Utifrån detta – börja sanera dina relationer och börja kommuniceramed alla runt dig på RIKTIGT! Öva  dig med dina närmaste i att när en talar lyssnar de andra och vice versa. Lär dina barn detta också. Ge varandra feedback löpande så ni vet var ni har varandra. Låt inte spänningar finnas, utan avtala med dina vänner och familj om att stanna upp och uttrycka det som finns just då.

Det är när känslor får samlas på hög som dom exploderar snart. Om ditt val är att samla och sen explodera – har du rätt att låta andra ta det du inte vill ta ansvar i? Vill du ha det själv från andra? Ta detta med barnen också – lyssna på dom och du lyssnar på ditt eget «inre barn». När barn blir lyssnade på, känner dom det och slipper leva ut sina känslor på andra sätt. Exakt det ansvar du tar, lär du barnen också. Exakt det du demonstrerar i godhet, visar barnen också. Vill du ha trygghet – ge det, vill du ha respekt – ge det, o s v. För: 

«Barn gör inte som vuxna säger utan som vuxna gör!»

Motståndet mot detta (rädslan) kommer oftast i uttryck i «inte nu, jag har så mycket runtomkring mig, jag tar tag i det här senare…». Var medveten om att det är rädslor för att resa dig upp och visa ditt riktiga stora sanna jag alla (framför allt dig själv), trots allt har du blivit kritiserad hårt när du gjorde det som barn.

Därmed är att starta NU en underbar manifestation av att du har fått nog av att leva efter andras trånga ramar (om du villigt underkastar dig). Att starta nu är att börja diska av nu! Att starta nu är att välja om din livsväg i från andras rädslor till din kärlek, ifrån konflikt till fred, ifrån apati till liv, ifrån hopplöshet till meningsfullhet, ifrån nedstämdhet till Glädje, ifrån illusion (lögn) till Sanning, till din Sanning och ditt Liv på riktigt i kärlek! Vad finns det att vänta på? Vad finns det att förlora? Nu är det bästa av tider, nu är början, nu är perfekt. Vad kan vara mer perfekt än perfekt? 

Känn inom dig!

Känn inom dig att du vill ha mer av allt det goda som finns i överflöd inom dig, känn hur du längtar , känn hur du har bestämt dig, känn all ljus och kärlek som finns där och som längtar ut, känn din egen tacksamhet över att du vågar och kan. Känn……..att du, och alla andra, är värda allt gott i Livet och att det startar hos dig och att det startar nu, exakt nu, precis nu, NU. ……«och den ljusnande framtid är din…»

 

LÄR KÄNNA DIG SJÄLV
DITT SANNA JAG

 

För att något ska synas behövs ljus. I mörkret är allt dunkelt och oklart. När solljuset reflekteras i föremålen framträder de tydligare. Deras gränser, strukturer, former och färger blir synligare för ögat. Det är likadant med oss människor. Ju mer ljus vi reflekterar, desto tydligare blir vi för oss själva. Genom att kasta ljus över våra olika delar och fundera över dem kan vi bit för bit lära känna vårt sanna jag, den person som vi är utan att vara styrda och begränsade av andras samt våra egna livslögner och vår anpassningsförmåga. När vi släpper in ljuset och låter det reflektera i våra olika vrår och gömmor framträder vi klarare. Samtidigt blir vi upplysta och kommer till olika insikter. Svårare än så är det inte, ändå är det alltför få som gör det. Idag är denna kunskap tillgänglig för alla. Du behöver inte gå i kloster, bli medlem i en sekt eller bekänna dig till en viss religion för att sträva efter att komma till insikt.

När vi föds är vi som en stor öppen bok oskriven. En oerhört stor mängd information ska lagras och präglas in under en relativt kort tid. När vi växer upp samlas en massa erfarenheter i vår kropp både kunskap, dumheter, smärta och glädje. Alla upplevelser från barndomen lägger sig i olika lager inne i vår kropp.När vi blir vuxna kan de behöva bearbetas och belysas för att kunna lösas upp. Vi behöver se på vad som samlats och rensa ut och välja vad vi vill behålla.

Det finns många dimridåer som hindrar oss från att se verkligheten såsom våra trosuppfattningar, livslögner samt anpassningsförmåga. Medvetenhet kan bitvis vara smärtsam. Inom den västerländska kulturen blir vi bara värderade efter vad vi har, gör och presterar och vi tror hela tiden att det är detta som ska ge mening åt livet. Vad händer om vi ser igenom allt detta ? Då ges förutsättningar att skapa något som har ett bestående värde för både vårt eget och andras liv.

Våra grundläggande rädslor för att inte passa in i vårt sociala livsmönster.. Dessa rädslor försvinner inte av att vi försöker lugna oss själva eller av att vi spelar roller som inte lurar någon annan än oss själva. De helas i stället när vi ser djupt in i vårt inre och upptäcker vem vi faktiskt är och hur vi vill leva vårt liv.Du är bara medveten om några av dina kvaliteter, toppen på isberget. Andra aspekter har du förnekat och med dem skurit bort en del av din styrka, kreativitet och briljans. Nu har tiden kommit för att lysa upp ditt inre sanna jag för att bli hel och verklig, utan någonting kvar att förneka eller försvara.

Det kommer snart att stå klart varför vissa aspekter av din karaktär, egenskaper som utgör den rikhaltiga blandningen av personlighet har avvisats. Ditt inre sanna jag är riket där illusioner dör och ger plats för en ny och integrerad verklighet, ödmjukhet, medkänsla, äkthet och kärlek. Du kan komma att känna dig äldre, men tveklöst också klokare.

Kom ihåg att det högre syftet med utforskningarna och det specifika skälet till att du kanske vill erkänna dolda eller hemliga delar av dig själv, är att förhöja medvetande och uppmärksamhet så att du kan uppleva livet intensivare och frigöra energi som tidigare använts för att leva upp till din sociala omgivnings krav och förväntningar.Under den här utforskningen kommer du att stöta på funderingar om mörker och ljus om att bli hel. Du kommer också att kasta ljus över ditt inre sanna jag genom att klargöra dess innebörd och makt och fundera över varför du egentligen vill lysa upp ditt inre. ”Ibland måste vi ta itu med mörkret innan vi kan se ljuset” Under utforskningen av dig själv kan du komma till några upplysande insikter, för genom att lysa upp ditt inre förstår du att det i var och en av oss lever lite av oss alla.

Därmed kan du finna större äkthet och medkänsla hos dig själv. Ditt personliga inre sanna jag består av alla de egenskaper du förnekar, förtränger, eller undertrycker. Dessa avvisade aspekter av din personligheter är inte nödvändigtvis onda, omoraliska eller negativa. Ändå kan de tyckas vara det, vilket är skälet till att du har tagit avstånd ifrån dem.

Om du tillhör de lyckliga som fått en bra start i livet i den bemärkelsen att du kunnat bygga upp en positiv och realistisk bild av dig själv har du förmodligen ganska lätt att fungera ihop med andra människor. Du har en grund att stå på för egen del som gör att du inte har behov av att trycka ner andra eller att själv visa dig på styva linan.

Eftersom du är nöjd med dig själv har du lätt för att vara generös mot andra människor.Har du däremot levt i en miljö där ingen sett dina behov, där du blivit underkänd och nedtryckt finns det risk för att du har ganska stora svårigheter i dina relationer både på arbetsplatsen och hemma. Du har ärr efter gamla sår och de ärren kan fortfarande göra ont när någon rör vid dem.

Den största tillgång vi kan ha är en positiv och realistisk bild av oss själva. Har vi en sådan grund att stå på kan vi alltid göra det bästa möjliga av de situationer vi ställs inför. Vi vet vårt värde och kan göra en rimlig bedömning av vår egen förmåga.Vår egen bild av oss själva stämmer inte alltid överens med den uppfattning som andra har om oss. Går bilderna allt för mycket isär kan orealistiska förväntningar i båda riktningarna skapa problem i umgänget med andra människor.

Du kanske är omedveten om ovanor och beteendemönster som du har. Alla i din omgivning lägger märke till och kanske också irriterar sig på vissa sidor i din personlighet, men säger ingenting till dig. Eller omvänt, kanske har du inom dig kunskaper och förmågor som du inte visat för andra och hamnar därigenom i situationer där du känner dig underskattad.Känslor av obehag eller olika ”sneda reaktioner” uppstår ofta när vi konfronteras med uppfattningar om oss själva som inte stämmer med vår egen självbild. Ju mer insiktsfulla vi blir desto tydligare blir vi också för vår omgivning. Allt vårt umgänge med andra underlättas.

En människa med ett gott egenvärde, självkänsla och självförtroende kan få människor att åstadkomma stora ting. Och inte nog med det de kan också få andra att uträtta mycket. Hon / han är generös med sin kunskap och sina idéer och har inget behov av revirbyggande eller självhävdelse. Hon är fri från prestige tänkande och behöver inte trycka ner andra för att själv synas.

De positiva förväntningar som jag talade om förut gäller alltså i högsta grad oss själva. Om vi tror att vi har något att komma med, att det vi vet, kan och har varit med om är viktigt för andra, då blir vi generösa och delar med oss av kunskap idéer till de grupper vi tillhör. Fundera en stund över din egen bild av dig själv. Hur tydlig är den ? Hur väl stämmer den med vad andra skulle berätta om dig ? Om du har en realistisk bild av dig själv kanske du kan beskriva dig så här:

”Jag vet vad jag kan, vad jag vill och vad jag känner, det vill säga att
jag har en tydlig kontakt med min egen person”.

Det innebär att jag varken överskattar eller underskattar min egen förmåga att klara av mitt liv och olika arbetsuppgifter och jag kan därför också disponera min tid så att jag själv mår bra och hinner med det jag skall göra. I olika situationer försöker jag ta reda på vad jag egentligen vill och jag uttrycker det så att andra kan förstå. Jag försöker också ta reda på vad jag känner och använder känslouttryck som stämmer överens med min känsla. När jag inte klarar av det försöker jag efteråt tänka igenom vad jag kände i en viss situation, vad det berodde på och hur tydligt jag uttryckte mig.

På det sättet lär jag mig att bli alltmer begriplig i min kontakt med andra.Det låter enkelt inte sant ? Jag antar att du, liksom jag har upptäckt hur svårt det här är. Du kanske förväntar dig att andra skall kunna gissa vad du känner, utan att du behöver säga det ? Så tänker många av oss och sedan känner vi oss missförstådda när vi märker att det inte fungerar.

Vilken bild andra har av dig får du ofta veta på ett indirekt sätt genom deras förväntningar på dig i olika situationer. Vi har en tendens att leva upp till förväntningar och svara direkt på dem. Vi blir sådana som folk väntar sig att vi skall vara. Vi speglar oss i andra och finner att vi är vackra eller fula, starka eller svaga, duktiga eller inkompetenta.

Förväntningarna kan alltså få oss att antingen krympa eller växa. Därför är det viktigt att fundera över vilka förväntningar vi har på oss själva och vilken bild som vi indirekt förmedlar till andra. Att vara generös mot sig själv och våga tycka att man är fin, stark, viktig osv. är något som många vuxna har mycket svårt för. Då hela vårt samhälle har så mycket av Sandemoses välkända Jantelag i sig

Du skall inte tro att du är något.
Du skall inte tro att du är lika god som vi.
Du skall inte tro att du är klokare än vi.
Du skall inte tro att du vet mer än vi.
Du skall inte tro att du är förmer än vi.
Du skall inte tro att du duger till något.
Du skall inte skratta åt oss.
Du skall inte tro att någon bryr sig om dig
Du skall inte tro att du kan lära oss något.

Hämtat ur ”En flykting korsar sitt spår”
Där Sandemose beskriver ett samhälle som styrs av Jantelagen

Det finns åtskilliga förslag till hur den obehagliga Jantelagen kan formuleras om så att den beskriver ett positivt förhållningssätt i stället.Nedanstående formulering är ett annat förslag på hur en JAG lag kan fungera !

Du skall tro att du är något.
Du skall tro att du är lika god som alla andra
och att alla andra är lika goda som du.
Du skall tro att du är lika klok som andra ibland klokare.
Du skall veta att du är lika bra som andra.
Om du vet att du gör ditt bästa, kan du uppskatta dem som är bättre.
Ibland vet du mer än andra. Ibland vet andra mer än dig.
Du är inte förmer än andra, men du är enastående som alla andra.
Du och alla andra är lika mycket värda, ingen är förmer än någon annan
Skratta åt dig själv och din värld. Det gör dig fri.
Du skall tro att någon bryr sig om dig.
Du skall tro att du kan lära andra en hel del och att du kan lära av dem.

I den ursprungliga Jantelagen finns en stark underton av rädsla som egentligen handlar om bristande tillit till andra; ”Eftersom du inte tycker om, litar på, älskar mig skall du minsann inte tro att jag skall tycka om, lita på, älska dig”.Det gäller att arbeta hårt och medvetet om vi vill bryta Jantelagsmönstren hos oss själva och hos andra. Det gäller att våga pröva nya och generösa beteenden, det gäller att våga riskera att bli avvisad, det gäller att våga visa upp sig utan förklädnad inför andra. Det första steget gäller dig själv. Om du märker att du befinner dig i en ond cirkel omgiven av låga förväntningar från dig själv (och från andra), då är det dags att börja träna. För många låter det som en paradox att det skulle kunna tränas. Men vi är många som har försökt och som vet att det går, om än knaggligt ibland.

Ingen kommer någonsin att ge dig lösningen på ditt liv, den kan bara du finna själv genom att komma till insikt och att våga möta den du är och livet som du har omkring dig. På samma sätt som den fysiska födelsen är krävande innebär detta ett arbete och växtvärk. Fast efter ett tag liknar det mer ett sätt att andas och leva helt naturligt. Det är bara du själv som kan ge utrymme för din egen utveckling och egna insikter. Allt du behöver göra är att vara en god trädgårdsmästare för dig själv. Själen kan ses som ett frö som kommer att växa och utvecklas enligt sin lagrade potential, under förutsättning att du tillåter det. Fröet behöver en närande omgivning för att växa och frodas. Det betyder att du ger dig själv en näringsrik och hälsosam kost och att du tillåter samvaro, kärlek, tillit och läkande relationer i ditt liv.

Genom att göra detta kommer processen att sköta sig själv och du kommer att kunna bli medveten och utveckla hela din potential. Då kan du leva det liv du vill leva och vara den som du tycker om att vara. Ett sätt att beskriva det på är att du fungerar som en kanal för din inre kraft, vilken uttrycker sin intelligens på det sätt som ger dig mest glädje och tillfredsställelse. Det vara i ord, bild, konst, dans, mänskliga handlingar, byggande av företag eller att hjälpa andra människor, allt det som skapar ett meningsfullt liv för dig och dina närmaste. Det är ett oreserverat uttryck för kärlek till livet självt. Men det kan också uttryckas på andra sätt, och det är upp till dig själv att välja.

Andlig medvetenhet är en viktig del av god hälsa och ett gott liv. När du kommer i kontakt med dig själv och ditt sanna jag blir du samtidigt länkad till alla levande varelser. Det är en intensiv upplevelse av känslomässig närvaro, och den är svår att fånga i ord. Det är som att öppna en kanal till andra dimensioner. Det är kanske här som all läkning sker. Du blir som en liten tråd i den stora väven och en del av det ”mänskliga Internet”. Det är som om det bara finns en själ. Ditt liv har en avsikt och en mening, men det är du själv som måste upptäcka att det är så.

Själen är medvetandets innersta kärna, universums energi som skapar allting. Vi är alla en del av den själen en gudomlig enhet. På så vis är själen det sanna jaget, den odödliga varelse som finns inom oss. När vi har fötts i en kropp glömmer vi vilka vi egentligen är och varför vi kom hit. Vi anammar den fysiska världens överlevnads medvetande och förlorar oss i den yttre världen där egot styr. Vi glömmer våra själar och tror att vi enbart är ett ego.

Vi förlorar kontakten med vår verkliga styrka och känner oss vilsna och hjälplösa. Livet blir till en ändlös kamp för att finna mening och tillfreds ställelse. Vi kan tillbringa hela livet i det här livsmönstret. Till slut inser vi att det inte fungerar. Det spelar ingen roll vad vi gör i den yttre världen, vi finner ändå inte lyckan. När vi upptäckt det vill vi inte längre tillbringa ett helt liv, ett år eller ens en minut till med att kämpa förgäves.

Frustrerade och modlösa ger vi upp. Det här är oftast ett skrämmande och plågsamt stadium i en människas liv det känns som att nå botten. Det är då egot dör, när kroppen och sinnets form erkänner hur hopplöst det är att försöka leva på det sättet och ger upp sin kamp. Egot dör hellre än att fortsätta försöka. Vid den här tidpunkten hyser personen ofta tankar på döden, eller kan ställas inför att en nära vän eller anhörig (eller flera stycken) dör. En del människor skapar en allvarlig sjukdom, olycka eller någon annan allvarlig kris och somliga överväger till och med att begå självmord.

Men den mörkaste timmen är verkligen före gryningen. När vi till slut ger upp kampen för att finna förverkligande där ute har vi ingen annanstans att gå än inåt. Det är när vi har givit upp helt och hållet som det börjar ljusna. Vi förväntar oss att hamna på botten, men istället faller vi genom en fallucka ner i en ny och ljus värld. Vi har återupptäckt vår andliga värld. Det här är som att bli född på nytt. Vi är spädbarn i den nya världen och har ingen aning om hur vi ska leva eftersom inget av våra gamla sätt fungerar här. Vi känner oss osäkra och maktlösa eftersom vårt ego inte längre styr oss. Ändå återföds hoppet inom oss, och vi får kraft och insikt. Från och med nu blir vi gradvis mer upplysta.

När vi som individer först återupptäcker vår själ och andlighet vill vi oftast odla och utforska den här medvetenheten. Det medför ofta att man drar sig undan världen och vänder sig inåt. En del människor tillbringar mer tid i naturen. Somliga utövar meditation eller söker sig till olika kurser. Andra tar sig helt enkelt bara mer tid till att vara ensamma och i stillhet. Ofta drar man sig helt eller delvis undan från relationer, arbete och/eller andra band som drar uppmärksamheten utåt. För en del människor kan det här stadiet vara många år, för andra kanske det bara varar några månader. Varje varelse är unik, så vi upplever alla den här förändringen på olika sätt. På ett eller annat sätt lär vi oss att vända oss inåt och vara stilla i oss själva en stund. Då blir kontakten med vårt andliga jag starkare.

När vi är i kontakt med oss själva på det här sättet har vi ofta en känsla av ljus, klarsyn, vishet, styrka och kärlek. Vi upplever detta därför att våra själar redan är högt utvecklade. De har redan nått ljuset och sanningen. Så fort vi kommer i kontakt med detta får vi en kick och upplever för ett ögonblick att vi är upplysta. Problemet är att vår personlighet inte är så utvecklad än. Den har just givit upp sitt gamla levnadssätt, dött och fötts på nytt. Den befinner sig nu på spädbarns stadiet och vet inte hur den ska bära sig åt. Om vi tar den vid handen och börjar undervisa den och vägleda den kommer den snabbt att lära sig att leva på ett nytt sätt. Men den har fortfarande kvar alla gamla minnen, livsmönster och program från den yttre världen, och den försöker hela tiden gå tillbaka till dem.

Här har vi det dilemma som vi alla befinner oss i nu, i den stora skillnaden mellan vår själ och vårt ego, där vår själ är mycket stark och kreativ och har mycket den skulle vilja uttrycka i vår personlighets värld, men den är beroende av egot som redskap för att kunna det. Personligheten har viljan men ännu inte förmågan att gå dit anden vill gå. Den måste undervisas och förändras genom andens kraft och visdom. 

Att handskas med åtskillnaden

Det är ganska obekvämt att vara en utvecklad själ i en ganska outvecklad personlighet. Detta orsakar de flesta av våra problem. Det är som om vi vore gudar och gudinnor och bodde i små jordkulor och körde runt i buckliga och skrangliga gamla rishögar till bilar. Det kan vara frustrerande och förnedrande speciellt när ingen ens förstår vilka vi är! Det var inte så farligt när vi själva var omedvetna om vilka vi var. Då accepterade vi det bara som vår lott i livet. Men nu när vi vet vilka vi egentligen är kan vara kan det kännas som om vi var fångade i en främmande och motbjudande värld.

När vi förstår det här kan det förklara mycket av det som många av oss upplever i våra liv. Hur kan det vara så att vi upplever underbara ögonblick när vi är klarsynta, för att sedan upptäcka att vi helt har förlorat perspektivet och blivit fångade i rädslan och smärtan igen? Hur kan vi känna oss så kärleksfulla, kloka och accepterande ena dagen för att nästa dag känna oss arga, löjliga och fördömande? Hur kan det vara så att vi tycker att vi verkligen har förstått allt på ett seminarium och sedan verkar tappa bort det dagen efter? Varför känner vi oss så fridfulla och obundna när vi är i mental stillhet samtidigt som våra relationer verkar rörigare än någonsin? Och varför litar vi så mycket på universums överflöd, samtidigt som vi har problem med att få ekonomin att gå ihop?

Svaret är enkelt det handlar om skillnaden mellan vår själ vårt sanna jag och vårt ego. Det här är mycket svårt att komma till rätta med, och vi står nu inför en verklig utmaning. Många når den här punkten och har sedan svårt att komma vidare. På den traditionella andliga vägen drar man sig fortfarande mer eller mindre undan världen. På det sättet kan man vara sann mot sitt andliga jag och slippa den yttre världens band och livsmönster.

För att kunna skapa det liv vi vill leva står vi nu inför utmaningen att gå tillbaka till den materiella världen men med full andlig medvetenhet. Vi måste erkänna skillnaden mellan vår själ och vårt ego och sedan tillåta anden att förändra den fysiska kroppen, sinnet och personligheten så att de blir till en stark och vacker kanal genom vilken själen vårt sanna jag kan uttrycka sig helt och fullt.

Att integrera själ och personlighet

Det första steget när man vill förändra sin personlighet så att den når upp till själens nivå, är att erkänna och känna både sin själ och sitt egos medvetenhet. Det är nästan som att leva med två människor inom sig. För det mesta kanske du bara känner en av dem medan den andra glimtar fram ibland. Eller du kanske ofta går fram och tillbaka mellan de olika perspektiven. Det är som om en av dem tar kontroll över kroppen ett tag och du ser saker ur den synvinkeln. Sedan tar den andra över och plötsligt ser allt helt annorlunda ut.

Jag får till exempel ofta inspirerande och kreativa idéer till nya projekt jag vill genomföra. Jag får en stark vision av hur underbart det kommer att bli och hur bra det kommer att fungera. Allt det här kommer förstås genom min själ mitt sanna jag. Jag tycker det är mycket spännande och kastar mig in i projektet, gör alla möjliga planer och påbörjar många saker i den riktningen. Några dagar eller veckor senare känner jag mig alldeles överväldigad, utarbetad, frustrerad och färdig att strunta i alltsammans! Min ande fick en sann vision, men jag försökte förverkliga den snabbare än min personlighet kunde klara av.

Då stannar jag upp och tänker efter vad som känns rätt eller fel för mig och känns det fel så lägger jag projektet åt sidan ett tag eller låta det utvecklas långsammare. Min ande brukar rusa iväg, så mycket i mitt liv handlar om att lära sig att gå i en takt som min personlighet kan klara av.

Nästa steg är att älska och acceptera båda sidorna av dig själv. De är båda goda och nödvändiga delar av dig själv. Utan din själ och ditt ego skulle du inte vara levande du skulle bara vara en död kropp! Utan din personlighet skulle du inte finnas till i den här världen du skulle existera på något annat medvetande plan.

Det kan vara frustrerande ibland att se att din personlighet ännu inte kan göra allt vad din ande eller själ vill. Men det är viktigt att tycka om den som den är nu och låta integrationen ske i sin egen takt. Nyckeln till att integrera din själ och ditt ego till en personlighet är att lyssna till sin intuition och följa den. Ju mer du gör det, desto större möjlighet får din personlighet och din kropp att lära sig lita på ditt sanna jag. Ju mer personligheten överlämnar sig till och följer ditt sanna jag, desto mer upplyst och styrkt blir den.

Det här är något mycket viktigt, du kan inte med viljan tvinga din personlighet att lita på och följa ditt sanna jag. Det handlar om att låta den lära sig genom medveten observation. Med andra ord kan du inte tvinga dig själv att alltid följa dina intuitiva känslor även om du vill leva på det sättet. Ibland verkar det vara en alltför stor risk. Även om ditt sanna jag vet att det kommer att fungera, är din personlighet alldeles för rädd för att genomföra det. Tvinga dig inte att göra saker som du inte är färdig för. Observera bara händelseförloppet och känn ärligt efter hur det känns. Sedan kommer förändringen av sig själv.

Anta till exempel att du är tillsammans med en vän och det är något du vill tala om, men du är rädd för att säga det eftersom du befarar att din vän ska bli ledsen eller arg och avvisar dig. Om du vågar kan du säga vad du känner. Observera sedan vad som händer och hur du mår av det. Det finns goda möjligheter att du kommer att känna dig styrkt av erfarenheten. Men om du inte vågar säga sanningen, så försök inte tvinga dig förbi rädslan. Återigen, iakttag bara hur det är att vara tillsammans med din vän utan att vara dig själv helt och hållet. Märk hur du känner dig bedövad och svag. Kanske känner du till och med motvilja mot din vän. Försök att inte döma dig själv för att du inte agerar. Kom ihåg att det här är en inlärningsprocess. Ditt sanna jag strävar alltid mot större omfång, djup, energi och livsglädje.

Personligheten strävar alltid mot vad den uppfattar som trygghet och status quo, vilket oftast är en dämpande känsla. Om du kan iaktta dig själv utan att rationalisera eller fördöma kommer du att märka att du mår bättre när du litar på dig själv och följer din energi helt och hållet. Och tvärt om mår du sämre när du följer gamla livsmönster, är rädd och håller tillbaka. Efter en tid förstår din personlighet budskapet och följer spontant energin istället för det gamla livsmönstret, därför att den vet att den kommer att må bättre. Till slut kommer du att skapa en personlighet som automatiskt går in för att hitta ljuset i varje situation utan att du behöver tänka på det eller försöka styra den.

Medan du lär dig att lita på dig själv kommer många gamla känslor och ingrodda känslomönster upp till ytan för att bli läkta och utsläppta. Det här är en mycket viktig del av det som måste få lov att äga rum. Gamla minnen och upplevelser kan dyka upp. Sorg, rädsla, smärta, skuld och ilska kan komma fram. Tillåt dig själv att känna alltsammans, låt det flöda genom dig, så kommer du att kunna släppa det. Det städas bort ur din personlighet. Medan det andliga ljuset penetrerar varje cell i din kropp skingras mörkret.

När du lär dig att medvetet iaktta förändringsprocessen kommer du att få se dig själv upprepa massor av gamla livsmönster långt efter det att du egentligen vet bättre. Andligen och genom ditt sanna jag inser du att det finns andra sätt, men känslomässigt klänger du dig fast vid de gamla vanorna. Det här är en jobbig tid, men försök att ha tålamod och överseende med dig själv. När du inser hur onödigt ett sådant gammalt livsmönster är håller det på att förändras! Efter en kort tid kommer du plötsligt att reagera på ett annat och mer positivt sätt.

Personlighetens upplysning sker genom en serie underverk.

När personligheten överlämnar sig till universum, genomtränger anden kroppens alla celler och förvandlar mörkret till ljus. Du kommer att märka hur din fysiska kropp förändras och blir lättare, starkare, mer tydligt avgränsad, friskare och vackrare. Den blir nästan genomskinlig som om man verkligen kunde se ljuset skina genom den. Eftersom ditt liv är din egen skapelse och en spegelbild av hur du har förändrats kommer alla former i ditt liv, ditt arbete, dina pengar, din bil, ditt hus, dina relationer, ditt samhälle och världen i stort kommer i allt högre grad att uttrycka din andliga styrka och skönhet.

Jag vill att du tar dig en ordentlig tankeställare. Fundera ut hur du önskar att du skulle vilja vara. Ditt högsta mål, ta bort alla hinder om vad som är möjligt och inte. (Allt är möjligt!). Jag har funnit att de flesta aldrig ens funderat på vilka de skulle vilja vara, de bara klagar över vilka de är. Så är det med allt här i världen. Så jag vill att du tänker efter hur du vill vara.

Hur blir du då din dröm? Sätt dig in i rollen som din drömvarelse. Lek att du är din dröm i olika situationer. Så fort du stöter på något du inte vill ha, tänk då; Hur hade jag gjort om jag hade varit som jag helst av allt skulle vilja vara? Gör sedan precis så. Du kommer att finna att du smälter in i rollen som din drömfigur. Du kommer automatiskt att bli den du vill vara. Många tycker att det bär emot att lura sig själv. Du lurar dock dig själv hela tiden, fast på ett mer omedvetet plan. Du lurar dig att vara någon du inte vill vara.

En annan sak som leder till lycka är att se bortom fasaden. Både din egen och andras. Desto djupare du tittar, ju vackrare blir det. Ser du att någonting är fult så ser du inte tillräckligt djupt. Jag vet att den fulaste stubbe kan bli det vackraste på jorden om man sätter den sidan till. Du är en underbar varelse, det är vi allihop

Du vet när världen är grå och tråkig? Hur känner du dig just då? Troligen deppig, stressad, förtvivlad etc. Du är inte deppig för att världen är grå, du ser världen i grått därför att du är deppig. Jag har sett den gråaste dag vara vackrare än alla somrar tillsammans. Försök se den inre skönheten i allting. Den kommer att uppfylla dig med lycka och kärlek. Annars ser du den automatiskt när du redan har lycka och kärlek.

För att få kärlek behöver du bara ge kärlek. Ge så mycket du bara kan, och du kommer att bli den rikaste människan på jorden. Nästa steg är att se på andra på det här viset. Oftast går man omkring i folkmassor och ser människor som kring vandrande robotar. Vissa likheter finns, det kan jag medge, men det är det vi skall ändra på. Har du någon gång sett en människa som skiljer sig från alla andra? En människa som ler och ser dig i ögonen? En sådan människa kan förgylla hela ens dag. Du kanske tänker; Åh, vilken härlig människa. Att du själv kan göra det samma faller dig inte in.

Det är synd. Världen behöver inte se ut som den gör, ett simpelt leende kan förändra mångas dagar till det bättre Om du inte vill anstränga dig för att göra det här så kan du som vanligt gå andra vägen. Försök se djupet hos människorna, bakom den gråa fasaden finns gudalika varelser. När du väl lärt dig se det här kommer hela din värld förvandlas till ett paradis. Du kommer att se på människor med kärlek och glädje. När du gör det kommer du få alla möjliga reaktioner.

Många möter dina blickar med liknande, de flesta är dock så skadade av samhället att de vänder bort blicken och låtsas som inget. Hur de än reagerar skall du veta att de tänker på dig en bra stund efteråt Men enbart band av kärlek kan förblinda oss för vad som är rätt. Därför behövs motvikter som hat, och misstro. Lycka är meningen med livet för mig.

Givetvis är det så, att alla är lika mycket värda, och att ingen är sämre än någon annan. Ändå går så många människor och tycker illa om sig själva. Vissa rentav hatar sig själva. Jag tvivlade på om jag verkligen skulle skriva den här texten då jag inte riktigt kan känna hur det känns att inte älska sig själv. För mig är det numera naturligt. Kanske gör det mig ännu mer lämplig att skriva det här, jag vet inte riktigt

Som jag sagt många gånger tidigare så är det rädslan som förstör för människan. Rädslan är roten till allt negativt. Det finns dock ett sätt att ta upp kampen mot rädslorna från en annan vinkel än att ta dem en efter en. Jag tänkte försöka berätta om hur du blir den du vill. Det handlar om att älska dig själv för att kunna älska andra brukar vi säga. Det ligger säkerligen en sanning i de orden. Frågan är dock om du verkligen kan älska dig själv om du aldrig älskar någon annan.

Människor söker hela sina liv efter vilka de egentligen är. Jag har kommit fram till att det är rätt fånigt. Du är precis den du är. Blir du något annorlunda så är du fortfarande du, bara annorlunda än tidigare. Du kan aldrig någonsin vara någon annan än den du är. (förutsatt att du är ditt sanna jag). Det du kan göra är att bli annorlunda om du inte är nöjd med dig själv idag