För att få svar på frågorna

Vem är jag ?

Vem vill jag vara ?

Vilket är mitt syfte med att leva det liv jag lever ?

Vart är jag på väg ?

Vad vill jag göra / uppnå i mitt liv ?

Varför finns jag till ?

Genom att besvara dessa frågor skapar du en mening med och i livet.Starta din inre resa NU, för en själslig, andlig livsinsikt i vardagen. Genom att besvara dessa frågor skapar du en mening med och i livet. Starta din inre resa NU, för en själslig, andlig livsinsikt i vardagen Några av oss människor försöker att finna meningen med vårt liv, tack vare det kan vi få glimtar av vad det innebär att gå den andliga vägen, detta innebär inte katolskt, inget judiskt, inget buddistiskt inget indianskt eller på något annat sätt. Utan det handlar om att finna sin egen andlighet att komma i kontakt med vår själ vårt sanna jag.

Vi människor reser vida omkring för att se och bestiga höga bergstoppar, upptäcka ändlösa hav och Majestetiska floder, men vi glömmer bort oss själva. För de flesta av oss återstår det ännu att utforska vår egen inre hemlighet.

De flesta av oss människor lever och dör utan att bry sig, utan att veta om livet hade en mening eller inte, om vi har något gudomligt inom oss eller om vi bara består av kött, blod, nerver och muskler. Vi är främlingar för vårt eget sanna jag.

Det är ingen smickrande tanke för oss människor, men det är icke desto mindre sant att vi har skapat oss en felaktig uppskattning om oss själva. Hälften av våra sorger och misstag bottnar i detta faktum. Innan vi börjar se slutet på vår livsresa vore det klokare om vi lärde oss mera om oss själva.

Om vi vill lära känna oss själva måste vi överlämna oss åt en högre vishet som känner till allt om oss våra svagheter, våra misstag och våra möjligheter, som vet allt om oss. Du är bara medveten om några av dina kvaliteter, toppen av isberget, resten finns dolda i ditt inre. Nu är det dags att starta din själsresa din inre resa för att hitta andlig, själslig styrka och frihet. Att finna sig själv att vända blicken inåt är det viktigaste i livet för att få reda på vem jag är. När du vet det kan du tackla alla händelser som dyker upp i ditt liv, du gläds över att du är du, oavsett vad andra människor säger och tycker. Vad vet de? De lever inte ditt liv, det är du som lever med dig. Om du är i harmoni med dig själv, med ditt sinne, din kropp, dina känslor och din själ så behövs inget annat.

En själsresa handlar inte om att söka efter ett spöke eller en ande som kommer att tala om för dig vem du är eller hur du ska agera för att uppnå din egen inre andlighet. Det är du själv som ska komma till en insikt. Vad gör vi då när vi ger oss ut på vår själsresa? Hur får vi kontakt med vårt inre? För att börja vår självkännedoms process så krävs att vi börjar med att ställa frågor till oss själva. Vem är jag?, Vilket liv vill jag egentligen leva?, Vad innebär det för mig att leva det liv jag vill leva? Vem vill jag vara? Vad vill jag göra och uppleva?

De flesta av våra ursprungsbefolkningar gjorde det genom en form av en meditation som de kallade ”själsresa” de gick ut och satte sig i öknen, skogen eller på fjället alldeles ensamma ute i naturen fastande, för att därigenom utforska det som fanns inom dem, svaren på deras livsfrågor. Detta är nästan den enda möjligheten att få veta mera om sig själv och några av de alternativ som vi måste välja för att få vad som kallas en insikt. Du kan nu göra din egen själsresa, genom att du tar till dig det som står i den här boken eller att du utsätter dig för någon form av umbäranden först då finns chansen för dig att komma till någon form av livsinsikt, annars får du vänta på att du ska råka ut för någon form av livskris först då öppnas kanske dörren till ditt inre ditt sanna jag, som talar om för dig vem du är och hur du vill leva.

Detta ser vi t.ex. i programmet Robinson på TV, när deltagarna har varit tillräckligt länge ute på en ö och utsatts för olika umbäranden, då säger dessa att de kommit till många insikter, både hur de vill leva i fortsättningen samt om sig själva. Varför inte hyra en stuga ute i vildmarken och vara där i en månad utan TV och Radio, jag lovar att du kommer att komma till många insikter om dig själv och ditt liv

Sökandet efter självkännedom lär dig hur du ska leva innan du lägger alltför mycket tid på att lära dig hur du ska försörja dig. Om du utelämnar det där med ”hur ska du leva”, kanske du kan försörja dig men vad händer om botten går ur aktiemarknaden helt plötsligt eller din inkomstkälla försvinner? Om du inte vet hur du ska leva kanske du kollapsar när dessa yttre ting som du förlitar dig på har försvunnit. Men om du kan lära dig hur du ska leva, trots bakslag, kommer du att gå vidare, du kan hitta nya vägar att försörja dig på och livet blir menings fullt för dig. De flesta människor vet inte hur de vill leva, vara och agera i livet. Därför söker de ofta yttre medel för att tillfredsställa ett inre sökande, men de kan inte sätta fingret på vad det är som de söker och detta medför en ständig osäkerhet och de känner sig alltid otillfredsställda i allt de tar för sig. Då de hela livet söker efter yttre symboler eller attribut för att tillfredställa ett inre sökande, men de kan aldrig tillfredställa en inre längtan med yttre symboler eller attribut. De måste uppfylla denna längtan inom sig. Ingen annan människa kan säga detta är du, det är bara du själv som vet vem du är. Starta din inre resa NU! För en själslig och andlig insikt.

Du kan aldrig tillfredställa en inre längtan med yttre medel. Det handlar om att uppfylla denna längtan inom dig. Du försöker hela livet anpassa dig till den bild andra har av dig men när allt har skalats bort, vem är du då i själva verket? Det är viktigt att först identifiera oss själva, inte i förhållande till vår omgivning utan i förhållande till oss själva. Det är mycket viktigt att veta vem du är. Du kanske tror att du vet det, men kanske är det du sysslar med i livet, allt du går efter, därför att människor har en tendens att identifiera dig med din yrkesroll och vilka saker som du omger dig med. Du kanske tror att det är så, men det är inte nödvändigtvis den person du är innerst inne är. Det är av detta skäl vi ger oss ut på en själsresa för att lära känna oss själva bättre. Jag kan inte göra det åt dig, ingen annan kan göra det åt dig. Det är bara du som en gång för alla kan bestämma vem du är.