BRYT DINA LIVSMÖNSTER LEV ETT LIV MED SJÄLSLIG FRIHET!

Denna hemsida  visar hur du kan få ut mera glädje av livet oberoende av vad andra säger och gör. Recepten som finns på den här hemsidan lär dej hur du kan leva i större harmoni med dig själv och dina medmänniskor och stärka din förmåga att klara livets påfrestningar det kan bli första steget till ett rikare liv och öka din inre frid, harmoni, energi, insikt, kärlek och tillfredställelse.

Du har hittills i livet förvägrat dig själv allting som är värt något här i livet fram till nu såsom energi, insikt, klarsyn, kärlek, sinnesfrid, glädje och en djup känsla av meningsfullhet.

Om det är till någon tröst har troligen nästan alla du känner också krånglat till sina liv. Men du behöver inte fortsätta att bidra till den sorliga olycksstatistiken. Där du lever ett liv utan mycket värme och kärlek, bekymmer med pengar, tvånget att göra sitt jobb, ett misslyckat äktenskap, skilsmässa, ängslan, leda, ensamhet, fruktan, sexuell otillfredsställelse, förbittring, hat, frustrering, vrede, bekymmer, svartsjuka, irritation, huvudvärk, magsår och högt blodtryck, plus en allmän känsla av illamående och olust över alltsammans från ditt bankkonto till atombomben. Vad är livet? Ett jagande, sökande efter accepterande från sin omgivning. Ett sökande efter bekräftelse och uppmuntran för vad du gör, har och presterar.

Dina uttryck av aggressivitet, instängdhet, retlighet, trötthet, ovilja, samarbetsproblem, att alltid vara till lags, att alltid ställa upp, att ta hand om andra samt alla våra symtom/ sjukdomar är för de flesta ett «normalt» sätt att leva. Sättet du lever på bevisar att du inte lever sanningsenligt mot dig själv och därmed heller inte mot dina medmänniskor. När du lever efter hur du tror att du måste vara, när du är rädd för att inte vara som alla andra så lever du som fånge av andra, du sitter fast i en massa band. Du gör allt detta bara för att du inte har en inre trygghet att du är trygg i dig själv. Din inre trygghet och om du är trygg i dig själv visar sig i hur mycket du måste försäkra dig om. Kan du gå ut och stå för den du är, utan bekräftelse från andra? Kan du gå ut och stå för dina känslor, utan bekräftelse från andra? Kan du gå ut och stå för det du tycker, tänker och tror, utan bekräftelse från andra? Här finner du dina svagheter, som du faller offer för. Ditt sätt att leva är en inre svaghet det gör dig bunden, eftersom ditt liv är ett sökande efter andras bekräftelse. Du blir bunden till att vara på ett visst sätt.

Egentligen är det friheten som du hela tiden söker. Den frihet du i stället ger dig är bunden av olika aktiviteter.Det handlar för dig om att bygga upp den inre tryggheten och förtroendet till dig själv, för då får du friheten genom dig själv. Friheten ligger i att se ditt eget värde, när du gör det så håller du inget tillbaka, du blir då fri med dig själv. Du har då en inre styrka. För att bygga upp den inre styrkan så krävs det att du arbetar med dig själv, med ditt eget livsmönster.

Ditt livsmönster visar vilka vägar du gått/går och hur? De vägar du gått beror helt och hållet på dina känslor, hur du sökt accepterande, hur du funnit det osv. Du har helt enkelt format dig efter hur du funnit accepterande på grund av dina svagheter. Du har stoppat undan dig själv. I en del fall, har du svalt din egen önskan, som senare bildat en sårbarhet, ett vrede osv., inom dig.

Ditt livsmönster som du själv har är svårt att se, du kan vägarna utantill, så det har blivit en vana och därför ser du inte hur du går. Hur upptäcker du ditt livsmönster då? Genom att vara uppmärksam på dina intryck, varför du berörs? Dina intryck är tolkade genom dina egna känslor så på grund av din tolkning upplever du det på ett visst sätt, på ditt sätt.

Genom dina uttryck visar du ditt livsmönster för andra och ger andra intryck. Du visar det tex. genom att den sista droppen fyllde bägaren och ditt uttryck blir aggressivt. Att det blev ett aggressivt uttryck just då, kanske varken du eller andra förstår, för du och de vet inte hur mycket i ditt livsmönster som du hållit tillbaka, hur många gånger du inte sagt nej, men önskat att du hade gjort det. Hur många gånger du tillåtit mot din egen vilja och allt på grund av rädsla för att vara ärlig mot andra, en rädsla för att inte vara på rätt sätt

När du mår dåligt på ett eller annat sätt, så har du lätt för att lägga skulden på andra människor och på situationer i livet. Vad hjälper det? Du mår inte bättre, du finner inget välmående i att skuldbelägga någon, men det är ju lätt. När du lägger skulden på andra så ska du tänka på att de också har ett livsmönster och deras livsmönster styr hela deras liv med deras svagheter som har gjort att de format sig till de människor som de är i dag.

För att komma till rätta med ditt eget välmående, för att lämna det liv du lever idag bakom dig, så krävs det att du arbetar på att förändra dina egna livsmönster, men inte förändra för att bli rätt för andra, utan för att bli rätt och sann mot dig själv. Livsmönstren som du bär på och går i, visar du för andra och då visar du andra ett sätt att leva på, en möjlighet att gå i livet. Du formar ditt eget livsmönster.

Du gör många val varje dag. Men vill du förändra ditt livsmönster så handlar det om att du tar ansvar för de val du gör och står för dessa. Du gör även val när du tillåter andra att bestämma, du har då valt att de får välja.

Tiden är också av stor vikt i detta. Vad gör du med den? Hur använder du den? För det mesta så använder du nuet till att forma morgondagen efter gårdagens problem. Din tid innehåller ofta tankar om hur det varit och hur det ska bli. Vad väntar du på och hur länge? När kommer sen? Kommer den dagen överhuvudtaget?

Varför fortsätta att straffa dej själv?

Du har skyllt allting på andra eller på dig själv. Men en del av dig själv vet att det är bara är ditt livsmönster som hela tiden får dig att ständigt känna dig olycklig! Lägg noga märke till vad du gör mot dig själv. Är det möjligt för dig att leva ett glädjefullt och härligt liv med frid i sinnet i ditt förvirrade tillstånd? Ja, ja, ja, 

OM ! Det finns ett stort Om. Är du redo för det?

Du kan må bättre om du använder recepten som förklaras på denna hemsida. Dessa recept fungerar verkligen. De kommer faktiskt att fungera även om du inte tror det. Du kan intala dig att de omöjligen kan fungera i någon av dina livs upplevelser. Men om du bara tar och använder dessa recept, kommer de att fungera varje gång. De är lätta att förstå. De fungerar om du genomför dom!

Det finns emellertid något som kommer att hindra dig att tillämpa dem i speciella livssituationer när du bäst behöver dem. Detta något är du! Fast det är i själva verket inte riktigt du. Det är bara ditt livsmönster och dina vanor och dina utvalda minnen av hur du tycker saker och ting är, som hindrar dig från att forma om ditt liv till hur du vill ha det. Det är din stolthet eller dum prestige som står i vägen. Ibland vill ditt ego hellre få rätt än låta dej att må bra! Men med övning kan du lära dig att hantera dessa svårigheter.

Jag vet att du verkligen vill leva ett bättre liv. Det vill vi alla. Så låt oss sätta igång. Det fodras eget ansvar och insikt för att använda dessa recept. Det är inte så lätt som att ta ett piller. Det handlar om att arbeta med dina begär, ditt ego, ditt selektiva minne, dina vanor, livslögner, anpassningsförmåga, dina föreställningar och din stolthet och prestige. Under resten av ditt liv måste du arbeta med dig själv genom att använda dessa recept.

Men det är mycket lättare än allt elände och all olycka du drar på dig om du inte följer recepten. Det kan ta månader och till och med år att bli skicklig nog att använda dessa rättesnören.

Det handlar om att lära sig att använda dem i de svåra ögonblicken i ditt liv, när du behöver dem bäst. Så försök att inte tappa modet och för ditt eget bästa ge aldrig upp! Du kommer förmodligen aldrig att kunna tillämpa reglerna perfekt.

Du är inte tvungen att alltid leva upp till dina ideal, eller hur? Du behöver inte tillämpa dem perfekt. Ju mer du tillämpar dem, ju mer tjänar du på det. Nöj dig med mer eller mindre hellre än med allt eller intet. Så nu vet du! 

Det finns bara en person i hela världen som verkligen kan göra dig lycklig.

Det finns bara en person i hela världen som verkligen kan göra dig olycklig.

Hur vore det om du lärde kanna denna person bättre? Om

du är nybörjare, gå och se dej i spegeln och le och säj «Hej»!

Och säj till dig själv att om ett tag kommer du att sluta upp med att lägga ner så mycket energi på att försöka ändra på människorna omkring dej. Det har inte fungerat så bra, eller hur? Istället ska du lägga hela din energi på att arbeta med dig själv, vilket ska göra det möjligt för dig att använda dessa recept skickligt och effektivt i ditt dagliga liv. Livet försvinner fort. Skjut inte upp. Avfärda inte. Vänta inte tills du har lite tid över. Vänta inte tills «tiden är inne». Låt inte sinnet som du ska försöka omskola intala dig att avstå från det! Ditt ego kan uppbåda massor med skäl för att inte följa recepten. Fortsätt att säja till ditt förnuft att du har beslutat dig för att göra det!

Säj till ditt förnuft att du vill leva ett liv präglat av energi, insikt, klarsyn, kärlek, sinnesfrid, glädje och en djup känsla av meningsfullhet Be ditt inre sanna jag att hjälpa dig. Det är din vän, förstår du. Och om du är beslutsam kommer det att ge dig vad du vill ha. Vill du verkligen använda recepten eller vill du bara vilja använda dem?

Vänta inte längre på att människorna i din omgivning ska göra dig lycklig. Vänta inte på att världen ska anpassa sig till ditt livs mönster. Att älska mer och begära mindre är inte bara det bästa du kan göra mot dig själv. Det är också det mest omtänksamma du kan göra för hela världen! Dessa recept är faktiskt riktigt smittosamma.

Ju mer du använder dem, ju mer kommer folk omkring dig att använda dem även om du inte berättar om dem. De kommer bara att ta dem till sej. Och barnen i din omgivning kommer att lära sej använda dem lika automatiskt som de lär sej ett språk.

Men här kommer ett varningens ord! Kräv inte av andra att de ska använda recepten. Sådana krav (även om du har rätt) kommer bara att minska din lycka. Låt dem lära sig av hur du gör och inte av ditt predikande. Det kan inte läras ut. Det måste anammas.

Resultatet av att använda recepten kommer att te sig som ett under för dig och kanske också för andra. Under är faktiskt normala dagliga företeelser för människor som förstår att använda dessa recept i alla livets skiften. När allt kommer omkring är under någonting som du vill ska hända och som du inte väntar dej.

De resultat i ditt liv som du kommer att få genom att använda recepten kan synas som ett under för dig, eftersom du aldrig riktat in dig på den verkliga kraften inom dig ditt sanna jag samt kärleken till dig själv och andra.

Kärleken hjälper till att lösa problem och skapa harmoni och trygghet utan att vi sårar eller skadar varann. Låt inte livet fånga in dig utan dessa recept. De kommer att hjälpa dig att skapa det mest lyckliga liv du någonsin kan få. Och kom ihåg: Du är alltid vacker, duktig och värd att älska, även om du inte alltid lyckas använda recepten.